Тэмдэг нэр

ялт [тэмдэг нэр] ял хүлээсэн, ногдсон хүн ялт хэрэг үйлдэх (ял зэм бүхий хэрэг үйлдэх), ялт этгээд (ял ногдсон хүн).
ялтан [тэмдэг нэр] ялтгар хэлбэртэй юм ялтан таваг (ялтгар хэлбэртэй таваг).
ялтгар [тэмдэг нэр] сав суулганы ёроол, ам амсар гүнзгий хонхор биш байдалтай ялтгар сав (ёроол амсар нь гүнзгий биш сав) мал, амьтны эврийн гадагш дэрэвгэр, ихэд цалгай байдал ялтгар эвэртэй үхэр (гадагшаа дэрэвгэр хэлбэртэй эвэртэй үхэр).
ялхгар [тэмдэг нэр] хүн, амьтны бие махбод махлаг тарган, булхгар ялхгар тарган хүн (махлаг тарган хүн) нялцгар шингэн байдалтай юм ялхгар шавар (нялцгай шавар).
ялцгай [тэмдэг нэр] юмны нялцгай, шингэн болоод наалданги байдал ялцгай зуурах (шавар шороо, гурил зэргийг нялцгай шингэн зуурах), ялцгай шавар (нялцгай, наалданги шавар).
ялцгар [тэмдэг нэр] ялцгай.
яльгүй [тэмдэг нэр] ялиагүй, шальгүй яльгүй жаахан (өчүүхэн жаахан), яльгүй зүйл (шальгүй, ялихгүй зүйл), яльгүй зан (амин хувиа хичээсэн, өнөө маргаашийг аргацаасан ачүүхэн зан).
яльтай [тэмдэг нэр] гавьтай, шальтай яльтай юм биш (шальтай юм биш).
ямаалаг [тэмдэг нэр] ямаа олонтой (шилжсэн утга) ямаараг зантай.
ямаараг [тэмдэг нэр] хүний ялихгүй өвчин зовлон тохиолдоход тэсвэргүй, янгууч зантай.
ямаатай [тэмдэг нэр] ямаагаар баян, ямаа олонтой ямаатай айл (ямаагаар баян айл, ямаа олонтой айл).
ямбархаг [тэмдэг нэр] эрх ямба, албан тушаалд дуртай биеэ ихэд энхрийлэн тордох зантай ямбархаг авгай (биеэ ихэд энхрийлэн тордох зантай авгай).
ямбигар [тэмдэг нэр] угийн хэлбэр янз муутай ямбий гэр (угийн хэлбэр янз муутай гэр) ямбий болсон юм ямбигар тэрэг (ямбий болсон, эвдэрхий тэрэг).
ямбий [тэмдэг нэр] эд юмны эвдэрч муудсан байдал ямбий эмээл (үзэмж, чанар нь муу болсон эмээл) (ярианы үг, хэллэг) хүн, амьтны үзэмж жавхаагүй болсон байдал.
ямпий [тэмдэг нэр] маш бүдүүн хийцийн ваар шаазан ямпий аяга (маш бүдүүн бараг хийцтэй аяга), ямпий шаазан (маш бүдүүн бараг хийцтэй ваар шаазан).
ямтай [тэмдэг нэр] ямбатай хар ямаа ямтай. ж.дашдорж. монгол цэцэн үгийн далай хүний тунирхуу зантай нь. ямтай (тэмдэг нэр)(мал эмнэлгийн нэр томьёо) ям өвчин бүхий. ямтах (үйл үг)(мал эмнэлгийн нэр томьёо) ям өвчин тусах.
ямххан [тэмдэг нэр] маш бага, бяцхан ямххан охин (бяцхан охин).
янагуун [тэмдэг нэр] үзэгдэл юмсын чухам мөн чанар нь биш, гадаад талаас харагдах өнгөц байдал янагуун байдал (гадаад, өнгөц байдал), янагуун чанар (өнгөц чанар).
янагуух [тэмдэг нэр] үзэгдэх чанар байдал.
янгинам [тэмдэг нэр] эрхгүй янгинахаар, хөлдөм, янгинасан яс янгинам хүйтэн (хүйтний эрч маш чанга).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.