Тодорхоогүй ашигт малтмал тусгай зөвшөөрөл
Нийт: 3224

16-р зөрлөг

Дугаар: MV-000349 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 265.49

21-р зуун

Дугаар: MV-020674 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МИНВЕСКО

Талбай: 3000.56

21-р зуун

Дугаар: MV-021278 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гео зил

Талбай: 15408.02

344

Дугаар: XV-019170 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэжикмэнс

Талбай: 332.02

4-р давхрага

Дугаар: MV-011593 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Кенже

Талбай: 13.5

7,18,19,20-р хүдрийн биет

Дугаар: MV-011425 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 167.94

8-р хүдрийн бүс

Дугаар: MV-013440 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 34.78

Авдарант уул

Дугаар: MV-013412 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Принципал инвестмэнтс

Талбай: 421.91

Авдартолгой

Дугаар: MV-015331 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Эйч Эм

Талбай: 557.33

Авдрант

Дугаар: XV-015284 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 5409.44

Авдрант

Дугаар: MV-020997 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Принципал инвестмэнтс

Талбай: 1314.72

Авдрант

Дугаар: XV-015499 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар-Эрхэс

Талбай: 7748.03

Авдрант уул

Дугаар: XV-020213 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Номулан хүдэр

Талбай: 1846.34

Авдрант-1

Дугаар: XV-015281 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 8127.88

Авдрант-1

Дугаар: MV-019336 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: зөв зүг

Талбай: 1773.74

Агар-уул

Дугаар: MV-014828 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хангихүдэр

Талбай: 365.36

Агитын хөндийн доод хэсэг

Дугаар: MV-021608 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Номунбогд

Талбай: 2920.91

Агуйт

Дугаар: XV-020820 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЦВД

Талбай: 6447.47

Агуйт

Дугаар: XV-017795 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Металл эрэл хайгуул

Талбай: 19816.32

Агуйт

Дугаар: XV-014684 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нью-Айконик

Талбай: 152.26

Агуйт

Дугаар: XV-021376 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголиан майнинг энд минерал индастри

Талбай: 3674.04

Адаг

Дугаар: MV-000173 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 69.35

Адаг

Дугаар: MV-021487 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 151.22

Адаг

Дугаар: XV-014775 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арома амт

Талбай: 1242.11

Адаг

Дугаар: MV-017057 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 5093.01

Адаг баянгийн худаг

Дугаар: XV-013281 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тавантолгой транс

Талбай: 1501.99

Адуун чулуу

Дугаар: MV-001389 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Адуунчулуун

Талбай: 92.01

Адуун чулууны хөндий

Дугаар: MV-017334 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 4048.94

Адуунчулуу

Дугаар: MV-001364 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Найнги

Талбай: 74.08

Адуунчулуун

Дугаар: MV-014892 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 1082.42

Аз

Дугаар: XV-017855 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хэмжээлшгүй-Од

Талбай: 4401.22

Аз-1

Дугаар: XV-019356 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Херуга-Эксплорэйшн

Талбай: 8464.98

Айраг

Дугаар: XV-020314 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 1946.56

Айраг

Дугаар: XV-019703 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 291.23

Айраг толгой

Дугаар: XV-021281 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Динг шэнг шин

Талбай: 1256.76

Айраг уул

Дугаар: MV-009364 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булган аймгийн хорих 439-р анги

Талбай: 62.47

Айраг уул

Дугаар: XV-012596 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинжунчи

Талбай: 2759.82

Айраг уул

Дугаар: MV-002613 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гөүлдэннэст

Талбай: 25.75

Айргийн энгэр

Дугаар: MV-017363 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдцэн

Талбай: 147.74

Алаг

Дугаар: XV-020909 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хонгор холдинг

Талбай: 1270.41

Алаг овоо

Дугаар: XV-019891 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Синхизит ресурс

Талбай: 4693.38

Алаг тогоо

Дугаар: MV-011932 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 1430.55

Алаг тогоо

Дугаар: MV-000716 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 19.07

Алаг тогоо

Дугаар: MV-021728 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Улаанхэцийн шанд

Талбай: 406.46

Алаг толгод

Дугаар: MV-018496 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Блюскай хорс

Талбай: 2166.9

Алаг толгой

Дугаар: MV-021718 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пауэрлэнд

Талбай: 1278.63

Алаг толгой

Дугаар: MV-021238 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Будар минералс

Талбай: 362.62

Алаг толгой

Дугаар: XV-021190 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хонгор холдинг

Талбай: 1421.89

Алаг толгой

Дугаар: MV-013132 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пауэрлэнд

Талбай: 1278.63

Алаг толгой-1

Дугаар: MV-011702 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ариун флюор

Талбай: 37.78

Алаг тэх

Дугаар: XV-020035 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юнайтедстийл фрейм

Талбай: 2511.63

Алаг улаан толгой

Дугаар: XV-017954 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дунгоулд

Талбай: 4566.81

Алаг уул

Дугаар: XV-018258 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Улиастайчулуу

Талбай: 4864.01

Алаг уул

Дугаар: MV-017241 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Металл-Импекс

Талбай: 402.54

Алаг уул-1

Дугаар: MV-017609 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Блэкпланет

Талбай: 245.7

Алаг уул-1

Дугаар: MV-017891 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Блэкпланет

Талбай: 1822.18

Алаг өндөр

Дугаар: MV-020417 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Минюу шиши

Талбай: 1835.25

Алагтолгод-1

Дугаар: MV-012435 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингисийн хар алт

Талбай: 238.73

Алдар

Дугаар: XV-015381 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Доурадо

Талбай: 4490.03

Алс-1

Дугаар: MV-014218 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Засаг сүмбэр

Талбай: 59.44

Алт

Дугаар: XV-018800 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Би Пи Девелопмент

Талбай: 460.96

Алт

Дугаар: XV-018037 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтайхянган

Талбай: 2595.88

Алтай

Дугаар: XV-018311 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ганхүлэг хурд

Талбай: 220.42

Алтай

Дугаар: XV-019893 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юбиксолюшн

Талбай: 1001.88

Алтай бор үзүүр

Дугаар: XV-018603 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цаст-Агула

Талбай: 1592.2

Алтай-2

Дугаар: XV-020065 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Ти Ти Ай

Талбай: 614.28

Алтай-3

Дугаар: XV-020302 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Металл-Опт

Талбай: 1578.67

Алтан

Дугаар: XV-018645 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Ай Жи

Талбай: 2841.69

Алтан

Дугаар: XV-018109 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Андын харгуй

Талбай: 4120.53

Алтан

Дугаар: XV-020645 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Кизүна

Талбай: 3222.31

Алтан гадас

Дугаар: XV-015379 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рийлзоин рэсурс

Талбай: 14718.13

Алтан дун

Дугаар: XV-021181 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан дун дорнод монгол

Талбай: 2497.57

Алтан мандал

Дугаар: XV-018239 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их очир мандал ресурс проспектинг

Талбай: 3979.03

Алтан мандал

Дугаар: XV-018002 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фокстрат интернэшнл

Талбай: 5274.95

Алтан нар

Дугаар: MV-021547 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэмонгол

Талбай: 4668.64

Алтан овоо

Дугаар: MV-009918 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сунхунголд

Талбай: 39.35

Алтан од

Дугаар: MV-020435 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: АХХ

Талбай: 101.71

Алтан суврага-8

Дугаар: MV-019233 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мийдлгоби майнинг

Талбай: 2910.51

Алтан тал

Дугаар: MV-016934 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьмарал

Талбай: 253.63

Алтан толгой

Дугаар: XV-018581 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хабекомон

Талбай: 3700.94

Алтан уул

Дугаар: XV-021231 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голденхилл

Талбай: 765.71

Алтан уул-2

Дугаар: XV-021232 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: АНДЕРГРАУНД ГОЛД МАЙНИНГ

Талбай: 4792.23

Алтан хундагын хөндий-1

Дугаар: MV-017449 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ОДЭ

Талбай: 8.11

Алтан хүрд

Дугаар: XV-018216 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майн индастри консалтинг

Талбай: 5252.28

Алтан цөгц

Дугаар: XV-014758 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өнгөтмаргад

Талбай: 267.39

Алтан элс-1

Дугаар: MV-017035 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Восточный дорог

Талбай: 25.33

Алтан элс-2

Дугаар: MV-016813 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сигмабетта

Талбай: 116.35

Алтангадас

Дугаар: XV-021494 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аз макс

Талбай: 368.53

Алтанширээ

Дугаар: XV-019747 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Очирдайрга

Талбай: 4996.33

Алтанширээ

Дугаар: XV-019632 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүрэн цав майнинг

Талбай: 9182.86

Алтанширээ

Дугаар: XV-019833 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ачлалт хүү

Талбай: 2627.36

Алтанширээ

Дугаар: MV-021184 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөмөр-Алт

Талбай: 2752.33

Алтат

Дугаар: MV-011950 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Кормонмайн хаус

Талбай: 49.0

Алтат

Дугаар: XV-018091 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Залуучууд Шим

Талбай: 6568.75

Алтгана

Дугаар: XV-019380 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Солар кредит

Талбай: 4937.67

Аман гол

Дугаар: MV-017630 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эпидот

Талбай: 6352.79

Аман ус

Дугаар: XV-019067 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөмөрговийн нуур

Талбай: 2544.72

Аман усны хөндий

Дугаар: XV-019320 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 1236.31

Ананд

Дугаар: XV-015562 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булгантайхар

Талбай: 2306.33

Ангархай ам

Дугаар: MV-017084 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эмэмарай

Талбай: 143.1

Ангархай ам

Дугаар: XV-015140 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эмэмарай

Талбай: 144.17

Ар баян

Дугаар: MV-011124 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэнтрал азиан майнор металс

Талбай: 110.38

Ар богол

Дугаар: MV-017029 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алагтайцэцэн

Талбай: 41.66

Ар наймган

Дугаар: MV-004412 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 530.12

Ар наймган

Дугаар: MV-004411 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Улз гол

Талбай: 451.71

Ар наймган хөндий доод хэсэг

Дугаар: MV-000129 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Жи И Си

Талбай: 103.76

Ар наймганы доод хэсэг

Дугаар: MV-015479 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэдвулкан

Талбай: 163.72

Ар наймганы дунд хэсэг

Дугаар: MV-005028 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хаан булаг финанс

Талбай: 1252.6

Ар наймганы дээд хэсэг

Дугаар: MV-015478 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэдвулкан

Талбай: 70.87

Ар наймганы хөндийн дээд хэсэг

Дугаар: MV-015480 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэдвулкан

Талбай: 15.0

Ар тамсаг

Дугаар: MV-015424 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Наран гоулд

Талбай: 266.71

Ар тамсаг

Дугаар: MV-000267 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хосхас

Талбай: 145.42

Ар тамсаг-1

Дугаар: MV-021606 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Улаанбухнууд

Талбай: 55.92

Ар тамсаг-1-1

Дугаар: MV-008863 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтангол эксплорэйшн

Талбай: 1253.42

Ар тамсаг-1-1-1

Дугаар: MV-011881 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хосхас

Талбай: 320.16

Ар тамсаг-1-1-2

Дугаар: MV-020955 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талдовын шонхор

Талбай: 245.07

Ар тамсаг-1-2

Дугаар: MV-019852 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрхэсмайнинг

Талбай: 329.98

Ар тамсаг-1-2-2

Дугаар: MV-009623 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөжбаян хангай

Талбай: 417.97

Ар тамсаг-1-3-1

Дугаар: MV-011882 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хосхас

Талбай: 145.53

Ар тамсаг-1-3-2

Дугаар: MV-020391 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрхэсмайнинг

Талбай: 273.41

Ар тээл

Дугаар: MV-017325 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Би Жи Эн

Талбай: 133.12

Ар улаан

Дугаар: MV-018164 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лилидаймонд

Талбай: 246.36

Ар хүрэн уул

Дугаар: MV-020784 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголиан нэшнл рийр ийрт корп

Талбай: 435.22

Ар хөшөөт

Дугаар: MV-011909 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аурум Металс

Талбай: 591.17

Ар чулуут-1

Дугаар: MV-012470 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтайголд

Талбай: 141.44

Ар өлт

Дугаар: MV-013028 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Агитхангай

Талбай: 314.16

Аралтхудаг

Дугаар: MV-004136 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ам Tа Тү

Талбай: 26.85

Аранжин

Дугаар: XV-019909 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Могул майнинг партнерс

Талбай: 6402.71

Арбулаг

Дугаар: XV-019081 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БСБА

Талбай: 5864.79

Арвижих

Дугаар: MV-013550 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Си Си Эм

Талбай: 195.14

Арвижих

Дугаар: MV-020669 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Си Си Эм

Талбай: 2593.21

Арвижих далан

Дугаар: MV-020962 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвижих энерги

Талбай: 354.12

Аргал

Дугаар: XV-019114 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол металл консалтинг

Талбай: 1627.02

Аргал

Дугаар: XV-017941 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЗААКИ

Талбай: 3724.77

Аргалант

Дугаар: XV-017949 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фокстрат интернэшнл

Талбай: 4344.29

Арсайн сайр

Дугаар: MV-020495 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Энержи-Импайр

Талбай: 44.38

Артаг гуншинт

Дугаар: XV-013984 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Атлантастар

Талбай: 565.05

Архүрэн уул

Дугаар: MV-012335 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголиан нэшнл рийр ийрт корп

Талбай: 91.39

Арцат

Дугаар: XV-021395 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс алтай

Талбай: 2160.07

Арцат цүнхэг

Дугаар: MV-016995 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эж улаан хатуу

Талбай: 915.59

Арцүнхэг

Дугаар: XV-019532 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сүүдэртхайрхан

Талбай: 1174.89

Арын нуур

Дугаар: MV-009975 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Молиметал

Талбай: 79.61

Арын нуур-1

Дугаар: MV-010889 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Молиметал

Талбай: 227.45

Арын худаг

Дугаар: MV-009517 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пауэрлэнд

Талбай: 132.88

Арын худаг

Дугаар: MV-021717 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пауэрлэнд

Талбай: 132.88

Асарын шанд

Дугаар: XV-012956 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сауд гоби блейк гоулд

Талбай: 4552.67

Асгат

Дугаар: MV-000278 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс Монгол

Талбай: 2.41

Асгат

Дугаар: MV-017438 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 146.12

Асгат улаан уул

Дугаар: XV-019034 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аксиспрожект

Талбай: 1040.06

Асгат улаан уул

Дугаар: XV-016656 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аксиспрожект

Талбай: 3150.93

Асгат уул

Дугаар: XV-019097 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 1262.75

Асгат уул

Дугаар: MV-007746 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Би Зи

Талбай: 27.98

Асгат-2

Дугаар: MV-018500 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Эл цахиурт овоо

Талбай: 104.37

Асгатын дархад

Дугаар: XV-010335 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөмөр өргөө

Талбай: 4843.62

Асгатын орд

Дугаар: MV-004388 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс Монгол

Талбай: 37.03

Асгатын хойд төвийн хэсэг

Дугаар: MV-008645 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс Монгол

Талбай: 620.63

Асгатын өмнөд участок

Дугаар: MV-008191 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс Монгол

Талбай: 390.28

Ацын ам

Дугаар: MV-020616 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүннү говь алтай

Талбай: 36.82

Ацын ам

Дугаар: MV-020615 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүннү говь алтай

Талбай: 9.96

Аяганы ам

Дугаар: MV-010935 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МЕС

Талбай: 21.2

Баавгайт

Дугаар: MV-004265 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сонгоулд

Талбай: 50.66

Баавхай уул

Дугаар: XV-021210 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ион энержи

Талбай: 81758.87

Баатарын нуруу

Дугаар: XV-021339 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Көүк энержи корпорэйшн

Талбай: 990.94

Баатарын нуруу-2

Дугаар: MV-018293 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тефис майнинг

Талбай: 353.39

Бааюу Буурлын овоо

Дугаар: MV-001258 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Урансэлэнгэ

Талбай: 25.56

Баг

Дугаар: XV-019315 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Херуга-Эксплорэйшн

Талбай: 14575.13

Баг хайлаастын амны эх

Дугаар: MV-017147 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Төгс майнинг

Талбай: 166.08

Бага Аргалант

Дугаар: MV-017592 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан эрдэнэ газар

Талбай: 3852.2

Бага Аргалант

Дугаар: MV-021452 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан эрдэнэ газар

Талбай: 1459.05

Бага Аргалант

Дугаар: MV-021449 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан эрдэнэ газар

Талбай: 3852.2

Бага Аргалант

Дугаар: MV-015582 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан эрдэнэ газар

Талбай: 1459.05

Бага далтын нуруу

Дугаар: XV-017183 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бест коппер гоулд корпорейшн

Талбай: 1320.39

Бага залуугийн овоо

Дугаар: MV-020733 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэт-Үйлдвэр

Талбай: 1529.31

Бага мухар

Дугаар: MV-008728 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пенинсуламайнинг

Талбай: 55.09

Бага наймган

Дугаар: MV-000283 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 8.67

Бага ноёны дунд хэсэг

Дугаар: MV-005974 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулсноён

Талбай: 59.29

Бага хөх цав

Дугаар: XV-017648 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хаадын эрдэнэс

Талбай: 4454.54

Бага үүц

Дугаар: XV-020205 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар Эм Си трэйд

Талбай: 2579.16

Бага Өнжүүл

Дугаар: MV-020872 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цогт-Онон

Талбай: 510.36

Бадамт

Дугаар: MV-017042 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лотусдай уул

Талбай: 82.87

Бадрах

Дугаар: XV-020536 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэмүүлэн-Орших

Талбай: 9912.25

Байдраг гол

Дугаар: XV-017141 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтандорнод монгол

Талбай: 5060.62

Байдраг гол

Дугаар: MV-007468 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ододгоулд

Талбай: 75.15

Байц

Дугаар: XV-016749 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 89.58

Байц

Дугаар: MV-017062 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 66.99

Байц

Дугаар: MV-021488 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 89.58

Байшинт толгой

Дугаар: XV-018012 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Би Пи Капитал

Талбай: 2082.84

Балган уул

Дугаар: MV-016653 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар Эс И

Талбай: 657.97

Балганы ар хоолой

Дугаар: MV-017591 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Топ ган дриллинг

Талбай: 71.15

Балжинням

Дугаар: XV-017942 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ташгайхайрхан

Талбай: 12023.23

Балт

Дугаар: XV-020296 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гүлүн Мон Бал Чулуу

Талбай: 2097.1

Балт

Дугаар: XV-020172 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алт зэс проспектинг

Талбай: 1065.89

Балугар

Дугаар: XV-015112 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жорчидай

Талбай: 939.49

Бамбарын талбай

Дугаар: MV-010380 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цэгц финанс

Талбай: 29.42

Банзат хайрхан

Дугаар: MV-016861 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гурванзам

Талбай: 2657.94

Бараат

Дугаар: XV-019825 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвинбаялгийн эрэлд

Талбай: 501.58

Бараат

Дугаар: XV-019479 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шүтээн майнинг

Талбай: 1026.33

Баргилт

Дугаар: MV-016657 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 133.08

Баргилт овоо

Дугаар: MV-009631 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шидэт-Од

Талбай: 20.29

Баргилт овоо-1

Дугаар: MV-010206 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лут чулуу

Талбай: 83.76

Баргилт толгой

Дугаар: MV-013653 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 23.42

Баргилтын овоо

Дугаар: XV-013901 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахирцагаан гол

Талбай: 1283.75

Баргилтын овоо-1

Дугаар: MV-010207 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лут чулуу

Талбай: 108.71

Баржин

Дугаар: MV-006784 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: АШБ

Талбай: 172.07

Барлагийн голын орд

Дугаар: MV-009061 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЛУВР

Талбай: 447.7

Баруун

Дугаар: XV-015208 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Улаанбухнууд

Талбай: 55.92

Баруун

Дугаар: XV-014235 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахирцагаан гол

Талбай: 205.26

Баруун баргын овоо

Дугаар: MV-000160 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 6.81

Баруун баруун урт

Дугаар: MV-008097 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хунан

Талбай: 77.48

Баруун баруун-Урт

Дугаар: MV-000131 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүдэр-Эрдэнэ

Талбай: 433.64

Баруун баян

Дугаар: MV-015023 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хулд химикалс

Талбай: 487.39

Баруун баян

Дугаар: XV-020146 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижир ресорсиз

Талбай: 13473.36

Баруун баян

Дугаар: XV-020092 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лугийн гол

Талбай: 4281.82

Баруун баян

Дугаар: XV-019837 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижирзул

Талбай: 1558.8

Баруун бурхант

Дугаар: MV-015222 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гүн-Орд

Талбай: 155.52

Баруун бүс

Дугаар: MV-005294 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баялагжонш

Талбай: 28.22

Баруун горхийн хөндий

Дугаар: XV-012621 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сайнзалуус

Талбай: 1468.49

Баруун далан

Дугаар: MV-012515 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингисийн хар алт

Талбай: 28.17

Баруун далан-1

Дугаар: MV-015161 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ловонко

Талбай: 397.93

Баруун далан-1

Дугаар: MV-021561 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ловонко

Талбай: 397.93

Баруун далан-2

Дугаар: MV-021562 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ловонко

Талбай: 852.96

Баруун далан-2

Дугаар: MV-019038 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ловонко

Талбай: 852.96

Баруун дэл

Дугаар: MV-017486 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дугуй-Уул

Талбай: 117.11

Баруун дэнж

Дугаар: XV-021349 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монсофт

Талбай: 133.22

Баруун жалга

Дугаар: XV-018158 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Наран мандал энтерпрайзес

Талбай: 1318.79

Баруун зах цаг

Дугаар: MV-006680 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өрмөн уул групп

Талбай: 117.33

Баруун зах цаг

Дугаар: MV-008998 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ГБНБ

Талбай: 252.02

Баруун зах цаг

Дугаар: MV-015332 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Төсөлч

Талбай: 28.23

Баруун мухар ам

Дугаар: MV-012721 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Стандартхолдинг

Талбай: 72.29

Баруун наран

Дугаар: MV-014493 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хангад-Эксплорэйшн

Талбай: 4481.82

Баруун ноён уул

Дугаар: MV-017301 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хур эрдэнэ баялаг

Талбай: 1085.2

Баруун ноён уул-1

Дугаар: MV-017162 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаан-Өвөлжөө

Талбай: 17431.96

Баруун ноён уул-1

Дугаар: MV-020800 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаан-Өвөлжөө

Талбай: 3819.87

Баруун нуруу

Дугаар: MV-017662 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхтэргүүн

Талбай: 37.49

Баруун сүүж

Дугаар: MV-006391 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ирвэс-интертрейд

Талбай: 112.73

Баруун сүүж

Дугаар: MV-012031 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ирвэс-интертрейд

Талбай: 451.0

Баруун туруун-2

Дугаар: MV-016848 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монфрукт

Талбай: 130.36

Баруун тэрмэс

Дугаар: XV-018142 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Терра-Энержи

Талбай: 11204.3

Баруун тэрмэс-1

Дугаар: XV-018797 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Терра-Энержи

Талбай: 3187.24

Баруун тэрмэс-2

Дугаар: XV-018802 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Терра-Энержи

Талбай: 2661.89

Баруун тэрмэс-3

Дугаар: XV-020281 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Терра-Энержи

Талбай: 6068.09

Баруун уртын

Дугаар: MV-007435 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ариун-Өрнөх

Талбай: 93.46

Баруун уртын баруун дээд хэсэг

Дугаар: MV-014147 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэдорно

Талбай: 228.81

Баруун уурхайт

Дугаар: XV-009062 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Би Эм

Талбай: 1145.21

Баруун уурхайт

Дугаар: MV-021401 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Би Эм

Талбай: 329.98

Баруун хонхор

Дугаар: MV-021484 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс Монгол

Талбай: 1181.14

Баруун хөндлөн

Дугаар: MV-021712 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юниверсалминерал эксплорейшн

Талбай: 2693.3

Баруун хөндлөн

Дугаар: XV-012966 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юниверсалминерал эксплорейшн

Талбай: 6738.03

Баруун цагаан дэл

Дугаар: MV-012605 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Си Ти Ти

Талбай: 289.31

Баруун цагаан дэл

Дугаар: MV-016988 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талстбурхант

Талбай: 76.91

Баруун цагаан дэл

Дугаар: MV-003315 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таванбаатар

Талбай: 31.25

Баруун цагаан дэл 175

Дугаар: MV-011855 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дунфанлунма

Талбай: 29.46

Баруун цогт

Дугаар: MV-013470 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нутгийн анар

Талбай: 83.49

Баруун цохио

Дугаар: XV-013476 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голденгоби майнинг

Талбай: 4162.27

Баруун цэрд

Дугаар: XV-018065 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СУММУС

Талбай: 571.56

Баруун цэрд

Дугаар: XV-019224 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүй даль

Талбай: 1228.94

Баруун шанд

Дугаар: MV-000200 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Платинумланд

Талбай: 22.65

Баруун шохойн хажуу

Дугаар: MV-001830 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьманхан

Талбай: 27.3

Баруун шувуун уул

Дугаар: MV-011790 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шувуун-Уул

Талбай: 153.1

Баруун-Бортолгой-1

Дугаар: MV-017666 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян айраг эксплорэйшн

Талбай: 3910.87

Баруун-Овоо

Дугаар: XV-015279 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 34.17

Баруун-Урт

Дугаар: MV-009978 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ариун-Өрнөх

Талбай: 41.75

Барууны гол

Дугаар: MV-012125 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэдорно

Талбай: 195.4

Батширээт-1

Дугаар: MV-017534 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Эйч Юу Ти

Талбай: 562.29

Бахлаг

Дугаар: XV-011573 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Карьерферрум

Талбай: 1859.14

Бахлаг

Дугаар: MV-016932 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Луже-Орд

Талбай: 97.25

Бахлайн нуруу

Дугаар: XV-019688 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аранжинболд

Талбай: 9233.58

Баяжихын худаг

Дугаар: XV-013624 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дарьгангын их тал

Талбай: 4377.88

Баян

Дугаар: XV-019708 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цайна инвэстмент монголиа

Талбай: 19868.66

Баян

Дугаар: XV-019604 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянсүмбэр Богд

Талбай: 3252.11

Баян

Дугаар: XV-019586 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алт-Импэкс

Талбай: 8523.5

Баян

Дугаар: XV-018767 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүй даль

Талбай: 2759.35

Баян

Дугаар: XV-018191 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянсайр тур

Талбай: 245.46

Баян

Дугаар: XV-017982 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нутгийн-орд

Талбай: 519.26

Баян

Дугаар: XV-021684 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хонгорын говийн элс

Талбай: 2179.6

Баян

Дугаар: XV-019548 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Холбообаян нуур

Талбай: 3194.96

Баян

Дугаар: XV-019499 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэтгэлийн үүр

Талбай: 1047.71

Баян

Дугаар: XV-019384 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулс хангай

Талбай: 11987.31

Баян

Дугаар: XV-019301 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юниверсаль логгинг

Талбай: 5386.13

Баян

Дугаар: XV-019152 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хардэл бэйс

Талбай: 1245.57

Баян

Дугаар: XV-019130 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ланд-Оре

Талбай: 1727.46

Баян

Дугаар: XV-019077 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхбичигт

Талбай: 662.14

Баян

Дугаар: MV-018899 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нутгийн-орд

Талбай: 260.66

Баян

Дугаар: XV-020900 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Наймган-Орд

Талбай: 181.82

Баян

Дугаар: XV-021451 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхбичигт

Талбай: 366.33

Баян

Дугаар: MV-021450 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхбичигт

Талбай: 1202.89

Баян

Дугаар: XV-016010 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян хиллс ресорзис

Талбай: 40574.53

Баян

Дугаар: MV-017514 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Төв эрдэнэ сант

Талбай: 118.5

Баян

Дугаар: XV-021306 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МЖМ монгол

Талбай: 1167.98

Баян

Дугаар: XV-015296 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Төв эрдэнэ сант

Талбай: 257.74

Баян Ширээ Уул

Дугаар: XV-015280 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 34322.34

Баян айраг

Дугаар: MV-013409 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян айраг эксплорэйшн

Талбай: 6100.29

Баян айраг

Дугаар: XV-019059 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол баянбат чэнгрүй инвестмэнт

Талбай: 936.43

Баян голын эх

Дугаар: MV-018995 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 189.11

Баян дүүрэх

Дугаар: XV-012129 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрэнгрупп

Талбай: 404.16

Баян дүүрэх

Дугаар: MV-017695 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрэнгрупп

Талбай: 366.18

Баян зэс

Дугаар: XV-019886 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их монголын орд

Талбай: 460.25

Баян овоо

Дугаар: XV-019062 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БХДБ

Талбай: 4516.24

Баян оюу

Дугаар: XV-019058 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хардэл бэйс

Талбай: 5107.96

Баян тал

Дугаар: XV-019570 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Менгтиан

Талбай: 1567.14

Баян тал

Дугаар: MV-013507 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Анома

Талбай: 1228.22

Баян тал

Дугаар: XV-020517 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголзүрх сэтгэл

Талбай: 5801.27

Баян толгой

Дугаар: XV-018085 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Грандлаки

Талбай: 886.56

Баян тээг

Дугаар: XV-021147 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аукумо майнз

Талбай: 4120.32

Баян төмөртэй

Дугаар: MV-014937 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэмет

Талбай: 506.3

Баян улаан

Дугаар: MV-013501 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ричфлюорит

Талбай: 152.67

Баян улаан

Дугаар: XV-018108 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖАСКО

Талбай: 1238.64

Баян уул

Дугаар: MV-015310 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвижихкар

Талбай: 30.58

Баян уул

Дугаар: XV-014888 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монкварц

Талбай: 1981.07

Баян уул

Дугаар: XV-006630 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сайхан-Оргил гоулд

Талбай: 2497.62

Баян уул

Дугаар: XV-021194 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ресурс партнерс групп

Талбай: 1035.82

Баян уул

Дугаар: XV-020700 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Миллениумсторм

Талбай: 1173.21

Баян уул

Дугаар: MV-015599 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дацантрейд

Талбай: 235.15

Баян хайрхан

Дугаар: MV-021001 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шувуун хар уул

Талбай: 1460.51

Баян хар уул

Дугаар: MV-021495 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэмонгол эрдэс

Талбай: 2740.33

Баян хар уул

Дугаар: XV-012111 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэмонгол эрдэс

Талбай: 2740.33

Баян хар уул

Дугаар: XV-012645 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эйч Эс Ди

Талбай: 1382.89

Баян хушуу

Дугаар: XV-021284 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голденхилл

Талбай: 6695.77

Баян цахир

Дугаар: MV-020601 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсхолдинг

Талбай: 1107.2

Баян чулуут

Дугаар: XV-020145 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ариг майнинг

Талбай: 9058.25

Баян үзүүр

Дугаар: XV-021176 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зөөлөн ресурс

Талбай: 6331.04

Баян-1

Дугаар: XV-018369 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мон минералс майнинг энд трейд

Талбай: 7516.27

Баян-Айраг

Дугаар: XV-012598 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өү Икс Өү

Талбай: 9349.19

Баян-Айраг

Дугаар: MV-021446 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өү Икс Өү

Талбай: 9349.19

Баян-Ам

Дугаар: MV-000282 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижир-Аранжин

Талбай: 26.69

Баян-Овоо

Дугаар: XV-019626 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэрүүндэнжийн өргөө

Талбай: 1774.82

Баян-Овоот уул

Дугаар: MV-005092 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Заамар өгөөмөр хайрхан

Талбай: 36.93

Баян-Ус

Дугаар: MV-015616 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пи Эй Ар Эй Эн

Талбай: 1684.39

Баян-Уул

Дугаар: MV-020042 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Адамасмайнинг

Талбай: 1322.54

Баян-Уул

Дугаар: XV-020014 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Буянтпрокюрмент

Талбай: 4743.58

Баян-Уул-3

Дугаар: MV-015597 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дацантрейд

Талбай: 184.72

Баян-Уул-3

Дугаар: MV-007194 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлт-Орд

Талбай: 10.42

Баян-Эрхэт

Дугаар: MV-000360 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 104.91

Баян-ус

Дугаар: MV-020596 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа

Талбай: 4924.18

Баян-ус

Дугаар: MV-021477 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Матад энержи

Талбай: 4924.18

Баян-уул

Дугаар: XV-015502 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Скэйнтгоулд

Талбай: 1916.45

Баян-Өндөр

Дугаар: MV-021378 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Окслэй-Айрон

Талбай: 5226.14

Баян-Өндөр

Дугаар: XV-012432 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Окслэй-Айрон

Талбай: 201.4

Баян888

Дугаар: XV-019088 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян-Алт

Талбай: 2677.87

Баянбулаг

Дугаар: XV-019574 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Үндэсний эко олборлогч

Талбай: 12888.12

Баянбүрд

Дугаар: MV-021465 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Эс Ай

Талбай: 5664.87

Баянбүрд

Дугаар: XV-012628 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Эс Ай

Талбай: 7348.21

Баянгол

Дугаар: MV-021585 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдтөмөр ерөө гол

Талбай: 761.13

Баянгол

Дугаар: MV-017020 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Да шан хайрхан

Талбай: 14.68

Баянгол

Дугаар: MV-021305 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бат-Алт төв

Талбай: 27.77

Баянгол

Дугаар: MV-008888 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдтөмөр ерөө гол

Талбай: 1405.41

Баянгол, Зүүн жалга-1

Дугаар: MV-016715 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дун-Эрдэнэ

Талбай: 52.77

Баянголын гольдрол

Дугаар: MV-000290 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянгол эко заамар

Талбай: 368.3

Баянголын доод хэсэг

Дугаар: MV-016957 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хелиосголд

Талбай: 64.11

Баянголын дэнж

Дугаар: MV-000005 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтандорнод монгол

Талбай: 108.6

Баянголын дэнж

Дугаар: MV-014707 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тод-Ундрага

Талбай: 237.84

Баянголын дэнж Б хэсэг

Дугаар: MV-009495 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян гол тариалан

Талбай: 87.69

Баянголын дэнж-1

Дугаар: MV-017644 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтхэт

Талбай: 26.29

Баянголын дэнж-1

Дугаар: MV-017643 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтхэт

Талбай: 78.33

Баянголын дэнж-1

Дугаар: MV-017642 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тод-Ундрага

Талбай: 143.55

Баянголын дэнж-1

Дугаар: MV-017304 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтхэт

Талбай: 158.16

Баянголын дэнж-6

Дугаар: MV-013357 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 60.66

Баянголын хөндийн Зүүншанд, Салт

Дугаар: MV-000211 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мондулаан трейд

Талбай: 15.89

Баянголын эх хөндий

Дугаар: MV-021595 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хандгайтгол

Талбай: 543.33

Баянголын эх хөндий

Дугаар: XV-014491 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хандгайтгол

Талбай: 5550.12

Баяндулаан

Дугаар: XV-018147 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Милленумсинержи ресурс

Талбай: 2344.51

Баяндун

Дугаар: XV-019319 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бинани минерал ресурсез

Талбай: 898.45

Баяндун

Дугаар: XV-019814 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 530.94

Баяндүүрэх

Дугаар: XV-021398 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Эн Жи Ар ресурс

Талбай: 413.82

Баяндүүрэх-1

Дугаар: XV-021370 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголбридж Ресурс

Талбай: 1651.02

Баянжаргалан район

Дугаар: MV-016871 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Занадукоал монголиа

Талбай: 6124.37

Баянмод

Дугаар: MV-017598 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Эйч Жи металлс групп

Талбай: 142.08

Баянмод

Дугаар: MV-003059 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянмодот уул

Талбай: 766.24

Баянмод

Дугаар: XV-012304 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Эйч Жи металлс групп

Талбай: 2274.44

Баянмодны 17 дугаар судал

Дугаар: MV-021599 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Эйч Жи металлс групп

Талбай: 1548.92

Баянмөнх толгой

Дугаар: MV-021168 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пакимор

Талбай: 674.13

Баяннуур

Дугаар: MV-017590 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гялалзах-Эрдэнэс

Талбай: 750.79

Баянтал

Дугаар: XV-020951 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Френдли майнинг консалтинг

Талбай: 15823.54

Баянтал

Дугаар: XV-014332 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Каймекс

Талбай: 2372.74

Баянтал

Дугаар: XV-020865 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Винд майнинг

Талбай: 8269.78

Баянтал

Дугаар: MV-020603 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Каймекс

Талбай: 1044.89

Баянтал-1

Дугаар: MV-020806 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэшувуут

Талбай: 221.11

Баянтал-1

Дугаар: XV-019269 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэшувуут

Талбай: 611.88

Баянтойрог

Дугаар: MV-017191 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ТОУУ

Талбай: 60.87

Баянтээг

Дугаар: MV-000367 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянтээг

Талбай: 581.74

Баянхаан

Дугаар: MV-021445 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тахамт

Талбай: 227.44

Баянхаан

Дугаар: XV-012586 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тахамт

Талбай: 227.44

Баянхаан

Дугаар: MV-010965 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрх-Уул

Талбай: 38.71

Баянхайрхан

Дугаар: MV-021242 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Барматгарам

Талбай: 537.48

Баянхонгор-2

Дугаар: XV-018648 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мондулаан трейд

Талбай: 1906.47

Баянхошуу

Дугаар: MV-004405 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Солонгобил

Талбай: 30.75

Баянхошуу тоосгоны шавар

Дугаар: MV-003504 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЦДЦ

Талбай: 13.0

Баянхутаг

Дугаар: XV-019217 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дунгоулд

Талбай: 3661.17

Баянцагаан

Дугаар: MV-011382 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ирмүүнзээрд

Талбай: 521.75

Баянцагаан

Дугаар: XV-019619 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нэшнл койн майнинг

Талбай: 3790.38

Баянцагаан

Дугаар: MV-000223 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсналайх

Талбай: 3.36

Баянцагаан

Дугаар: XV-021468 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Энержикантри майнинг

Талбай: 440.19

Баянцагаан 1

Дугаар: XV-021467 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Энержикантри майнинг

Талбай: 335.18

Баянцогт

Дугаар: MV-017686 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сидакуангей

Талбай: 675.46

Баянцогт

Дугаар: MV-011055 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өндөрбаян цогт

Талбай: 488.12

Баянцогт уул

Дугаар: MV-017338 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ийстернроуд

Талбай: 89.22

Баянширээ

Дугаар: XV-019559 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эко энвайронментал консалтинг

Талбай: 5778.83

Баярсайхан

Дугаар: XV-019120 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дунгоулд

Талбай: 8132.72

Бигэр

Дугаар: XV-018052 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Конгломерат

Талбай: 1130.51

Бигэр

Дугаар: XV-017935 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Конгломерат

Талбай: 4293.31

Бигэр

Дугаар: XV-017934 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Пи Эй Ар

Талбай: 3385.9

Бийрийн гол

Дугаар: MV-020719 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэт-Үйлдвэр

Талбай: 738.28

Билгэх-3

Дугаар: XV-019481 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Грандмэп инженеринг

Талбай: 744.14

Билх овоо

Дугаар: MV-021769 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МТ майнинг

Талбай: 2085.6

Билх овоо

Дугаар: XV-011044 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МТ майнинг

Талбай: 6992.34

Билүү

Дугаар: XV-018051 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хар-Алмандин

Талбай: 12635.76

Билүүгийн хар гозгор

Дугаар: XV-018003 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагааннуур групп

Талбай: 1186.51

Билүүт

Дугаар: MV-018564 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөнгөн гэгээ орд

Талбай: 312.88

Билүүт

Дугаар: MV-011916 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 775.13

Билүүт

Дугаар: MV-009427 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 272.69

Билүүт

Дугаар: MV-000114 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 127.21

Билүүт

Дугаар: MV-005082 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сентеррагоулд монголия

Талбай: 359.77

Билүүт

Дугаар: MV-001774 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 103.08

Билүүт

Дугаар: MV-012414 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гермесгахиур

Талбай: 104.76

Билүүт ам

Дугаар: MV-006689 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 856.39

Билүүт уул

Дугаар: MV-016821 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голденхейлс

Талбай: 2616.9

Билүүтийн зүүн хойд хэсэг

Дугаар: MV-015038 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхийн баян гал

Талбай: 1171.21

Биндэрийн гол

Дугаар: MV-021584 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нутгийн хаш

Талбай: 95.49

Бичигт

Дугаар: XV-021563 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бриллиант дриллинг

Талбай: 1400.12

Бичигт

Дугаар: XV-014570 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гөүюу эко монголиа

Талбай: 1558.82

Бичигт

Дугаар: MV-011668 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нордвинд

Талбай: 54.23

Бичигт

Дугаар: XV-020207 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Родео аруга

Талбай: 1161.44

Бичигт хад

Дугаар: MV-014989 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бичигт хад майнинг

Талбай: 264.8

Бог уул

Дугаар: MV-017066 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Немон-Инженеринг

Талбай: 40.07

Бог уул

Дугаар: MV-017002 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Марикоманхан

Талбай: 20.0

Бог уул

Дугаар: MV-016822 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголжодоо интернэшнл

Талбай: 31.52

Бог уул

Дугаар: MV-015523 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Марикоманхан

Талбай: 29.97

Бог уул

Дугаар: MV-013869 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баттөр гэрэл

Талбай: 163.24

Богоч

Дугаар: XV-019692 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талстмолор

Талбай: 4667.42

Богоч

Дугаар: MV-020930 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талстмолор

Талбай: 407.99

Бод

Дугаар: XV-017979 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Трой-Унц

Талбай: 1362.03

Бодонтын ам

Дугаар: MV-004780 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден хаммер

Талбай: 738.59

Бодонч

Дугаар: XV-018094 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтайхянган

Талбай: 3508.57

Бодонч

Дугаар: XV-021663 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Юу Си ресорсез

Талбай: 6012.63

Бодончийн гол

Дугаар: XV-017828 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эйч Эл

Талбай: 4618.9

Бодончийн гол

Дугаар: XV-020985 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эйч Эл

Талбай: 2205.3

Бодончийн гол

Дугаар: MV-020984 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эйч Эл

Талбай: 1008.48

Бооны эрэгцэг

Дугаар: XV-019174 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ньюкроун

Талбай: 813.6

Бор

Дугаар: XV-019182 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: АОГО

Талбай: 2590.74

Бор

Дугаар: XV-019048 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булгантэвш

Талбай: 2051.37

Бор

Дугаар: XV-019836 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Азийн цагаан чоно

Талбай: 2338.53

Бор

Дугаар: MV-021413 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өвөрголд

Талбай: 195.75

Бор азарга уул

Дугаар: XV-021641 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөвших баян хайрхан

Талбай: 1775.26

Бор азарга-1

Дугаар: XV-021685 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян бурзай

Талбай: 4482.99

Бор дэл

Дугаар: XV-021803 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Плетора

Талбай: 2549.09

Бор дэл

Дугаар: XV-020077 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Креско майнинг

Талбай: 602.85

Бор нуруу

Дугаар: XV-021146 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Солид трейд

Талбай: 712.58

Бор нуур

Дугаар: MV-020807 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тайширын хүдэр

Талбай: 409.74

Бор нуур

Дугаар: MV-017077 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тайширын хүдэр

Талбай: 1097.4

Бор тал

Дугаар: XV-014008 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэжикстэйшин

Талбай: 82.49

Бор тал

Дугаар: MV-007039 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ноёнтохой трейд

Талбай: 94.21

Бор тал

Дугаар: MV-021235 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Эл Би Эс

Талбай: 1023.69

Бор толгод

Дугаар: XV-020337 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Новонэт майн

Талбай: 1368.91

Бор толгод

Дугаар: MV-021758 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Манлай энержи

Талбай: 8114.87

Бор толгод

Дугаар: XV-016714 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Манлай энержи

Талбай: 8114.87

Бор толгой

Дугаар: MV-021093 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арголд

Талбай: 1980.02

Бор толгой

Дугаар: MV-021015 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мандах заамар майнинг

Талбай: 143.79

Бор толгой

Дугаар: XV-014392 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талстбурхант

Талбай: 32.84

Бор толгой

Дугаар: XV-014126 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэлонгда

Талбай: 9245.88

Бор толгой

Дугаар: MV-017499 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ньюхаппи

Талбай: 376.18

Бор толгой

Дугаар: MV-000161 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 5.66

Бор толгой

Дугаар: MV-021527 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 26.06

Бор толгой

Дугаар: MV-021526 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 41.45

Бор толгой

Дугаар: MV-021525 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 51.06

Бор толгой

Дугаар: MV-021524 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мандах заамар майнинг

Талбай: 85.55

Бор толгой

Дугаар: MV-021523 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 125.84

Бор толгой

Дугаар: XV-021504 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жуо юүэ жин энержи монголиа

Талбай: 3858.54

Бор толгой

Дугаар: MV-002907 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Батговь

Талбай: 26.64

Бор толгой

Дугаар: MV-020579 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: говьметалл

Талбай: 208.83

Бор толгой

Дугаар: MV-020559 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монзол

Талбай: 86.73

Бор толгой

Дугаар: MV-011953 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс-Тавантолгой

Талбай: 12864.47

Бор толгой

Дугаар: MV-007929 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖЕМИ интернэйшнл

Талбай: 26.45

Бор толгой

Дугаар: MV-019329 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголиан Лантаноиде Корпораци

Талбай: 106.66

Бор толгой

Дугаар: XV-017824 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: АЖФ

Талбай: 690.21

Бор толгой-1

Дугаар: MV-009831 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ихмонгол шувуу

Талбай: 25.62

Бор тээг-1

Дугаар: MV-011954 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс-Тавантолгой

Талбай: 22901.37

Бор тээг-1

Дугаар: MV-016881 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс-Тавантолгой

Талбай: 556.72

Бор ухаа

Дугаар: XV-017713 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Минерал-Оргил

Талбай: 532.83

Бор ухаа

Дугаар: XV-013765 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ньюгоулд майн

Талбай: 2285.33

Бор хаг

Дугаар: MV-016997 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголиан күүпер майнинг

Талбай: 527.43

Бор хоолой

Дугаар: XV-013436 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Эм Ай

Талбай: 1151.59

Бор хошуу

Дугаар: XV-014307 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баяжтату

Талбай: 901.49

Бор худаг

Дугаар: XV-017142 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Импайр гоулд майнинг

Талбай: 3581.18

Бор хужир

Дугаар: MV-014272 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дарханбор хужир

Талбай: 164.39

Бор үзүүр

Дугаар: XV-018579 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цаст-Агула

Талбай: 2751.64

Бор үзүүр

Дугаар: MV-017496 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Давхарсолонго

Талбай: 570.92

Бор өндөр

Дугаар: XV-019408 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Профиргеологи

Талбай: 2425.49

Бор-Овоо

Дугаар: MV-016791 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтантахь

Талбай: 1452.43

Бор-Өндөр

Дугаар: XV-019146 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ММНС

Талбай: 4145.53

Бор-Өндөр

Дугаар: XV-019661 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лүтайрөүд констракшн

Талбай: 407.59

Бор-Өндөр

Дугаар: MV-000174 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 371.41

Бор-Өндөр-Өвөр хоолой

Дугаар: MV-021587 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Делта голд

Талбай: 740.96

Борнуур

Дугаар: XV-014508 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тогоотолгой

Талбай: 1425.87

Борог

Дугаар: XV-019797 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мидас Ресурсез

Талбай: 3049.9

Бороо

Дугаар: MV-000198 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бороогоулд

Талбай: 1398.55

Бороо

Дугаар: MV-017548 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэлэнгэминералс

Талбай: 574.98

Бороогийн

Дугаар: MV-001970 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бороогоулд

Талбай: 642.64

Бороогийн

Дугаар: MV-001960 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бороогоулд

Талбай: 530.24

Бороодон

Дугаар: MV-015283 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 203.18

Борц уул

Дугаар: XV-017775 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдгянтболд

Талбай: 1126.22

Борц-1

Дугаар: XV-017897 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Есөн эрдэнэ ундарга

Талбай: 2639.14

Бугант-1

Дугаар: MV-020895 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хишиг-Оргилуун

Талбай: 39.15

Бугантай-1

Дугаар: MV-020709 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ньюголден кроун

Талбай: 6.29

Бугантай-1

Дугаар: MV-011648 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ньюголден кроун

Талбай: 16.93

Бугат

Дугаар: MV-011875 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Боржгоны тал

Талбай: 29.34

Бугат

Дугаар: XV-021294 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Марданресурс

Талбай: 17685.87

Бугат од

Дугаар: XV-019907 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цайна инвэстмент монголиа

Талбай: 18477.48

Бударгана

Дугаар: XV-020033 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хандээж

Талбай: 8900.22

Бужгар

Дугаар: MV-000163 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 14.16

Булаг

Дугаар: XV-021644 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөвших баян хайрхан

Талбай: 5341.95

Булаг

Дугаар: XV-021538 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хан алтай ресурс

Талбай: 1305.02

Булаг

Дугаар: MV-021537 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хан алтай ресурс

Талбай: 6793.28

Булаг

Дугаар: XV-021244 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Маркополо

Талбай: 7834.19

Булаг

Дугаар: MV-021243 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Маркополо

Талбай: 3366.43

Булаг

Дугаар: MV-021076 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Маркополо

Талбай: 658.34

Булаг

Дугаар: MV-011907 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аурум Металс

Талбай: 478.55

Булаг

Дугаар: MV-015636 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эн Си Жи Ти

Талбай: 291.32

Булаг

Дугаар: XV-017904 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэргүүнмакс

Талбай: 3952.07

Булаг

Дугаар: MV-017117 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эн Си Жи Ти

Талбай: 321.71

Булаг

Дугаар: XV-015337 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Маркополо

Талбай: 14680.4

Булаг сүүж

Дугаар: MV-021167 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булаг сүүж майнинг

Талбай: 1389.37

Булаг шанд

Дугаар: XV-012692 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьхурах

Талбай: 5441.31

Булагийн

Дугаар: XV-019279 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Эм Ди Эм

Талбай: 3980.09

Булагийн -Ам

Дугаар: MV-000801 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пураам

Талбай: 9.03

Булагт

Дугаар: XV-015266 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мандал-Алтай групп

Талбай: 2874.6

Булагт

Дугаар: MV-017121 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мандал-Алтай групп

Талбай: 53.63

Булга

Дугаар: XV-019804 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ивээлт дулаан хайрхан

Талбай: 4814.96

Булган

Дугаар: XV-019918 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эндлесс ресоурс

Талбай: 2281.88

Булган уул

Дугаар: MV-013378 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Жи Эи энд Эм

Талбай: 24.74

Булган уул

Дугаар: MV-016855 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гокбулган уул

Талбай: 92.87

Булгийн хөл

Дугаар: MV-007741 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жамп-Алт

Талбай: 65.92

Булгийн цагаан толгой

Дугаар: XV-008488 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Некстмайн

Талбай: 3273.91

Булдруу

Дугаар: XV-020103 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхийн хэлхээ

Талбай: 1675.89

Бум

Дугаар: XV-019748 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майн индастри консалтинг

Талбай: 8057.16

Бумбат

Дугаар: MV-004386 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ханхас трейд

Талбай: 36.02

Бумбат

Дугаар: MV-020795 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хишигт хөндий

Талбай: 270.57

Бумбат

Дугаар: MV-017160 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 24.46

Бумбат

Дугаар: XV-017719 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 205.11

Бумбат 115

Дугаар: MV-017158 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 24.43

Бумбат 56

Дугаар: MV-017159 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 24.44

Бумбат хан

Дугаар: XV-020289 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ханхул ресурс

Талбай: 1875.17

Бумбат-1

Дугаар: XV-017154 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 905.35

Бумбат-1

Дугаар: MV-021470 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 905.35

Бумбат-1

Дугаар: MV-014312 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бууралстоун

Талбай: 61.98

Бумбат-1

Дугаар: MV-020484 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 630.01

Бумбат-188

Дугаар: MV-017156 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 46.13

Бумбат-197

Дугаар: MV-017157 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 39.67

Бумбат-2

Дугаар: MV-019938 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илтгоулд

Талбай: 690.4

Бумбат-3

Дугаар: MV-020483 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Заамар гоулд

Талбай: 612.67

Бумбат-4

Дугаар: XV-017150 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 1445.12

Бумбат-4

Дугаар: MV-021514 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хавчигийн ам

Талбай: 1139.97

Бумбат-5

Дугаар: MV-021355 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Заамар гоулд

Талбай: 8.33

Бумбат-5

Дугаар: MV-021068 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Заамар гоулд

Талбай: 1577.26

Бумбат-5

Дугаар: MV-017198 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 71.12

Бумбат-6

Дугаар: MV-019638 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ирмүүнбосго

Талбай: 515.06

Бумбат-6

Дугаар: MV-021381 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гурвантамга

Талбай: 1042.94

Бумбат-7

Дугаар: XV-017149 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бумбат

Талбай: 23.73

Бумбатын алаг

Дугаар: XV-011938 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтандорнод монгол

Талбай: 2918.83

Бумбатын өндөр уул

Дугаар: XV-013934 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дасмондрилл

Талбай: 1627.69

Бураа

Дугаар: XV-018000 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 659.11

Бураат

Дугаар: XV-017862 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдгянтболд

Талбай: 2187.71

Бураат

Дугаар: MV-014196 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дримлэйнд

Талбай: 353.54

Бургалдай

Дугаар: XV-018481 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Глобалвалю майнинг

Талбай: 1936.02

Бургаст

Дугаар: XV-017875 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэмонгол

Талбай: 857.0

Бургастай-1

Дугаар: MV-021365 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Экс Ай Эн

Талбай: 2316.23

Бургастай-1

Дугаар: XV-021318 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Экс Ай Эн

Талбай: 117.48

Бургастайн дунд хэсэг

Дугаар: MV-003512 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оюу майнинг энд эксплорейшн

Талбай: 45.1

Бургастайн-1

Дугаар: MV-010296 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Эн Даблью интернэшнл

Талбай: 380.52

Бурзай

Дугаар: XV-019600 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мета менежмент

Талбай: 1241.5

Бурхант

Дугаар: MV-009467 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Полиметмонголд

Талбай: 556.15

Бурхант

Дугаар: MV-020770 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дабльштутце

Талбай: 456.21

Бурхант

Дугаар: XV-020395 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их орд эко лайн

Талбай: 69.76

Бурхант

Дугаар: MV-017004 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Асланполимет

Талбай: 91.61

Бурхант

Дугаар: MV-005582 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оргилсэр

Талбай: 27.06

Бурхант

Дугаар: MV-005507 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дархан алтан туул

Талбай: 31.97

Бурхант

Дугаар: XV-020083 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Церкон геологи

Талбай: 251.07

Бурхант

Дугаар: XV-019783 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнгөнхас шонхор

Талбай: 254.56

Бурхант толгой

Дугаар: MV-015571 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шенгчан

Талбай: 82.74

Бурхант-1

Дугаар: MV-004458 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нийслэл-Өргөө

Талбай: 26.45

Бурхантайн хөндий

Дугаар: MV-004403 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖМЭ

Талбай: 28.47

Бурхантын булаг

Дугаар: MV-015288 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баяжмал-Алт

Талбай: 282.43

Бурхантын хөндий

Дугаар: MV-009817 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чандмань металл орд

Талбай: 48.75

Бурхантын хөндий

Дугаар: MV-004967 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жиндизи юиан

Талбай: 48.14

Буурай

Дугаар: XV-012807 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дархан-Айронт

Талбай: 45.79

Буурал Хангай Уул

Дугаар: MV-001573 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мага

Талбай: 100.75

Буурал хангай

Дугаар: MV-000231 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гурвантөхөм

Талбай: 73.79

Буурал-Уул

Дугаар: XV-017356 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оросгэрэл

Талбай: 5501.55

Буурлын хөндийн дээд

Дугаар: MV-015458 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түвшинтөр трейд

Талбай: 156.22

Буурт

Дугаар: MV-016891 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Газархэвлий

Талбай: 143.17

Бууцат уул

Дугаар: MV-016889 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ногоон даваа

Талбай: 662.79

Бууцат уул

Дугаар: MV-012653 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гурвантамга

Талбай: 90.72

Бухт

Дугаар: XV-012589 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Буянт орд эрдэнэ

Талбай: 1184.36

Бухт уул

Дугаар: MV-014929 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лэндмонголиа

Талбай: 39.12

Бухт уул

Дугаар: MV-020606 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лэндмонголиа

Талбай: 158.29

Буян

Дугаар: XV-018554 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнгөн нахиа

Талбай: 6119.59

Буянт

Дугаар: MV-020884 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Эм Жи

Талбай: 58.25

Буянт

Дугаар: MV-020863 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Эм Жи

Талбай: 28.64

Буянт

Дугаар: XV-020618 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гаас

Талбай: 476.77

Буянт

Дугаар: XV-015000 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Надмин Айбекс

Талбай: 22307.11

Буянт

Дугаар: XV-014897 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Эм Жи

Талбай: 676.38

Буянт

Дугаар: MV-021354 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гаас

Талбай: 177.41

Буянт

Дугаар: MV-015580 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэн-Ивээл

Талбай: 489.04

Буянтын дунд хэсэг

Дугаар: MV-006005 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсхолдинг

Талбай: 39.09

Буянтын хөндий

Дугаар: MV-021095 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чойчингүн

Талбай: 127.2

Буянтын хөндийн адаг

Дугаар: MV-021505 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЧЧБТ

Талбай: 105.37

Буянтын хөндийн адаг

Дугаар: MV-006006 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЧЧБТ

Талбай: 105.37

Бэлчир

Дугаар: MV-005364 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 35.69

Бэрз

Дугаар: XV-019998 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар Ай Жи Эс

Талбай: 1403.88

Бэрлэг, Бэрлэгийн цагаан тохой, Е

Дугаар: MV-000104 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монтэнгэр

Талбай: 42.98

Бэрх

Дугаар: XV-019755 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Борзонтгазар

Талбай: 1788.9

Бэрх уул

Дугаар: XV-014753 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Ар Икс

Талбай: 4544.27

Бэрх уул

Дугаар: XV-013936 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахиуртресурс

Талбай: 1594.16

Бэрх уул

Дугаар: MV-012325 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цүй ханг инвест

Талбай: 506.47

Бэрх уул

Дугаар: MV-021697 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахиуртресурс

Талбай: 1006.09

Бүдүүн ам

Дугаар: MV-012094 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шарнарст

Талбай: 344.69

Бүдүүн гол

Дугаар: MV-000191 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монполимет

Талбай: 34.38

Бүдүүн ухаа

Дугаар: MV-016867 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрхийн нурамт

Талбай: 137.98

Бүдүүн ухаа

Дугаар: MV-016689 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хунт Өгөөж

Талбай: 337.57

Бүдүүний гол

Дугаар: MV-014548 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэйсикметал майнинг

Талбай: 550.53

Бүдүүний хяр

Дугаар: XV-020268 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаан-Өвөлжөө

Талбай: 366.9

Бүлтгэр

Дугаар: XV-019074 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ТУСО майнинг

Талбай: 954.85

Бүлээний хөндий

Дугаар: MV-017665 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүлээн-Ундрага

Талбай: 25.39

Бүргэд толгой

Дугаар: XV-021295 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булган од майнинг

Талбай: 8085.72

Бүргэд толгой

Дугаар: XV-012739 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: И энд Би начурал майнинг

Талбай: 1390.52

Бүргэд толгой

Дугаар: MV-006098 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шанлун

Талбай: 995.58

Бүрдэл

Дугаар: XV-019510 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цайна инвэстмент монголиа

Талбай: 1314.97

Бүрхээр-2

Дугаар: XV-014194 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Могойн гол глобал ресурс

Талбай: 2691.87

Бүрэг

Дугаар: XV-019521 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэнгэрийн хорвоонжиг

Талбай: 146.38

Бүрэг

Дугаар: XV-019254 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Күүпермен

Талбай: 1000.2

Бүрэг

Дугаар: MV-021324 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлтшинэчлэл

Талбай: 43.1

Бүрэг

Дугаар: MV-021418 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэнгэрийн хорвоонжиг

Талбай: 146.38

Бүрэгхангай-1

Дугаар: XV-019129 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өүк три партнер

Талбай: 60.66

Бүрэн уул

Дугаар: MV-011428 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талстмаргад

Талбай: 634.02

Бүрэнхаан-1

Дугаар: MV-003999 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талстмаргад

Талбай: 51.89

Бүрэнхаан-8

Дугаар: MV-017398 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сутайхэн цо

Талбай: 33.98

Бүрэнхаан-9

Дугаар: MV-011823 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Топруонхэнцо

Талбай: 26.68

Бүрэнхаан-хх

Дугаар: MV-011824 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Топруонхэнцо

Талбай: 53.44

Бүс толгой

Дугаар: MV-017227 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Ай Би Эм

Талбай: 32.76

Бүс толгой-1

Дугаар: MV-016719 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чандмань-Эрхүүд

Талбай: 25.07

Бүүвэй

Дугаар: XV-015129 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Централ эйшиан цемент

Талбай: 56.75

Бүүвэйт

Дугаар: MV-016897 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Централ эйшиан цемент

Талбай: 138.68

Бүүвэйт-1

Дугаар: XV-017714 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Централ эйшиан цемент

Талбай: 170.24

Бөмбөгөр

Дугаар: XV-017731 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Эм энд Эм Жи

Талбай: 600.77

Бөхөг

Дугаар: MV-017231 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Минжийн хангайн төгөл

Талбай: 37.03

Бөхөг

Дугаар: MV-017186 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дабльмөнх

Талбай: 19.88

Бөхөг гол

Дугаар: MV-011937 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сүлдтогтох

Талбай: 53.39

Бөхөг гол-1

Дугаар: MV-021206 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баттрипел

Талбай: 30.87

Бөхөг хөндий

Дугаар: MV-016809 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖБЦБ

Талбай: 31.12

Бөхөг хөндий-1

Дугаар: MV-014866 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бууралын ар булаг

Талбай: 6.18

Бөхөг-1

Дугаар: MV-008826 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бетон-Арматур

Талбай: 23.98

Бөхөг-1

Дугаар: MV-021098 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Итгэлтүшиг

Талбай: 3.04

Бөхөг-1

Дугаар: MV-013606 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Итгэлтүшиг

Талбай: 6.19

Бөхөг-3

Дугаар: MV-016839 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Батшил

Талбай: 44.0

Бөхөг-солонго

Дугаар: MV-012215 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Очирням

Талбай: 18.75

Бөхөгийн гол

Дугаар: MV-012756 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Эф Си групп

Талбай: 25.73

Бөхөгийн гол

Дугаар: MV-004317 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөхшугам

Талбай: 24.34

Бөхөгийн гол

Дугаар: MV-004197 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өндөрбуянт холдинг

Талбай: 18.6

Бөхөгийн голын адаг

Дугаар: MV-012484 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар бөхөг

Талбай: 70.71

Бөхөгийн голын адаг-1

Дугаар: MV-011893 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таны зам

Талбай: 104.45

Бөхөгийн хөндий

Дугаар: MV-017404 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ээмдэ

Талбай: 59.89

Бөхөгийн хөндий

Дугаар: MV-012373 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөхшугам

Талбай: 45.01

Бөхөгийн хөндий-1

Дугаар: MV-009464 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бөхөг түргэн

Талбай: 31.43

Бөхөгийн хөндий-3

Дугаар: MV-017411 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гангар-Инвест

Талбай: 114.36

Бөөргийн ам

Дугаар: MV-020400 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жамп

Талбай: 38.61

Бөөргийн ам

Дугаар: MV-020399 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жамп

Талбай: 74.17

Бөөрөгийн ам

Дугаар: MV-005145 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жамп

Талбай: 172.77

Бөөрөлжүүтийн гол-1

Дугаар: MV-018764 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баярсгоулд

Талбай: 110.97

Вершина толгойт

Дугаар: MV-005959 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бугантнандин

Талбай: 26.43

Гавьжийн шанд

Дугаар: MV-017036 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Восточный дорог

Талбай: 122.48

Гал

Дугаар: XV-018532 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ханбогд эксплорэйшн

Талбай: 6525.41

Гал баян

Дугаар: MV-017479 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Софт коал

Талбай: 352.97

Галбаян-1

Дугаар: MV-012475 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Петрокоал

Талбай: 392.4

Галгатайн гол

Дугаар: MV-008663 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дөрвөн тал

Талбай: 86.96

Галсан-уул

Дугаар: XV-019258 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Энержимандал

Талбай: 3052.69

Галт

Дугаар: MV-017274 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян өндөр инвест

Талбай: 28.66

Галт

Дугаар: MV-004773 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Антрацит

Талбай: 35.89

Галт

Дугаар: XV-020013 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэ дисковери

Талбай: 2050.1

Галтын ам

Дугаар: XV-017134 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Саламандер

Талбай: 1070.39

Галтын ам

Дугаар: MV-021508 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Саламандер

Талбай: 1061.24

Галтын талбай

Дугаар: XV-020521 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 1885.17

Галтын хөндий

Дугаар: MV-004555 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Жи Эс Эс

Талбай: 26.2

Галуут

Дугаар: XV-018456 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хас-Агро

Талбай: 9884.92

Галын овоо-1

Дугаар: MV-020451 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Саусгоби сэндс

Талбай: 8796.37

Галын овоо-1

Дугаар: MV-020781 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЕАИ

Талбай: 17841.05

Гандан шил

Дугаар: XV-012704 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Трежур-Эксплорэйшн

Талбай: 1357.05

Ганзагат

Дугаар: MV-015535 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян-Уудам тал

Талбай: 41.5

Ганц мод

Дугаар: XV-021150 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ВАБК

Талбай: 874.14

Гацуурт

Дугаар: MV-000431 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сентеррагоулд монголия

Талбай: 1818.65

Гацуурт

Дугаар: MV-000372 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сентеррагоулд монголия

Талбай: 415.9

Гашуу толгой-1

Дугаар: MV-017038 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сауд гоби коэл транс

Талбай: 18671.95

Гашуу толгой-1

Дугаар: MV-019036 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сауд гоби коэл транс

Талбай: 12380.72

Гашуун

Дугаар: XV-019630 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зэст-Алтай

Талбай: 12360.69

Гашуун булаг

Дугаар: XV-020245 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аранжинболд

Талбай: 60.6

Гашуун овоо

Дугаар: MV-014840 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аурум-Ауруг

Талбай: 36390.95

Гашуун худаг

Дугаар: XV-019245 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таурус кредит

Талбай: 8266.67

Гашууны тал

Дугаар: XV-014140 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЦЕТ

Талбай: 59.03

Гашууны худаг

Дугаар: XV-020394 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БХДБ

Талбай: 28554.42

Гичгэнэ

Дугаар: XV-018398 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ланд-Оре

Талбай: 10361.17

Гишүүн

Дугаар: MV-017448 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ордталст

Талбай: 96.66

Гишүүн

Дугаар: MV-017386 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэствайт

Талбай: 103.86

Гишүүний

Дугаар: MV-012056 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ордталст

Талбай: 92.8

Гишүүний ам

Дугаар: MV-013784 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Элит гурван багана

Талбай: 51.41

Гишүүний ам

Дугаар: MV-013549 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оюурок

Талбай: 322.16

Гишүүний ам

Дугаар: MV-013506 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илч эрдэнэ ундарга

Талбай: 207.57

Гишүүний ам

Дугаар: MV-013362 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэлүүхэн

Талбай: 60.72

Гишүүний ам

Дугаар: MV-012700 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Төгс-Эхлэл

Талбай: 53.16

Гишүүний ам

Дугаар: MV-000274 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сонсголон бармат

Талбай: 30.54

Гишүүний ам

Дугаар: MV-017071 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Батзуурмаг

Талбай: 38.1

Гишүүний ам

Дугаар: MV-015584 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлтшинэчлэл

Талбай: 41.88

Гишүүний ам

Дугаар: MV-011914 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянсүмбэр Богд

Талбай: 42.42

Гишүүний ам

Дугаар: MV-010663 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Суурь хана

Талбай: 19.92

Гишүүний ам-2

Дугаар: MV-012551 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цоросжамбаа

Талбай: 28.65

Гишүүний ам-2

Дугаар: MV-015608 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 205.66

Гишүүний ам-2

Дугаар: MV-014668 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ялгуусан

Талбай: 20.38

Гишүүний ам-2

Дугаар: MV-014377 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жэй Ти Ти

Талбай: 26.02

Гишүүний ам-3

Дугаар: MV-013282 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Билэгтбичээ

Талбай: 59.14

Гишүүний ам-4

Дугаар: MV-011976 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Грийнстейшн

Талбай: 51.4

Говь

Дугаар: XV-019154 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэн ерөөлт

Талбай: 9156.46

Говь-Эрдэнэ

Дугаар: XV-019491 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цайна инвэстмент монголиа

Талбай: 17952.23

Говь-Эрдэнэ

Дугаар: XV-020105 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цайна инвэстмент монголиа

Талбай: 14920.73

Гозгор уул

Дугаар: MV-017257 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЗТХ

Талбай: 341.48

Гозон шар

Дугаар: XV-019788 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 1016.04

Гонс

Дугаар: XV-021722 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би энд Юу майн

Талбай: 475.4

Гоёот улаан

Дугаар: MV-015275 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 256.82

Гурван овоо

Дугаар: XV-013702 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эс Эн Кэй

Талбай: 2600.43

Гурван сайхан

Дугаар: XV-019898 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Очир-Ундраа

Талбай: 8624.18

Гурван толгой

Дугаар: MV-013759 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тээлийн шонхор

Талбай: 99.57

Гурван хар толгой

Дугаар: XV-015043 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Саруулсайн

Талбай: 11371.77

Гурвансайхан

Дугаар: MV-020631 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гурвансайхан

Талбай: 2810.44

Гургалдай

Дугаар: XV-014070 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Эн Ти Эл

Талбай: 1493.6

Гутай

Дугаар: MV-002247 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Айвуунтэс

Талбай: 286.32

Гутайн даваа

Дугаар: MV-002810 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ю энд Би

Талбай: 341.79

Гучин-сайр

Дугаар: MV-012717 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Андын тэмүүлэл

Талбай: 349.4

Гэдгэр хангай

Дугаар: MV-021711 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Анхай лантан

Талбай: 91.16

Гүн

Дугаар: MV-021252 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өмнийн говийн баялаг

Талбай: 49.28

Гүн

Дугаар: MV-020855 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баатарван транс

Талбай: 131.46

Гүн заг

Дугаар: XV-017772 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ши Ри Дун Шинг

Талбай: 21140.33

Гүн усны зараа

Дугаар: XV-020020 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Инэл Гео

Талбай: 3589.86

Гүн хар заг

Дугаар: XV-018111 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаан-Өвөлжөө

Талбай: 2108.52

Гүн өндөр

Дугаар: XV-021434 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулсын үндэс

Талбай: 10236.8

Гүн-Өндөр булаг

Дугаар: MV-007511 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дун-Эрдэнэ

Талбай: 63.98

Гүн-Өндөр-2

Дугаар: XV-019226 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юбиксолюшн

Талбай: 1581.06

Гүүтийн ам

Дугаар: MV-004822 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нэшнл тришүр

Талбай: 114.46

Гүүтийн амны адаг

Дугаар: MV-017316 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэншивэемонгол

Талбай: 48.87

Дааган дэл уул

Дугаар: XV-017981 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ньюмон ривер

Талбай: 5695.48

Даажийн булаг

Дугаар: MV-017090 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голденхейлс

Талбай: 236.12

Даваа

Дугаар: XV-021428 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мегаватт хурд

Талбай: 431.6

Даваа-Уул

Дугаар: XV-020571 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Белуха

Талбай: 250.03

Даваат

Дугаар: XV-020854 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Руби стоун

Талбай: 5945.12

Даваат

Дугаар: XV-018557 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Даваат алтайн хишиг

Талбай: 1119.89

Давст

Дугаар: XV-020539 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Терра-Энержи

Талбай: 8598.57

Давст

Дугаар: XV-014305 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Глобалтоун

Талбай: 32.94

Давст

Дугаар: XV-013439 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Коттеджбарилга

Талбай: 151.82

Давст

Дугаар: XV-020133 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 1627.58

Давст

Дугаар: XV-020031 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хос-Орчлон

Талбай: 2024.42

Давхар

Дугаар: XV-019127 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголианминералз питии

Талбай: 367.84

Дагналтай

Дугаар: XV-021091 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Скарн

Талбай: 689.13

Дадын хар толгой-2

Дугаар: MV-020738 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сора интернэшнл

Талбай: 4312.46

Дай уул

Дугаар: MV-012412 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тайшаншин юань

Талбай: 99.89

Далан

Дугаар: MV-021008 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Билэгтбаялаг

Талбай: 178.98

Далан

Дугаар: MV-011281 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Штайнколе

Талбай: 344.7

Далан

Дугаар: MV-017504 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Этүгэн-Эе

Талбай: 393.66

Далан

Дугаар: XV-020830 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвижих энерги

Талбай: 3570.35

Далан

Дугаар: MV-014492 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фриендшип Ресурсис

Талбай: 92.75

Далан хар уул

Дугаар: XV-019069 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян ундрал эрдэс групп

Талбай: 15116.41

Далангийн гашуун

Дугаар: XV-013570 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Туяа-Ундрам

Талбай: 914.81

Далангийн уул орчим

Дугаар: MV-015476 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: УБТТТ

Талбай: 164.78

Далд-2

Дугаар: MV-000015 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголболгаргео

Талбай: 86.57

Далт

Дугаар: XV-021719 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Умард оргил

Талбай: 321.78

Далтын нуруу

Дугаар: XV-017181 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бест коппер гоулд корпорейшн

Талбай: 874.55

Далтын өвөр

Дугаар: MV-020591 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Вояжер Минерал Ресурсес

Талбай: 791.61

Даравгайн худаг

Дугаар: XV-017691 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Вивидстар

Талбай: 7014.15

Дархан

Дугаар: XV-020166 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Универсалнобле хеалт

Талбай: 2012.83

Дархан толгой

Дугаар: MV-005806 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Суурь

Талбай: 46.46

Дарцагт

Дугаар: MV-018976 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Альшаа хайрхан

Талбай: 1304.81

Дарцагт

Дугаар: MV-020739 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Альшаа хайрхан

Талбай: 2787.22

Дарцагт

Дугаар: MV-020667 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Альшаа хайрхан

Талбай: 2838.13

Дарцагт

Дугаар: MV-020123 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Альшаа хайрхан

Талбай: 792.73

Дарцагт

Дугаар: MV-017120 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тайшэн девелопмент

Талбай: 907.49

Дарцагт овоо

Дугаар: MV-018934 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Харангахүдэр

Талбай: 3480.7

Дов

Дугаар: XV-017947 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэнговь Групп

Талбай: 2675.98

Дов

Дугаар: XV-021027 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаагчуудконстракшн

Талбай: 4702.98

Дов

Дугаар: XV-021493 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаагчуудконстракшн

Талбай: 4702.98

Довжир-6

Дугаар: MV-021565 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түшигт-Ээл

Талбай: 578.22

Довжир-6

Дугаар: XV-019572 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түшигт-Ээл

Талбай: 578.22

Довжоот

Дугаар: XV-021668 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс алт ресурс

Талбай: 1393.37

Довцог

Дугаар: MV-006452 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цирконмайнинг

Талбай: 29.41

Довцог

Дугаар: MV-013146 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цирконмайнинг

Талбай: 225.54

Довцог худаг

Дугаар: MV-021530 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэн айл инвест

Талбай: 2617.58

Довцог худаг

Дугаар: XV-021462 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их түмэн хүрд

Талбай: 2604.68

Довцог худаг

Дугаар: XV-017628 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэн айл инвест

Талбай: 36253.59

Довцог худаг

Дугаар: XV-020392 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Очир-Ундраа

Талбай: 6349.83

Дожир

Дугаар: MV-016819 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ханшашир

Талбай: 98.37

Дожир

Дугаар: MV-017305 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ханшашир

Талбай: 300.96

Дойтын булаг

Дугаар: MV-021580 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дөрвөнхүмүүн

Талбай: 527.12

Дойтын булаг

Дугаар: XV-017016 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дөрвөнхүмүүн

Талбай: 962.06

Долмитжсэн гантиг

Дугаар: MV-016912 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монкварц

Талбай: 74.18

Доод буурт

Дугаар: XV-020526 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Заамар гоулд

Талбай: 825.57

Доод золуу хар

Дугаар: MV-015091 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монрок

Талбай: 98.5

Доод халгат

Дугаар: XV-014349 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Звездаметрика

Талбай: 2983.21

Доргонот, Улаан ухаа

Дугаар: MV-020717 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаан-Уулын магнит

Талбай: 204.33

Доргонот, Улаан ухаа

Дугаар: MV-020602 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ай Би Би Ай

Талбай: 3506.94

Доргонот, Улаан ухаа

Дугаар: MV-018652 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Батбродерс майнинг

Талбай: 269.28

Доргонот, Улаан ухаа

Дугаар: XV-003828 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ПЛ майнинг

Талбай: 1581.23

Доргонот, Улаан ухаа

Дугаар: XV-018653 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ПЛ майнинг

Талбай: 1563.12

Дорно

Дугаар: XV-019202 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Байшинт-Орд

Талбай: 1085.63

Дорноговь-4

Дугаар: XV-016866 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Өү Эй Эл

Талбай: 390.96

Дорноговь-4

Дугаар: MV-016865 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Өү Эй Эл

Талбай: 3190.13

Дугуй

Дугаар: XV-017754 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдгянтболд

Талбай: 721.92

Дугуй

Дугаар: MV-021169 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдгянтболд

Талбай: 384.42

Дулаан

Дугаар: XV-019974 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэбаялаг

Талбай: 8435.04

Дулаан уул

Дугаар: MV-018916 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бадрах энержи

Талбай: 27697.26

Дулаан уул

Дугаар: XV-013814 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдтөмөр ерөө гол

Талбай: 761.13

Дулаан хар уул

Дугаар: XV-014717 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юүшэнгминг

Талбай: 561.64

Дулаан хар уул

Дугаар: XV-021665 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сансар сүлжээ

Талбай: 8175.97

Дулаан хар уул

Дугаар: MV-015605 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юүшэнгминг

Талбай: 449.21

Дулаан хөндий

Дугаар: XV-021311 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Динг шэнг шин

Талбай: 1528.59

Дулаан-1

Дугаар: XV-020216 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дэвжих гоулд

Талбай: 3962.13

Дулаанхаан

Дугаар: XV-014453 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болдтөмөр ерөө гол

Талбай: 106.58

Думбатын гол

Дугаар: MV-003274 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гөүлдэннэст

Талбай: 25.24

Дун уул

Дугаар: MV-021092 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Про Аурум

Талбай: 47.74

Дунд

Дугаар: XV-019344 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүлэгтмайнинг

Талбай: 330.43

Дунд

Дугаар: XV-018313 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 594.26

Дунд

Дугаар: XV-018063 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Би Эйч

Талбай: 3928.16

Дунд Галт

Дугаар: MV-009305 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулсзаамар

Талбай: 167.68

Дунд ам

Дугаар: XV-018922 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 380.91

Дунд булаг

Дугаар: MV-012960 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талст-Орчлон

Талбай: 26.88

Дунд бөхөг

Дугаар: MV-017412 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Урал дизел

Талбай: 35.09

Дунд бөхөг

Дугаар: MV-017310 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хонгор холдинг

Талбай: 25.21

Дунд бөхөг

Дугаар: XV-016993 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижирхайрга

Талбай: 34.27

Дунд бөхөг-1

Дугаар: MV-014910 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижирхайрга

Талбай: 36.02

Дунд салаа

Дугаар: XV-020749 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ургацбуян

Талбай: 424.24

Дунд сухайт

Дугаар: XV-021256 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан шар тал

Талбай: 6108.87

Дунд цэрд

Дугаар: XV-020227 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлт олз

Талбай: 5685.57

Дунд цэрд

Дугаар: MV-021795 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлт олз

Талбай: 79.67

Дунд цэрд

Дугаар: XV-021551 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Террам Ресурсез Майнинг

Талбай: 5605.91

Дунд өлөнт

Дугаар: MV-000169 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Улз гол

Талбай: 12.77

Дундгол

Дугаар: MV-001497 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сондог

Талбай: 28.5

Дундгол

Дугаар: MV-017639 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зүрийн булан

Талбай: 35.33

Дунх

Дугаар: XV-018131 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хулангоулд

Талбай: 12459.32

Дуут

Дугаар: XV-014066 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Содмаргад

Талбай: 11572.97

Дуут

Дугаар: XV-019013 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэргүүнбадрах

Талбай: 2394.47

Дуутын ухаа

Дугаар: XV-016672 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Престиж-эксплорэйшн

Талбай: 1057.08

Дэвжих

Дугаар: MV-017493 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тээлийн шонхор

Талбай: 90.27

Дэвжих

Дугаар: MV-017700 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тээлийн шонхор

Талбай: 439.45

Дэвтээр нуур

Дугаар: MV-001130 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголхан

Талбай: 151.57

Дэвтээрийн гол

Дугаар: XV-021652 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Кинзроуд

Талбай: 558.34

Дэл

Дугаар: XV-018458 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эф Эйч Эл

Талбай: 4884.68

Дэл

Дугаар: XV-020906 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майн Ланд Майнинг

Талбай: 851.6

Дэл

Дугаар: MV-020905 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майн Ланд Майнинг

Талбай: 170.14

Дэл

Дугаар: XV-019511 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олдмен

Талбай: 19454.45

Дэл

Дугаар: XV-019621 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майн Ланд Майнинг

Талбай: 1591.29

Дэл овоот

Дугаар: XV-019734 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 1360.07

Дэл өндөр

Дугаар: XV-015447 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: И Эм Ай Си

Талбай: 4153.19

Дэлгэр

Дугаар: XV-015472 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чамин харш

Талбай: 267.37

Дэлгэр

Дугаар: XV-019826 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өндөрхаан майнинг

Талбай: 271.69

Дэлгэр

Дугаар: XV-019725 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Көүл энержи групп

Талбай: 1426.97

Дэлгэр

Дугаар: XV-019599 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Универсалнобле саплайс

Талбай: 2035.21

Дэлгэр

Дугаар: XV-021481 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нобель трейд

Талбай: 2769.37

Дэлгэр

Дугаар: XV-014507 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Ар Ти Би

Талбай: 736.56

Дэлгэр

Дугаар: XV-017785 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэргүүн гарц

Талбай: 328.23

Дэлгэр

Дугаар: XV-019299 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мандал инженеринг

Талбай: 12382.55

Дэлгэр

Дугаар: XV-019093 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нобель трейд

Талбай: 2769.37

Дэлгэр-1

Дугаар: XV-017844 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юумэд хайрхан

Талбай: 2909.65

Дэлгэр-3

Дугаар: MV-013635 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ситисүлжээ

Талбай: 35.6

Дэлгэр-3

Дугаар: XV-020279 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Универсалнобле химикал

Талбай: 7725.09

Дэлгэрийн тал

Дугаар: XV-020176 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Генерго

Талбай: 1802.1

Дэлгэрхаан

Дугаар: MV-000166 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрх-Уул

Талбай: 57.34

Дэлгэрцогт

Дугаар: XV-021724 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Церкон геологи

Талбай: 625.66

Дэлгэрэх

Дугаар: XV-019656 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Даблью Ти Эл Ди

Талбай: 3013.2

Дэлгэрэх

Дугаар: MV-017365 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цэрэнбадам

Талбай: 507.3

Дэлгэрэх

Дугаар: XV-013964 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цэрэнбадам

Талбай: 4614.5

Дэлгэрэх

Дугаар: MV-021085 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цэрэнбадам

Талбай: 247.49

Дэлгэрэх-2

Дугаар: XV-014474 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Ар Ти Би

Талбай: 854.24

Дэлийн

Дугаар: XV-020583 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Занарт-Уул

Талбай: 671.43

Дэлийн хошуу

Дугаар: MV-000242 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингэлбөөнцагаан

Талбай: 2.01

Дэлийн хяр

Дугаар: XV-020937 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Азийн эртний зулай

Талбай: 437.25

Дэлийн чулуут ухаа

Дугаар: XV-021309 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нортерн майнинг монголиа

Талбай: 9435.54

Дэлт

Дугаар: XV-018151 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цогш

Талбай: 4129.73

Дэлт толгойн орд

Дугаар: MV-020730 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэт-Үйлдвэр

Талбай: 1400.24

Дэлэн

Дугаар: XV-021351 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөжбаян хангай

Талбай: 515.95

Дэндгэр овоо

Дугаар: MV-017606 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СТБЛ

Талбай: 97.2

Дэндгэр овоо

Дугаар: XV-013801 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СТБЛ

Талбай: 649.98

Дэнжийн элс

Дугаар: MV-015649 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 33.74

Дэнжийн элс-1

Дугаар: MV-015573 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 33.77

Дэрст

Дугаар: XV-018229 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: АЖФ

Талбай: 256.98

Дэрст

Дугаар: XV-020114 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Иххүрмэн

Талбай: 5577.68

Дэрст

Дугаар: XV-014979 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хотгоршанага

Талбай: 204.97

Дэрст толгой-1

Дугаар: XV-020932 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Намуунтод

Талбай: 1252.14

Дэрст толгой-2

Дугаар: XV-020933 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Намуунтод

Талбай: 3892.35

Дэрст хонхор

Дугаар: MV-021246 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эж эрдэнэ майнинг

Талбай: 741.08

Дэрст хотгор

Дугаар: XV-015079 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖАСКО

Талбай: 1081.89

Дэрсэн ус

Дугаар: MV-013859 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монкварц

Талбай: 67.79

Дээд

Дугаар: XV-018200 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Би Пи Девелопмент

Талбай: 4781.17

Дөр

Дугаар: XV-017776 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Буман олз дриллинг

Талбай: 4447.97

Дөрвөлжин

Дугаар: XV-018119 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Ди Ти И Эм

Талбай: 2287.8

Дөрвөлжин

Дугаар: MV-017689 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цэнгазар

Талбай: 542.21

Дөрвөлжин

Дугаар: MV-016734 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 76.89

Дөрвөлжин

Дугаар: XV-020811 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чунноров

Талбай: 99.26

Дөрвөлжин

Дугаар: MV-021783 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чунноров

Талбай: 99.26

Дөрвөлжин

Дугаар: XV-020171 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм даблью трейд энд экплорэйшн

Талбай: 8425.75

Дөрвөлжин

Дугаар: MV-017097 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Доод дөрвөлжин

Талбай: 55.91

Дөрвөлжин

Дугаар: MV-006701 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жинхуа орд

Талбай: 59.54

Дөрөвт

Дугаар: XV-019737 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижир дөл

Талбай: 390.49

Дөт

Дугаар: XV-020167 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Энхиндэрт

Талбай: 875.24

Дөч гол

Дугаар: MV-020401 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөөсгөл

Талбай: 83.03

Дөч гол

Дугаар: MV-003206 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хөөсгөл

Талбай: 109.39

Дөш

Дугаар: XV-018421 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бигстоне

Талбай: 1308.45

Дөш

Дугаар: XV-017940 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Би Ти Ти Ай

Талбай: 2530.66

Дөш толгой

Дугаар: MV-017059 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Миншингэрэлт од

Талбай: 106.44

Дөш толгой

Дугаар: MV-006222 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чулуун-Өргөө

Талбай: 27.99

Дөшийн гол

Дугаар: MV-017656 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эхмөрөн

Талбай: 164.3

Дөшт

Дугаар: XV-019557 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян майнинг

Талбай: 11734.57

Егүзэр

Дугаар: MV-010224 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Билүүтмайнинг

Талбай: 79.8

Ембүү толгой

Дугаар: MV-020534 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Брэйвхарт ресорсиз

Талбай: 844.73

Ерөө-Хэрээн гол

Дугаар: MV-007969 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ганбат тулга

Талбай: 202.71

Ерөөлт

Дугаар: MV-017433 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дорнын чулуулаг

Талбай: 7158.09

Жавхлант

Дугаар: MV-015225 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ОНТРЭ

Талбай: 20327.4

Жавхлант

Дугаар: MV-014987 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хулдын нүүрс

Талбай: 1423.81

Жавхлант

Дугаар: XV-021430 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Совинт хайрхан

Талбай: 1046.09

Жавхлант

Дугаар: XV-017987 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Эм Кэй Ай

Талбай: 912.18

Жавхлант

Дугаар: MV-016703 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хулдын нүүрс

Талбай: 141.11

Жавхлант

Дугаар: XV-019420 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Геоган дөл сервис

Талбай: 1610.81

Жавхлант

Дугаар: XV-019277 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Миллениумсторм

Талбай: 1916.92

Жавхлантын уул

Дугаар: XV-014679 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьфайндерс

Талбай: 3040.49

Жалга

Дугаар: XV-019354 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ММНС

Талбай: 1289.18

Жалга

Дугаар: MV-020903 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтантөхөм

Талбай: 34.62

Жалга

Дугаар: MV-008880 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтантөхөм

Талбай: 66.91

Жанжин

Дугаар: XV-017823 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гурван оч констракшн

Талбай: 12385.06

Жараат

Дугаар: XV-017898 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Металл эрэл хайгуул

Талбай: 859.84

Жаран

Дугаар: XV-019676 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цайна инвэстмент монголиа

Талбай: 24805.61

Жаргалан

Дугаар: XV-019321 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тайга Зоне

Талбай: 7748.69

Жаргалан

Дугаар: XV-019203 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Виваксконстракшн

Талбай: 546.43

Жаргалант

Дугаар: XV-019489 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Универсалнобле хеалт

Талбай: 689.87

Жаргалант

Дугаар: XV-020015 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лүтайрөүд констракшн

Талбай: 541.62

Жаргалант

Дугаар: XV-014030 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баяжихманлай

Талбай: 2223.93

Жаргалант

Дугаар: XV-017933 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шохойтнуруу

Талбай: 9137.81

Жаргалант

Дугаар: MV-021411 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баяжихманлай

Талбай: 2223.93

Жаргалант

Дугаар: MV-010871 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хулдын нүүрс

Талбай: 100.62

Жаргалант

Дугаар: XV-021733 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Глобалгүүр транс

Талбай: 22698.58

Жаргалант уул

Дугаар: MV-017669 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хасдаваа

Талбай: 50.44

Жаргалант-1

Дугаар: MV-020574 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Брэйвхарт ресорсиз

Талбай: 428.57

Жаргалантын ам

Дугаар: MV-000311 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголболгаргео

Талбай: 167.59

Жаргалантын нуруу

Дугаар: XV-015346 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс Кью Эс

Талбай: 1527.18

Жаргалантын хоолой

Дугаар: XV-021735 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Геосоорс

Талбай: 2318.8

Жаргалт

Дугаар: XV-019657 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майн индастри консалтинг

Талбай: 1412.75

Жилчиг булаг

Дугаар: MV-001361 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мон-Ажнай

Талбай: 23.29

Жинст

Дугаар: XV-018096 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лүтайрөүд констракшн

Талбай: 7679.8

Жонш толгой

Дугаар: MV-006506 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чулуут-Интернэшнл

Талбай: 203.47

Жонш толгой

Дугаар: XV-014270 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чулуут-Интернэшнл

Талбай: 563.49

Жонш толгой

Дугаар: MV-014111 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Экилешия

Талбай: 38.41

Жонш толгой

Дугаар: MV-012214 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чулуут-Интернэшнл

Талбай: 74.27

Жонш толгой

Дугаар: MV-016834 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чулуут-Интернэшнл

Талбай: 101.76

Жоншит

Дугаар: MV-020542 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголианминералз питии

Талбай: 63.2

Жоншт толгой

Дугаар: MV-004431 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүрээ дэл

Талбай: 28.39

Жоншт толгой

Дугаар: MV-010737 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жонштгазар

Талбай: 127.84

Жоншт толгой

Дугаар: MV-010488 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гоал тоавард майнинг

Талбай: 50.2

Жугамын ам

Дугаар: MV-004323 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти энд Ти юникс

Талбай: 99.79

Заагийн

Дугаар: MV-019043 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ай Эн Ди минералс

Талбай: 163.83

Заагийн

Дугаар: XV-017746 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 398.35

Заагийн хөндий

Дугаар: XV-015063 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Би Эм Ди

Талбай: 5059.11

Заамарын эх -2

Дугаар: MV-012763 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулсзаамар

Талбай: 200.63

Заамарын-Эх

Дугаар: MV-000926 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулсзаамар

Талбай: 829.22

Заамрын эх-2

Дугаар: MV-019031 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уулсзаамар

Талбай: 81.71

Заанширээ

Дугаар: MV-021108 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Блэйкмаунт майнинг

Талбай: 1791.39

Завсар

Дугаар: MV-021549 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Итгэлтүшиг

Талбай: 21.27

Завсар

Дугаар: XV-014934 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Итгэлтүшиг

Талбай: 28.06

Загал

Дугаар: XV-019324 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Пи Холдинг

Талбай: 2640.49

Загдал

Дугаар: XV-019443 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хаш-Аранга

Талбай: 2315.14

Загдал

Дугаар: MV-020838 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Альтаиргоулд

Талбай: 999.3

Загийн хар уул

Дугаар: XV-014850 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 5199.99

Загт

Дугаар: XV-014152 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дүүлэх шонхор

Талбай: 2661.84

Задгайт

Дугаар: MV-017067 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нийслэл-Өргөө

Талбай: 28.26

Зайсан салаа

Дугаар: MV-000124 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хартарвагатай

Талбай: 104.9

Зайсан салаа

Дугаар: MV-010632 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хартарвагатай

Талбай: 381.38

Зайсангийн хэц

Дугаар: XV-021261 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан рио ресурс

Талбай: 13995.9

Залаа

Дугаар: XV-012720 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Топазстоне майнинг

Талбай: 162.7

Залаа хайрхан уул-4

Дугаар: MV-017521 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөст олон булаг

Талбай: 496.26

Залаа цагаан

Дугаар: MV-013860 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монкварц

Талбай: 67.75

Замбалын ам

Дугаар: XV-002162 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ганбат тулга

Талбай: 346.69

Замбалын ам

Дугаар: MV-010548 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ганбат тулга

Талбай: 95.18

Замт

Дугаар: XV-019141 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнх оньст

Талбай: 4099.7

Замт

Дугаар: XV-017846 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хүрэмтийн хяр

Талбай: 8059.45

Замт

Дугаар: XV-020262 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юбик партс

Талбай: 1781.01

Замт

Дугаар: XV-019823 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Файсон

Талбай: 14146.74

Замтын шар боржин

Дугаар: MV-000115 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Даймонд

Талбай: 25.97

Замын булаг

Дугаар: MV-012665 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижир-Аранжин

Талбай: 108.76

Замын дагуух

Дугаар: XV-019192 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэн ерөөлт

Талбай: 1115.98

Замын толгой

Дугаар: XV-008822 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголцамхаг

Талбай: 278.56

Замын улаан уул

Дугаар: MV-010736 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол перлит констракшн

Талбай: 103.11

Замын худаг

Дугаар: MV-017423 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэнтал

Талбай: 192.37

Замын хөх толгой

Дугаар: MV-015572 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 503.0

Занарт

Дугаар: XV-020309 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол петролиум менежмент

Талбай: 3953.14

Зангат уул

Дугаар: MV-019137 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол чадал интернэшнл энержи

Талбай: 1110.49

Зангат уул-1

Дугаар: MV-016952 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жавхлант-Орд

Талбай: 29100.14

Зангиат толгой

Дугаар: MV-010989 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинь Шинь

Талбай: 209.57

Зараа

Дугаар: MV-017194 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Анандбаян тал

Талбай: 94.0

Зараа толгой

Дугаар: MV-020852 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэнгэрийн гэгээн тал

Талбай: 2965.5

Зараагийн тал

Дугаар: MV-018925 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэжас

Талбай: 2354.82

Захцаг уул

Дугаар: MV-021702 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фокусметал майнинг

Талбай: 866.68

Захцаг уул

Дугаар: XV-012141 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фокусметал майнинг

Талбай: 3105.76

Захцаг уул

Дугаар: MV-015152 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фокусметал майнинг

Талбай: 30.92

Зоогийн цагаан овоо

Дугаар: XV-021267 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхдалай энержи

Талбай: 3871.11

Зоолуу хар

Дугаар: MV-012415 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Очир-Ундраа

Талбай: 190.3

Зос уул

Дугаар: MV-021682 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СДДГ

Талбай: 2890.72

Зост толгой

Дугаар: XV-014400 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Эм Ар энд Эм

Талбай: 901.39

Зост уул

Дугаар: XV-004251 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зостресорсиз

Талбай: 662.66

Зуун мод

Дугаар: MV-013882 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Минжит булган гол

Талбай: 32.91

Зуун мод

Дугаар: MV-011913 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баярсконстракшн

Талбай: 77.16

Зуун мод

Дугаар: MV-011732 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мерсу

Талбай: 32.12

Зуун мод-1

Дугаар: MV-013972 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Илч эрдэнэ ундарга

Талбай: 34.48

Зуун модны гол

Дугаар: MV-015619 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сонгоулд

Талбай: 1027.14

Зуун модны гол-1

Дугаар: MV-015618 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сонгоулд

Талбай: 830.01

Зуун модны элс

Дугаар: MV-001903 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ай Эф соонс

Талбай: 11.48

Зуун модны элс

Дугаар: MV-021010 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 66.72

Зуун модны элс-1

Дугаар: MV-011222 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БИТҮ элс

Талбай: 25.6

Зуун модны элс-1

Дугаар: MV-013322 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэрүүнсэлбэ

Талбай: 40.3

Зуун модны элс-2

Дугаар: MV-013323 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэрүүнсэлбэ

Талбай: 13.82

Зэв

Дугаар: XV-018670 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Саяардриллинг

Талбай: 4990.63

Зэгст тал

Дугаар: XV-014326 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МУУБ

Талбай: 673.56

Зэгэл

Дугаар: XV-019395 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таурус кредит

Талбай: 4092.62

Зэрэгцээ

Дугаар: MV-008652 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жун-Юань

Талбай: 164.14

Зэст

Дугаар: XV-021677 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден хаммер

Талбай: 10732.18

Зэст

Дугаар: XV-014412 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баянжонш

Талбай: 321.67

Зэст

Дугаар: MV-013403 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Билэгтзурвас

Талбай: 90.12

Зээг

Дугаар: XV-020734 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Би Эм Эксплорэйшн

Талбай: 5117.63

Зээгт

Дугаар: MV-000905 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гобикоул энд энержи

Талбай: 25.0

Зээгт

Дугаар: MV-017223 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зорь итгэ бүтээ

Талбай: 27.23

Зүлэгт

Дугаар: MV-019328 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түшээговь

Талбай: 911.31

Зүлэгт

Дугаар: MV-001990 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Витватерсранд

Талбай: 136.46

Зүрхийнхуудас

Дугаар: MV-003883 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дэлгэрхангай трейд

Талбай: 399.88

Зүрхний дөрвөлжин уул

Дугаар: XV-014264 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Калеодомус

Талбай: 9673.61

Зүүн

Дугаар: XV-019244 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түмэн ерөөлт

Талбай: 3579.58

Зүүн Аргатай

Дугаар: MV-011820 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болоржонш

Талбай: 33.49

Зүүн Цагаан толгой

Дугаар: MV-021183 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түүчээ тэрэг

Талбай: 260.49

Зүүн авдрант

Дугаар: XV-012951 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зөөлөн чулуу

Талбай: 1510.0

Зүүн ац

Дугаар: XV-019303 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнинг депозит

Талбай: 2109.95

Зүүн баян

Дугаар: XV-020204 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лугийн гол

Талбай: 1453.62

Зүүн гол толгой-Эрдэнэт

Дугаар: MV-020737 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвинцайдам

Талбай: 2914.52

Зүүн дагай

Дугаар: XV-019132 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гранд терра

Талбай: 399.42

Зүүн далан

Дугаар: MV-019331 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говийн шандаст хүлэг

Талбай: 5488.42

Зүүн далан

Дугаар: XV-018954 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 554.87

Зүүн далан

Дугаар: MV-021054 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнгөнгүрэн

Талбай: 39.75

Зүүн далан

Дугаар: XV-013571 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Туяа-Ундрам

Талбай: 2145.77

Зүүн дэнж

Дугаар: MV-019647 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түшээговь

Талбай: 133.79

Зүүн жигүүр

Дугаар: MV-011853 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таваншүтээн трейд

Талбай: 6.65

Зүүн жигүүр

Дугаар: MV-004561 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таваншүтээн трейд

Талбай: 10.77

Зүүн мандал

Дугаар: XV-019449 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лүтайрөүд констракшн

Талбай: 2290.86

Зүүн мухар

Дугаар: MV-014759 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Стандартхолдинг

Талбай: 25.01

Зүүн сөдөт

Дугаар: MV-003065 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 757.91

Зүүн сөдөт-1

Дугаар: MV-007687 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 1146.36

Зүүн сөдөт-2

Дугаар: MV-007689 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 284.31

Зүүн сөдөт-3

Дугаар: MV-007688 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 1220.47

Зүүн сөдөт-4

Дугаар: MV-007690 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 88.14

Зүүн сөдөт-5

Дугаар: MV-008479 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 588.21

Зүүн сөдөт-6

Дугаар: MV-008478 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 120.83

Зүүн тойром

Дугаар: MV-017166 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чинхаш

Талбай: 535.02

Зүүн турууны ам

Дугаар: MV-016723 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Газар-Орд

Талбай: 69.26

Зүүн түрүүн

Дугаар: MV-020718 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэт-Үйлдвэр

Талбай: 387.39

Зүүн түрүүний адаг

Дугаар: MV-016662 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эйч Пи Эн

Талбай: 28.34

Зүүн хоолой

Дугаар: MV-013852 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэресурс Монголиа

Талбай: 335.02

Зүүн хошуу

Дугаар: XV-019268 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьсайхан майнинг

Талбай: 2631.33

Зүүн хэсэг

Дугаар: MV-015353 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 59.09

Зүүн хэсэг

Дугаар: MV-012558 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хэлтрэгэ

Талбай: 26.41

Зүүн хээр-1

Дугаар: MV-016826 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Инкобрик

Талбай: 38.29

Зүүн хүрэн чулуут

Дугаар: XV-014024 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Ти Жи

Талбай: 809.45

Зүүн цагаан дэл

Дугаар: MV-011722 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 141.8

Зүүн цагаан хошуу

Дугаар: MV-020710 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэмайнинг үйлс

Талбай: 924.28

Зүүн цагаан хошуу

Дугаар: MV-020501 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цанзирунли

Талбай: 529.38

Зүүн цагаан хошуу-1

Дугаар: MV-009515 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэмайнинг үйлс

Талбай: 210.84

Зүүн цайдам

Дугаар: MV-017377 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монкоул петро майнинг

Талбай: 1174.81

Зүүн цэрд

Дугаар: MV-021796 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлт олз

Талбай: 262.85

Зүүн цэрд

Дугаар: XV-021552 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Террам Ресурсез Майнинг

Талбай: 1482.96

Зүүн цэрд

Дугаар: XV-019080 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлт олз

Талбай: 1745.81

Зүүн чулуут

Дугаар: XV-020196 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хулд-Олз

Талбай: 88.56

Зүүн шарын ус

Дугаар: MV-021757 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эх үрсийн жаргалан

Талбай: 15316.82

Зүүн шарын ус

Дугаар: XV-016858 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эх үрсийн жаргалан

Талбай: 15316.82

Зүүн эрэг

Дугаар: MV-015042 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жо интернэшнл

Талбай: 29.97

Зүүн үнэгт

Дугаар: MV-004487 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголросцветмет

Талбай: 92.5

Зүүн өмнөд

Дугаар: XV-019155 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Эл гео агро

Талбай: 527.56

Зүүн өргөн

Дугаар: MV-004852 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Спот констракшн

Талбай: 29.43

Зүүнбулаг

Дугаар: MV-021269 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талын жигүүр

Талбай: 1154.03

Зүүндэнж-2

Дугаар: MV-020224 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түшээговь

Талбай: 171.85

Зөрлөгийн

Дугаар: MV-021170 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баярсконстракшн

Талбай: 114.7

Зөөвч овоо

Дугаар: MV-018915 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бадрах энержи

Талбай: 18213.58

Зөөлөн

Дугаар: XV-020745 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МОЭНКО

Талбай: 10884.18

Зөөлөн

Дугаар: XV-018255 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Трой-Унц

Талбай: 526.99

Зөөлөн

Дугаар: XV-018127 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чингис ворлд майнинг

Талбай: 1335.94

Зөөлөн

Дугаар: XV-017907 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зөөлөн ресурс

Талбай: 6132.27

Зөөлөн толгой

Дугаар: XV-013593 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эф Ви Эс Пи

Талбай: 50359.45

Зөөлөн толгой

Дугаар: MV-021621 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эф Ви Эс Пи

Талбай: 7120.59

Идэрмэг

Дугаар: MV-013414 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЭБГ

Талбай: 48.38

Илжигтэй хөндий доод хэсэг

Дугаар: MV-021583 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголламбер

Талбай: 879.52

Илжигтэйн ам

Дугаар: MV-017525 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шударга-Андууд

Талбай: 32.88

Ингэний ам

Дугаар: MV-010194 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Адуляргео

Талбай: 143.46

Индэрт

Дугаар: MV-020875 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тефис майнинг

Талбай: 915.26

Индэрт

Дугаар: MV-006242 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүркит корпораци

Талбай: 65.15

Индэрт, Их жаргалант-1

Дугаар: XV-012590 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүркит корпораци

Талбай: 644.87

Индэрт-2

Дугаар: MV-020877 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тефис майнинг

Талбай: 1470.73

Их

Дугаар: XV-018270 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс И И Ди

Талбай: 19648.97

Их

Дугаар: XV-019228 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвижих орд

Талбай: 3329.65

Их

Дугаар: MV-020953 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Уянга онги

Талбай: 860.5

Их Тохойрол

Дугаар: MV-021708 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 53.4

Их Тохойрол

Дугаар: MV-021707 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 54.54

Их Тохойрол

Дугаар: MV-021706 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 196.53

Их Тохойрол

Дугаар: MV-021705 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 248.68

Их Тохойрол

Дугаар: MV-021704 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 370.31

Их Тохойрол

Дугаар: MV-007712 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 512.96

Их Тохойрол-1

Дугаар: MV-007713 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 264.1

Их Тохойрол-1

Дугаар: MV-021710 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бүрдэл майнинг

Талбай: 210.33

Их ажир

Дугаар: MV-011894 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Би Лийз

Талбай: 32.92

Их ам

Дугаар: MV-015585 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шармонгол

Талбай: 35.39

Их баруун

Дугаар: XV-020127 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Авад майнинг

Талбай: 656.98

Их баян

Дугаар: XV-017945 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аюут толгой

Талбай: 15996.56

Их бичигт

Дугаар: MV-010735 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жонштгазар

Талбай: 165.93

Их булаг

Дугаар: XV-018374 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Апполо капитал

Талбай: 2086.22

Их булаг

Дугаар: MV-017018 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Жи Вай

Талбай: 622.3

Их булаг

Дугаар: XV-016788 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Жи Вай

Талбай: 4029.94

Их булаг

Дугаар: MV-017512 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ай Ай Жэй Эй Эй

Талбай: 388.62

Их булаг

Дугаар: MV-021501 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Жи Вай

Талбай: 622.3

Их булаг

Дугаар: MV-007134 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цээцээ-Импекс

Талбай: 125.03

Их булаг

Дугаар: XV-013124 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хархорум сүлд

Талбай: 124.42

Их булаг

Дугаар: MV-012197 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аурум Металс

Талбай: 283.35

Их булан

Дугаар: MV-017362 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сонголонхайрхан

Талбай: 100.53

Их булгийн хөндийн дунд хэсэг

Дугаар: MV-021535 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хархорум сүлд

Талбай: 124.42

Их бурхант

Дугаар: MV-017005 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Асланполимет

Талбай: 154.56

Их бурхант

Дугаар: MV-008183 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Полиметпотала

Талбай: 282.84

Их буурал

Дугаар: MV-021693 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дорныншим

Талбай: 1226.71

Их гүн нуур

Дугаар: MV-005239 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба

Талбай: 25.12

Их дашир

Дугаар: MV-011761 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бороогоулд

Талбай: 79.43

Их дашир

Дугаар: MV-000238 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бороогоулд

Талбай: 40.64

Их зүүн

Дугаар: XV-020222 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Авад ресурс

Талбай: 300.45

Их зүүн

Дугаар: MV-020841 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Авад ресурс

Талбай: 154.56

Их майнт

Дугаар: XV-021745 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Абсолютпартнерс

Талбай: 8299.42

Их мандал

Дугаар: MV-012039 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бороогоулд

Талбай: 910.57

Их мянган

Дугаар: MV-001025 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэс-Увс

Талбай: 37.12

Их наран

Дугаар: XV-014263 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтандинар

Талбай: 3552.77

Их наран гол

Дугаар: MV-015037 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэнгэрийн хүрд

Талбай: 114.43

Их нарт

Дугаар: XV-021118 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ВАБК

Талбай: 4200.41

Их нарт

Дугаар: MV-018159 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ремикон

Талбай: 2238.34

Их ноёны дунд хэсэг

Дугаар: MV-008664 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хом-Инвент

Талбай: 344.84

Их салаа

Дугаар: MV-020458 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэжас

Талбай: 1840.53

Их сэртэн уул

Дугаар: XV-021279 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден гроуз айбекс

Талбай: 3769.96

Их тамир чулуут

Дугаар: XV-013816 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Метал инвест медком

Талбай: 3018.25

Их тойруу

Дугаар: MV-011917 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гацуурт

Талбай: 624.07

Их толгодын ар

Дугаар: XV-014786 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бигэрхайрхан

Талбай: 1737.16

Их уул

Дугаар: XV-011468 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пибодивинсвэй ресорсез

Талбай: 72382.73

Их уул

Дугаар: XV-020163 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Интерсале

Талбай: 5197.2

Их уул

Дугаар: XV-020061 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Интерсале

Талбай: 14607.19

Их уул

Дугаар: XV-019104 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Адекс-Эксплорейшн

Талбай: 3604.48

Их хайрхан

Дугаар: XV-019580 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гео хайгуул

Талбай: 21056.36

Их хурай

Дугаар: XV-021736 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оюут цахир уул

Талбай: 465.49

Их цагаан дэл

Дугаар: MV-011667 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ричфлюорит

Талбай: 60.44

Их цагаан дэл

Дугаар: MV-021112 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ричфлюорит

Талбай: 253.77

Их үүц

Дугаар: XV-020004 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар Эм Си трэйд

Талбай: 4211.62

Их өвхөөдөг уулын хөндий

Дугаар: XV-013164 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 5121.82

Их өвөлжөө

Дугаар: MV-000281 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ИӨОТ

Талбай: 28.53

Ихбулаг

Дугаар: XV-019930 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Таван од ресоурс

Талбай: 2323.23

Ихрийн ам

Дугаар: MV-021800 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи энд Юу голд

Талбай: 77.09

Ихрийн ам

Дугаар: XV-021412 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баяраам

Талбай: 1749.55

Ихрийн ам

Дугаар: XV-006970 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баяраам

Талбай: 1749.55

Ихрийн ам

Дугаар: MV-005341 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи энд Юу голд

Талбай: 77.09

Ихрийн хөндий

Дугаар: MV-001390 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэвшийн говь

Талбай: 27.09

Ихэр худаг

Дугаар: MV-015170 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэсансар

Талбай: 1684.89

Ичээт

Дугаар: XV-017788 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Есөн эрдэнэ ундарга

Талбай: 924.99

Ичээт

Дугаар: MV-010882 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хорикаваметалл

Талбай: 130.54

Лаахын хөндий

Дугаар: MV-016760 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цантын жим

Талбай: 126.89

Ламын хийд

Дугаар: MV-017660 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Үйлс констракшн

Талбай: 21.58

Лог

Дугаар: MV-021536 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьшоо

Талбай: 100.42

Лог

Дугаар: MV-017543 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говьшоо

Талбай: 48.24

Лугийн толгой

Дугаар: XV-014430 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Реалкокореа

Талбай: 5468.27

Луус худаг

Дугаар: MV-018972 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Би Эс Ти майнинг групп

Талбай: 3667.04

Лхамсүрэнгийн тохой

Дугаар: MV-002244 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти энд Ти юникс

Талбай: 59.81

Лүн

Дугаар: XV-019456 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аранзалзээрд

Талбай: 1979.43

Мааль

Дугаар: MV-013539 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мальфлюорит

Талбай: 49.82

Мааньт

Дугаар: XV-019464 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Галзоо хан

Талбай: 573.79

Мааньт

Дугаар: XV-014755 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсплазм

Талбай: 41.16

Мааньт

Дугаар: MV-021694 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Галзоо хан

Талбай: 71.75

Магнай уул

Дугаар: XV-017767 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гео таван эрдэнэс монголиа

Талбай: 6467.68

Майхан

Дугаар: XV-019343 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Иххүрмэн

Талбай: 931.88

Майхан толгой

Дугаар: MV-017350 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахирцагаан гол

Талбай: 231.77

Майхан толгой-2

Дугаар: XV-019516 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Асралт хайрхан дэлгэрэх

Талбай: 155.59

Майхан цахир

Дугаар: XV-014092 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хадат өндрийн өгөөж

Талбай: 159.11

Майхант

Дугаар: XV-014930 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ундармал хүдэр

Талбай: 2066.9

Майхант

Дугаар: XV-019987 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түүчээ тэрэг

Талбай: 11638.93

Майхант

Дугаар: MV-019106 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Айраг эксплорэйшн

Талбай: 29.84

Майхант

Дугаар: XV-021211 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монвольфрам

Талбай: 1896.24

Майхант толгой

Дугаар: MV-016870 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эн Би

Талбай: 103.87

Майхант уул

Дугаар: XV-016977 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эйч Пи

Талбай: 571.3

Майхант-1

Дугаар: MV-021629 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ди Эйч Пи

Талбай: 571.3

Маль

Дугаар: MV-013348 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мальфлюорит

Талбай: 41.57

Манант толгой

Дугаар: XV-015048 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрхресорсиз

Талбай: 2081.96

Манахт

Дугаар: MV-006708 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оюу Толгой

Талбай: 4533.32

Мандал

Дугаар: MV-020459 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хонгчангли

Талбай: 83.27

Мандал

Дугаар: XV-013930 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фэско

Талбай: 351.99

Мандал

Дугаар: XV-019539 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвинбаялгийн эрэлд

Талбай: 1586.93

Мандал

Дугаар: MV-019225 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Фэско

Талбай: 53.85

Мандал

Дугаар: XV-015481 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ДНЦ

Талбай: 1007.15

Мандал

Дугаар: XV-018380 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Будар минералс

Талбай: 4876.22

Мандал

Дугаар: XV-019912 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ар Эм Си трэйд

Талбай: 123.47

Мандал

Дугаар: XV-019584 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнгөн өндөр

Талбай: 1558.59

Мандал-1

Дугаар: XV-021419 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гео актив

Талбай: 40.94

Мандалын голын адаг

Дугаар: MV-020624 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оргил моунт

Талбай: 254.32

Мандалын голын адаг

Дугаар: MV-015651 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оргил моунт

Талбай: 870.59

Мандалын хоолой, Басангийн хооло

Дугаар: MV-021529 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эйч Эс Эйч Эс

Талбай: 1654.22

Мандалын хоолой, Басангийн хооло

Дугаар: XV-021045 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эйч Эс Эйч Эс

Талбай: 4183.77

Мандах

Дугаар: XV-020384 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Петровисресурс

Талбай: 973.69

Мандахын хөндий

Дугаар: MV-017629 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мянганжигүүр

Талбай: 4178.42

Манж толгой

Дугаар: MV-016735 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МАК Цемент

Талбай: 87.57

Манж худаг

Дугаар: MV-017080 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нинжмөрөн

Талбай: 731.27

Манлай

Дугаар: XV-017977 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден гроуз айбекс

Талбай: 24649.26

Мануулт

Дугаар: MV-001455 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Үнэн-Анд

Талбай: 40.37

Манхан хүрмэн

Дугаар: XV-021664 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Түшигт-Ээл

Талбай: 172.5

Марзат

Дугаар: XV-019858 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Трансвайд металс

Талбай: 1589.51

Могойн гол

Дугаар: MV-006502 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гоулдланд

Талбай: 62.86

Могойн гол

Дугаар: MV-000384 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Могойн гол

Талбай: 89.73

Могойн гол

Дугаар: MV-017243 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Могойн гол

Талбай: 85.21

Могойн шанд

Дугаар: XV-018408 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Би Пи Менежмент

Талбай: 1177.23

Могойт

Дугаар: XV-019512 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Маргац Интернэшнл голд

Талбай: 4030.62

Могойт

Дугаар: XV-019167 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ноён зоргол хайрхан гэрэл мөнхжаргал

Талбай: 219.48

Могойт худаг

Дугаар: XV-016992 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их наран уул

Талбай: 1080.48

Могойт худаг

Дугаар: XV-016856 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шимтогтуун

Талбай: 875.6

Могойтын ар

Дугаар: MV-020471 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнтөмөр

Талбай: 71.66

Могойтын ар

Дугаар: XV-017618 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнтөмөр

Талбай: 473.14

Могойтын ар

Дугаар: MV-017617 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнтөмөр

Талбай: 713.16

Могойтын ар

Дугаар: XV-013428 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнтөмөр

Талбай: 809.49

Мод мухар

Дугаар: MV-007104 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өгөөмөр өргөө

Талбай: 184.1

Модон

Дугаар: MV-020904 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БУУЛБЛ

Талбай: 1060.76

Модон

Дугаар: MV-019035 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БУУЛБЛ

Талбай: 2007.38

Модот

Дугаар: XV-019505 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖАСКО

Талбай: 326.66

Модот

Дугаар: MV-017430 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Эйч Жи металлс групп

Талбай: 713.12

Модот

Дугаар: MV-021695 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Модот-Уул

Талбай: 761.91

Модот уул

Дугаар: MV-008719 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ов энд тулга

Талбай: 64.78

Модот-3

Дугаар: XV-020181 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Батбадмаараг

Талбай: 2988.57

Модот-Уул

Дугаар: MV-001804 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэгшхан

Талбай: 27.45

Морин даваа

Дугаар: MV-016862 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ургахморин элс

Талбай: 32.1

Морин даваа-2

Дугаар: MV-017314 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мориндаваа дайрга

Талбай: 119.44

Морин толгой

Дугаар: XV-014802 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БУМБ

Талбай: 45.3

Морин толгой

Дугаар: MV-020661 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дэлгэр-Орчлон

Талбай: 145.99

Морин толгой

Дугаар: MV-016835 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эслэт

Талбай: 72.26

Морин толгой-1

Дугаар: MV-016880 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЭСТО

Талбай: 56.23

Морьт

Дугаар: XV-018919 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Төгөлдөр майнинг

Талбай: 1941.37

Муруй

Дугаар: XV-019848 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бронз маунт

Талбай: 365.04

Мухар

Дугаар: XV-020201 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Адуунчулуун

Талбай: 107.89

Мухар

Дугаар: MV-010089 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинь Шинь

Талбай: 125.42

Мухар хар толгой

Дугаар: XV-021667 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэс алт ресурс

Талбай: 4313.57

Мухар хувийн хоолой

Дугаар: XV-020599 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэнгисконстракшн

Талбай: 3585.26

Мухар эрэг, Өвөрчулуут, Сайрын худаг

Дугаар: MV-000456 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголболгаргео

Талбай: 829.5

Мухар-1

Дугаар: MV-013555 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хунбөө

Талбай: 25.09

Мухар-2

Дугаар: MV-021245 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Энд Эм

Талбай: 727.91

Мухарын ам

Дугаар: MV-014760 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Стандартхолдинг

Талбай: 56.74

Мухлагын овоо

Дугаар: XV-021437 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол чүнчен энержи индастри групп

Талбай: 7044.8

Мушгиа ухаа

Дугаар: XV-007812 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Эс Би майнинг

Талбай: 9229.56

Мушгиа худаг-1

Дугаар: MV-017396 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Макс-Импекс

Талбай: 291.64

Мушгиа худаг-2

Дугаар: MV-017397 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Макс-Импекс

Талбай: 1216.55

Мушгуу

Дугаар: MV-018219 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мушгуу майнинг

Талбай: 2096.29

Мэндэхийн чулуут гол

Дугаар: MV-021185 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нортерн майнинг монголиа

Талбай: 525.59

Мэргэн

Дугаар: XV-018305 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Боролзой

Талбай: 4889.68

Мянга

Дугаар: XV-018462 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Юнионголд

Талбай: 2187.71

Мянгад

Дугаар: MV-015604 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жаргалантрашаант

Талбай: 62.12

Мөнгөн цээж

Дугаар: MV-011595 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэрэнмайнинг

Талбай: 38.7

Мөнгөн өндөр

Дугаар: MV-010278 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эй Ар Ай Эй

Талбай: 173.17

Мөнгөн өндөр

Дугаар: MV-012085 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голденхейлс

Талбай: 221.22

Мөнгөн-Уул

Дугаар: MV-016877 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ариунхайрхан

Талбай: 27.09

Мөнгөт-1

Дугаар: XV-018691 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Отгонбогд

Талбай: 7960.4

Мөнгөт-2

Дугаар: XV-018695 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Отгонбогд

Талбай: 16829.43

Мөнгөө Уул

Дугаар: XV-020441 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэд-Эпле

Талбай: 1487.03

Мөнхтийн цагаан дөрвөлжин

Дугаар: MV-021251 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Литиуммайнинг

Талбай: 239.68

Мөргөцөг

Дугаар: MV-021241 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нью нимон майнинг

Талбай: 128.69

Мөргөцөг уул

Дугаар: MV-015282 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Олон-Овоот гоулд

Талбай: 483.57

Мөргөцөг-2

Дугаар: MV-016709 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Арвинжонш

Талбай: 31.97

Мөрөн

Дугаар: XV-019010 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СБЭБ

Талбай: 9579.45

Мөрөн

Дугаар: XV-021436 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хос кварц

Талбай: 244.53

Мөрөн

Дугаар: XV-020586 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хантайшир гоулд

Талбай: 936.93

Мөрөн дэл

Дугаар: XV-019073 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголын алт МАК

Талбай: 9017.12

Мөст

Дугаар: XV-020874 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булган стар

Талбай: 5405.78

Мөст

Дугаар: MV-020853 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хотгор

Талбай: 55.62

Найдвар

Дугаар: MV-005850 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өргөн мандал говь майнинг

Талбай: 27.72

Наймдай

Дугаар: MV-010598 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Би

Талбай: 25.17

Найрамдал орд

Дугаар: MV-004332 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сүмбэрхунтан

Талбай: 25.97

Найрамдал шаврын орд

Дугаар: MV-004591 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэтоосго

Талбай: 10.13

Найрамдал-Орд

Дугаар: MV-000873 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол керамик

Талбай: 30.95

Найрамдал-Орд

Дугаар: MV-000857 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрэл

Талбай: 53.81

Налайх

Дугаар: MV-003978 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хоргын чулуу

Талбай: 25.75

Налайх

Дугаар: MV-000995 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Кенже

Талбай: 25.72

Налайх

Дугаар: MV-000876 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зоогийн-Эх

Талбай: 18.35

Налайх

Дугаар: MV-019022 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Угалзанцамхаг

Талбай: 43.32

Налайх

Дугаар: MV-011377 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цагаанташаа

Талбай: 28.93

Налайх

Дугаар: MV-007976 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнийн хөгжил

Талбай: 30.74

Налайх

Дугаар: MV-014483 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: МБРИК

Талбай: 33.74

Налайх

Дугаар: MV-000221 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сүмбэрхудаг

Талбай: 198.84