Тэмдэг нэр

язгуур [тэмдэг нэр] угийн, аль хэзээний энэ хүн язгуураас эндэхийн хүн (энэ хүн угийн эндэхийн хүн), язгуурын монгол хүн (угийн монгол хүн), үгийн язгуур (хэл шинжлэл)(үгийн цөм утгыг хадгалсан, цаашид задалж үл болох утгат хэсэг) хүний яс үндэс, угсаа гарал дээд удмын үүсгэр язгуур гарал (хоршоо үг) (үндэс угсаа), язгуур уг (хоршоо үг) (үүсэл гарал, гарал үндэс), язгуур угсаа (хоршоо үг) (яс угсаа, удам угсаа), язгуур угсаагаа мэдэж байх (гарал үүсэл, удам угсаагаа мэдэх), овог язгуур (хоршоо үг) (удам угсааны уг үндэс), язгуурын цааз хуучир. ( оны үеийн хууль буюу халх журам) үүсэл гарал, байгууллаараа адил, төстэй амьтан ургамлын нийтлэг ангилал үндэс язгуур (хоршоо үг) (үндэс, угсаа), язгуур хэргэм (хоршоо үг) (гарал угсаа, хэргэм зэрэг), уг язгуур (хоршоо үг) (эх үүсвэр, гарал), мийн язгуурын амьтан (муурын төрлийн амьтан), шүхэр цэцгийн язгуурын ургамлууд (шүхэр цэцгийн багийн ургамлууд) аливаа бодосын эх, тэргүүн язгуур махбод (тухайн зүйлийг бүтээх үндсэн эд эс), язгуур эрх ашиг (үндсэн эрх ашиг) (шилжсэн утга) зэрэг илтгэгчээр илтгэгдэж байгаа (тооны нэр)
яйвгар [тэмдэг нэр] хүн амьтны эрүү урт болоод урагшаа байдал яйвгар эрүүтэй (урагшаа болсон урт эрүүтэй) яйжгар яйвгар араг (яйжгар араг), яйвга яйвга хийх (яйвгар юмны үргэлжлэн хөдлөх), яйвгар жайвгар (хоршоо үг) (юмны бүтэн биш эвдэрхий байдал).
яйжгай [тэмдэг нэр] яйжгар яйжгай сандал (яйжгар сандал).
яйжгар [тэмдэг нэр] юмны элэгдэн эвдэрч, хэвийн байдал нь алдагдсан яйжгар араг (эвдэрч хэлбийсэн араг), яйжгар тэрэг (хайвж дайвсан тэрэг), яйжга яйжга хийх (яйжгар юмны үргэлжлэн хөдлөх), яйвгар жайвгар (хоршоо үг) (яйвгар жайжгар).
яйжиг [тэмдэг нэр] яйжгар, эвдэрхий.
ялаархаг [тэмдэг нэр] морь малын ялаархдаг зантай.
яламгай [тэмдэг нэр] санаа зөөлөн, явдал төвшин шударга яламгай хүн (зөөлөн төвшин хүн) хүний сэтгэл хэлбэлзэн тогтвор муу.
ялархаг [тэмдэг нэр] тунирхаг ялархуу зантай ялархаг зантай хүүхэд (тунирхаг зантай хүүхэд).
ялархуу [тэмдэг нэр] ялархаг, тунирхуу.
ялбагар [тэмдэг нэр] нялцгар, улбагар, улцгар юм ялбагар мах (нялцгар мах), ялбага ялбага хийх (ялбагар, нялцгай юмны үргэлжлэн хөдлөх).
ялбигар [тэмдэг нэр] амсар, хэлбэр нь далбигар, дарвагар ялбигар малгай (далбигар малгай), ялбигар таваг (далбигар амсартай таваг).
ялгай [тэмдэг нэр] хэлээ дэвсэн хэлэлцэх хүн, чулчраа, толтироо ялгаа хэлтэй хүүхэд (чулчраа, толтироо хүүхэд).
ялгай [тэмдэг нэр] сав суулгын ёроол гүехэн, ам амсрын дэлгэр байдал ялгай амсартай сав (дэлгэр амсартай сав) үхрийн эврийн цалгай ялгай эвэртэй хайнаг (цалгай эвэртэй хайнаг).
ялгарам [тэмдэг нэр] эрхгүй ялгарахаар.
ялгуум [тэмдэг нэр] хүний зан ааль эелдэг, шударга, хөдлөх аашлах байдал нь хөнгөн гавшгай ялгуум зантай (эелдэг зантай) морь малын унах эдлэхэд хөнгөн зохистой байдал ялгуум зөөлөн явдалтай морь (хөнгөн зөөлөн явдалтай морь) идэх уух юмны зөөлөн тааламжтай байдал ялгуум сайхан идээ (идэж уухад шингэц сайтай, тааламжтай идээ) (шилжсэн утга) үг ярианы торж тээглэхгүй, хэл найруулга сайтай байдал ялгуум сайхан яриатай хүн (уран тод, сайхан ярьдаг хүн).
ялгуун [тэмдэг нэр] ялгуум.
ялгуусан [тэмдэг нэр] бүрмөсөн дийлсэн, нэгэнт дийлсэн ялсан нь ялгуусан арми (ялж дийлсэн арми), ялгуусан хувьсгал (нэгэнт ялсан хувьсгал), ялгуусан хэнгэрэг дэлдэх хөгжим. (их хэнгэрэг дэлдэх).
ялдам [тэмдэг нэр] морь малын ам зөөлөн ялгуум ялдам амтай унаа (ам зөөлөнтэй унаа) хүний нийлэмжтэй, эетэй ялдам зантай бүсгүй (эелдэг, зантай бүсгүй).
ялзармал [тэмдэг нэр] нэгэнт ялзарсан юм ялзармал ногоо (ялзарч муудсан ногоо).
ялман [тэмдэг нэр] уужим, өндөр ялман ташаатай (өндөр ташаатай).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.