Тэмдэг нэр

аавсаг [тэмдэг нэр] аавдаа илүү дотно.
аагим [тэмдэг нэр] маш бүгчим халуун аагим халуун (бүгчим халуун)
ааглуу [тэмдэг нэр] ид чадал, омог сүрээр бусдаас илт давуу бяраар ааглуу (а.бяраар илүү б.тоо бодох чадвараар сайн), хүчээр ааглуу (хүчээр давуу) хурдан ааглуу хүлэг (хурдан хүлэг).
аадан [тэмдэг нэр] аадгар, оодон.
аадгар [тэмдэг нэр] богино, тагдгар аадгар дээл (богинохон дээл) намхан аадгар өвгөн (намхан тагдгар өвгөн).
аажуу [тэмдэг нэр] тайван, уужуу, яаралгүй аажуу хөдөлгөөн (аажим хөдөлгөөн), аажуу ярих (яаралгүй ярих), аажуу тайван (хоршоо үг) (алгуур, яаралгүй), аажуу уужуу (хоршоо үг) (яарч сандралгүй тайван).
аазгар [тэмдэг нэр] богино, пагдгар, намхан аазгар биетэй (намхан пагдгар биетэй).
аальгүй [тэмдэг нэр] намбагүй, сээтгэнүүр зантай, сээтгэнэх дуртай аальгүй зан (сээтгэнүүр зан),
аальгүй [тэмдэг нэр] тавтиргүй, ааш муутай аальгүй хүн (тавтиргүй хүн), аальгүй хүн ажилгүй, агсан морь хөлгүй (зүйр үг) (а.тавтиргүй ааш зантай бол юу ч бүтээхгүй б.ааш муутай хүүхэн), аальгүй хүүхэн үгэнд унах, агсам морь нүхэнд унах (зүйр үг) (тавтиргүй ааш зантай бол муу үйлд өртөхдөө амархан).
аальхан [тэмдэг нэр] аядуу дөлгөөн зан аажимхан тогтуун.
аанай [тэмдэг нэр] давтан үйлдэж, хэвшил болсныг илэрхийлэх санаа, өнөө л байдгаараа, хэвээр аанай улигт (нөгөө л улиг бүхий).
аанай [тэмдэг нэр] хийх, бүтээх, хөдлөх, аашлах зэрэг нь удаан аанай хүн (хөдлөх ярихдаа удаан хүн).
ааруу [тэмдэг нэр] нэлээд ээрүү.
аархаг [тэмдэг нэр] аа ихтэй, дээрэнгүй, омогтой аархаг байдалтай (дээрэнгүй, аархуу зантай), аархаг зантай (омголон, сагсуу зантай).
аархуу [тэмдэг нэр] дээрэнгүй, омгорхуу аархуу залуу (омгорхог залуу), аархуу саархуу (хоршоо үг) (дээрэнгүй, омгорхуу зан байдал).
аатан [тэмдэг нэр] багавтар, жижгэвтэр, их биш аатан биетэй (жижгэвтэр биетэй) өөдсөн чинээ, атигар аатан тагалцаг (намхан, жаахан, өөдсөн чинээ биетэй гэсэн шоглосон утга).
аатгар [тэмдэг нэр] намхан, бяцхан, тагдгар аатгар хөлтэй (тагдгар богинохон хөлтэй).
аашгүй [тэмдэг нэр] элдэв муу зан авиргүй аашгүй хүүхэд (элдэв муу зангүй төлөв хүүхэд), олон аашгүй (олон ааштай биш, хувирамтгай зан ааштай биш) эвгүй, элдэв зантай, ааш муутай аашгүй хүүхэн (ааш зан тогтворгүй хүүхэн).
аашит [тэмдэг нэр] ааш бүхий муу аашит (муу зантай хүн), олон аашит (олон зантай хүн).
аваал [тэмдэг нэр] угийн биш, авмал юм, авсан юм аваал эд (авсан эд юм).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.