Тэмдэг нэр

яргайт [тэмдэг нэр] яргай мод бүхий яргайтын гол (яргай мод ургадаг гол), яргайтын уул (яргай мод ургадаг уул).
яргар [тэмдэг нэр] жигдэрсэн байдал.
яргиа [тэмдэг нэр] дууны өнгө хатуу аягүй байдал яргиа дуутай (хатуу аягүй дуутай) үглээ,
ярдаг [тэмдэг нэр] хүн, амьтны хэдэр хэвцэг, адайр зан ярдаг нохой (хэвцэг хэдэр зантай нохой), ярдаг хөдлөх (хүн амьтны хэдэр адайр зан нь хөдлөх), ардаг ярдаг (хоршоо үг) (зөрүүд, адайр зантай), яртай модны яран дундуур, ярдаг хүний шилэн дундуур (зүйр үг) (хэдэр занг нь дарах).
ярдгар [тэмдэг нэр] шазгар, шазайж харагдах нь ярдгар мод (шазгар мод).
ярзгар [тэмдэг нэр] хүн, амьтны уруул ойртохгүй шүд нь ярзайн үзэгдэх ярзан ярзан хийх (ярзгар юмны үе үе хөдлөх), ярзас ярзас хийх (ярзгар юмны үргэлжлэн хөдлөх), ярзас хийн инээх (а.дуугаралгүй шүдээ нэлээд ил гарган инээх б.огзом ярзайх) оёдлын утас нягт жигд ба арзгар шазгар байдалтайг нь шазгар.
яриг [тэмдэг нэр] шар, цайвар шар яриг цагаан ингэний сариг цагаан ботго (цайвар шар ингэний цайвар цагаан ботго).
яриг [тэмдэг нэр] зөрж, гөжүүдлэн ярьдаг хүн яриг хүн (гөжүүдлэн ярьдаг хүн) салахгүй үг яриад байдаг, ярвиг.
яртай [тэмдэг нэр] яр шарх болсон яр шарх байгаа яртай мод (яр бүхий мод).
яртгар [тэмдэг нэр] ярвагар яртас яртас (яртгар юмны хөдлөх байдал), яртас яртас хийх (яртгар юмны байн байн хөдлөх).
яруу [тэмдэг нэр] уянгат сонсголонтой дуу яруу дуу (уянга эгшиг сайтай, чихнээ сонсголонтой дуу), яруу тунгалаг найрал хөгжим (чавхдаст, дэлдэх, үлээвэр хөгжмийн зэмсгээр бүрдсэн найрал хөгжмийн бүрэлдэхүүн) утга уянга яруу алдар (олон түмэнд алдаршсан гавьяа, авьяас цуу), яруу найраг (а.хуучир. эртний буддын гүн ухааны бага таван ухааны нэг б.айзам хэмжээнд тохируулан шүлэглэсэн зохиол, уран зохиолын нэг төрөл), яруу найрлага (бичиг зохиолын утга тодорхой, санаа агуулга нарийн зохицонгуй, үг өгүүлбэр уран найралтай байдал), яруу найрагч (яруу найраг бичдэг, мэргэжсэн хүн), яруу уянга (хоршоо үг) (сэтгэлд нэн тааламжтай, сонсголонтой байдал), яруу хэнгэрэг хөгжим. (модон хувингийн хэлбэртэй бөгөөд амсар хумгар, бүслүүр тойрон хоёр алд, өндөр нь таван тохой, зургаан ямх, ширийн аялгууны аймаг буюу бүрээсний эгшигтний аймагт багтдаг цохивор хөгжмийн зэмсэг), яруу эгшигт (зурхай судлал, зурхайн ухаан) (матрын ордонд байрлах одны нэр, арван хоёрдугаар сар).
ярхигар [тэмдэг нэр] янхигар ярхигар том (янхигар том).
ясаг [тэмдэг нэр] хялбар, нам, хямд.
ясархаг [тэмдэг нэр] амьтны бие болоод яс том ясархаг биетэй (яс томтой) юмны яс чанар сайтай байдал.
яслаг [тэмдэг нэр] ясархаг яс сайтай яслаг жүрж (ургамал судлал) (амтлаг жүржийн адил болоод арай жижиг, амт хүчтэй нэгэн зүйл жүрж).
яст [тэмдэг нэр] яс бүхий яст жимс (яс, үр бүхий жимс), яст мэлхий (амьтан судлал) (гадуураа эвэрлэг ясан хуягтай, хөл богино, удаан хөдөлгөөнтэй, мөлхөгчтөн багийн амьтан, олон зүйл бий).
ястай [тэмдэг нэр] яс бүхий юм ястай мах (яс бүхий мах) хүн малын чадал тэнхээтэй, чадалтай ястай хөгшин (чадал тэнхээ сайтай хөгшин) эд барааны чанар эдэлгээ сайтай ястай эдлэл (эдэлгээ чанар сайтай эдлэл) хүний мөс чанар, ханилгаа сайтай яс чанар сайтай хүн (мөс чанар, ханилгаа сайтай хүн).
ятгамж [тэмдэг нэр] ятган сургамжилсан нь ятгамж үг (ятгаж хэлсэн үг).
ятгар [тэмдэг нэр] ятайсан, богинохон.
яхир [тэмдэг нэр] бусдын хийсэн, хэлсэн санаанд нь тохирдоггүй, хэвцэг, хатуу зантай хүн яхир өвгөн (хэвцэг хатуу зантай өвгөн), сахир яахир (хоршоо үг) (чанар муутай өнгөцхөн), яхир шахир (хоршоо үг) (яльгүй, аахар шаахар) нохойн архирамтгай, биедээ хавьтуулдаггүй хэдэр зан байдал яхир яшил (ургамал судлал) (жижиг мөчрийнхөө оройд зүү шиг хатуу өргөстэй, навчны нь өвөрт цомхон баг цэцэгтэй, бөөрөнхий яст жимс бүхий бут мод, холтосноос нь будаг боловсруулж авна, үр нь эмд ордог).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.