Улсын Ерөнхий прокурорын газар

Архангай аймгийн прокурорын газар Багануур дүүргийн прокурорын газар Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газар Баянгол дүүргийн прокурорын газар Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар Баянхонгор аймгийн прокурорын газар Булган аймгийн прокурорын газар Говь-Алтай аймгийн прокурорын газар Говьсүмбэр аймгийн прокурорын газар Дархан-Уул аймгийн прокурорын газар Дорноговь аймгийн прокурорын газар Дорнод аймгийн прокурорын газар Дундговь аймгийн прокурорын газар Завхан аймгийн прокурорын газар Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар Нийслэлийн прокурорын газар Орхон аймгийн прокурорын газар Өвөрхангай аймгийн прокурорын газар Өмнөговь аймгийн прокурорын газар Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газар Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газар Төв аймгийн прокурорын газар Тээврийн прокурорын газар Увс аймгийн прокурорын газар Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар Ховд аймгийн прокурорын газар Хөвсгөл аймгийн прокурорын газар Хэнтий аймгийн прокурорын газар Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.