Төлөөний үг

өдий [төлөөний үг] тоо хэмжээг багцаалан заах төлөөний үг, энэ зэргийн, ийм хэмжээний өдий зэрэг (энэ зэрэг), өдий чинээ (барагцаалж буй зүйлийн хэмжээтэй ойролцоо), өдий чинээ урт (харьцуулж буй зүйлтэй ойролцоо хэмжээ бүхий), өдий чинээ сурах (энэ зэргийн сурах), өдий чинээ том (барагцаалан хэлж, дүрсэлж буй зүйлтэй хэмжээний хувьд ойролцоо), өдий олон (ийм олон жил),
өнөөх [төлөөний үг] урьд болсон хэрэг явдал, танил хүнийг заах төлөөний үг өнөөх бичиг (урьдын бичиг),
өөр [төлөөний үг] хамаатуулах төлөөний үгийн үндэс миний өөрийнх (хувийн юм), өөрийн шүүмжлэл (өөрийнхөө үйл явдалд шүүмжлэлтэй хандах), өөрийн өртөг (аливаа эд агуурсыг үйлдвэрлэх, бүтээхэд гаргасан зардлын нийлбэр), өөрийн муугаас болох (хувийн буруугаас болох), өөрийн эрхгүй (санаан дураар биш), өөр зуураа (найз нөхөд буюу дотны хүмүүс хоорондоо), өөр хоорондоо (гэр бүл, найз нөхөд, нэг талын хүмүүс дотроо), өөр хоорондоо хэрэлдэх (дотны хүмүүс муудалцах), өөртөө зовлон (өөрийн биед хэцүү), өөртөө итгэлтэй (хийж хэлж буй зүйлдээ эргэлзэхгүй байх нь), өөрөө өөртэйгөө ярих (аман дотроо бувтнаж ганцаар ярих), өөрөө өөртөө хэлэх (ганцаар ярих), өөрт ноогдох (биед оногдох), өөрт дуулдах (сонсох эрхтэнд сэрэгдэн мэдрэгдэх), өөрийгөө илчлэх (биеэ илчлэх), өөрийгөө мартах (биеэ хайхрахгүй орхих), өөрөө хийх (бусад хүний туслалцаагүйгээр ганцаар хийх), өөрөө авах (биеэрээ гардаж авах), өөртөө татах (бусдын анхаарлыг бие рүүгээ хандуулах), өөрөө эвдрэх (аяндаа эвдрэх), өөртөө эзэрхэх эрх (автономит эрх), өөртөө засахөөртөө тогтнох (улсын тусгаар тогтнох), хүний өөрийн (хоршоо үг) (өөрт болон бусдад хамааралтай зүйл), өөрөө унасан хүүхэд уйлдаггүй, үмхээд боссон шороо амтгүй (зүйр үг) (өөрөө хийсэн бол яах ч аргагүй), өөрийн бодол өөртөө зөв, өрөөл даавуу өмдөндөө зөв (зүйр үг) (хүн санаа бодлоо дагах хэрэгтэй), өөрийгөө хэлэхэд өндгөө дарсан шувуу, хүнийг хэлэхэд хүрэн эрээн бүргэд (зүйр үг) (өөрийн гэм зэмийг хэлүүлэх дургүй атлаа, бусад руу дайрах дуртай), өөрийн мууг хүн дээр, өвлийн хүйтнийг хавар дээр (зүйр үг) (буруугаа бусдад дохдог зантай), өөрийн юм өргүй, өвгөний юм заргүй (зүйр үг) (өөрийнх учраас дураараа хэрэглэж болно).
сайхь [төлөөний үг] мөнөөх, өнөөх сайхь бүсгүй (өнөөх бүсгүй), сайхь үг (мөнөөх үг).
та [төлөөний үг] ганц тоот хоёрдугаар биеийн төлөөний үгийн хүндэтгэлийн хэлбэр та энд суугтун (ахмад настан болон үл таних зочноо хүндэтгэн залах үг), тагаас өөр нэргүй, гуайгаас өөр алдаргүй (зүйр үг) (онцгой нэр алдаргүй, эгэл жирийн хүн) олон тооны дагавар болон тооны нэр авч олны утга илтгэнэ та бүхэн (та нар цөм), та нар (өгүүлэгчээс бусад хүмүүс), та хоёр (өгүүлэгчээс гадна хоёр хүн).
тийм [төлөөний үг] тэр мэт, тэр янзын, тэр адил тийм байж болох (тэр мэт байж болох), тийм ёс байхгүй (тэр мэт ёс байхгүй), тийм ном байхгүй (тэр хэлж, ярьж буй ном байхгүй), тийм л хүн дээ (тэр мэт юм хийдэг, тэр мэт зан араншинтай хүн дээ), тийм учраас (тэр учраас), тийм аваас (тэр учраас), тийм тул (тэр мэт учир), хэдий тийм авч (хэдий тэр мэт боловч), ийм тийм (хоршоо үг) (ойр болон хол байгаа юмсыг төлөөлүүлэн заасан нь) үгүй гэдгийн эсрэг утга, зөв, мөн тийм тийм (тэр зүйлийг зөвшөөрсөн нь), тийм шүү (тийм гэж баталсан нь), өө нээрээ тийм л дээ. (ярианы үг, хэллэг)
тийн [төлөөний үг] ийн гэдгийн эсрэг утга тийн аваас (тийм учраас), тийн адил (тэр адил), тийн атал (тэгсэн байтал), тийн байтал (тэгтэл, тийнхүү байтал), тийн бөгөөс (тийм бөгөөс), тийн гэж (чингэж), тийн гэвч (чингэвч), тийн мэдэх (өмнөх ойлголтоо эргэн санаж, ухан мэдэх), тийн хэмээн (тэр мэт хэмээн), тийн хэмээн зөвших (тэр мэтчилэн зөвших), ийн
төдий [төлөөний үг] юмны хэр хэмжээг багцаалсан үг төдий сайн бус (тийм ч сайн биш), төдий том биш (тийм ч том биш, харьцуулж буй зүйлээс томгүй), төдий хэрээр (тэр хэрээр) тэдгээр зүйлийн тоо, хэмжээг барагцаалан заах үг төдий чинээ (тэр чинээ), өчүүхэн төдий (өчүүхэн ч гэсэн), өдий төдий (хоршоо үг) (тоо хэмжээ тодорхой бус боловч маш олон) даруй, удалгүй, тийм ч төдий удалгүй (нэг их удалгүй, тийм ч их удалгүй), төдий холгүй (тийм ч холгүй, асар холгүй) ямар нэг зүйлээр хязгаарлах тайлбарлах төдий (зөвхөн тайлбар хийснээр хязгаарлах).
төчнөөн [төлөөний үг] төдий чинээ, төдий хэмжээний тоо ширхэг заах төлөөний үг төчнөөн тэмээ (тэр хэмжээний тэмээ), төчнөөн ширээ сандал (тэр хэмжээний ширээ сандал), өчнөөн
тус [төлөөний үг] мөн, энэ, тус бүр, өөр өөрийн тус бүр нь (тус тусдаа, салангид нэг нэгээрээ), тус гудамж (мөнхүү гудамж), тус орны (энэ орны, мөн орны), тус улсын иргэн (тухайн улсын иргэн), тус тус (хоршоо үг) (а.хувь хувьдаа, тус бүр б.өөр өөр, тусгай тусгай, анги анги), тус тусдаа амьдрах (өөр өөрийн амьдралаар салангад амьдрах), тус тусдаа бодох (бүгд өөр өөрийнхөөр бодох), хариуцлагаа тус тусдаа хүлээх (хариуцлагаа өөр өөрсдөө хүлээх), тус тусын (өөр өөрийн), тус тусын үүрэгт ажлаа хийх (өөр өөрийн ажил үүргээ гүйцэтгэх), тус бие (миний бие, өөрийн бие), тусдаа (ангид, салангид).
тэдгээр [төлөөний үг] тэд нар, биеэс холхон байгаа олон юмыг зааж хэлэх үг тэдгээр зохиолчид (тэнд байгаа зохиолчид), тэдгээр номууд (тэнд байгаа номууд).
тэдүй [төлөөний үг] төдий.
тэнд [төлөөний үг] өгүүлэгчээс хол зайтай байгаа зүйлийн орныг төлөөлөн заах үг тэнд байгаа (тэр хэлсэн газар байгаа), тэнд харагдах (тэр газар харагдах), тэнд унтах (тэр газар унтах), мөн тэнд (тэр юман дотор), тэнд энд (хоршоо үг) (хол ойр), тэндээс эхлэн (тэр газраас эхлэн), энд
тэр [төлөөний үг] хол байгаа хүн ба юм, амьтныг заах төлөөний үг тэр айл (тэнд хол харагдаж байгаа айл), энэ тэр (хоршоо үг) (а.ойр болон хол байгаа хүн, юм б.гэх мэт) ганц тоот р биеийн төлөөний үг тухайн хүн, юм болон өдөр хугацаа, хэрэг явдлыг төлөөлөх үг тэр жил (тухайн өгүүлж буй жил), тэр морь (тэнд байгаа морь), тэр ном (тэнд байгаа ном), тэр охин (тэнд байгаа охин), тэр үе (тухайн цаг), энэ тэр юмнууд (болсон болоогүй, хэрэгтэй хэрэггүй баахан юм), мал энэ тэр (мал болон бусад зүйл), тэр гэх нэргүй, тэнд гэх гэргүй (зүйр үг) (нэр алдаргүй, гэр оронгүй), тэр өдрийн тэнгэр мэдэж тэнэг миний аз мэдэгтэр зүгийн тэнгэр мэдэж тэрний цаана заяа мэдэг (зүйр үг) (өөрийнхөө төлөө юу ч хийж чадахгүй байх, хувь заяандаа найдах), тэр энэ гэж бүү эрэлх, тэгнэ ингэнэ гэж бүү зарла (зүйр үг) (хийгээгүй зүйлээ бүү ярь, хийчихээд ярь) хир хэмжээ, түргэн шуурхай тэр даруй (маш түргэн), тэр дороо (даруйхан, газар дээр нь, дуун дээр нь), тэр зуур (тэрхэн хооронд), тэр мэт (тэрчлэн), тэр орчимд (тэр тушаа), тэр мөртөө (тэгсэн хирнээ, урьд өгүүлж зүйлээсээ улам ахиж), тэр тушаа (тэр хавь, тэр орчимд), тэр байтугай (тэр битгий хэл), тэр хир (а.тийм юм б.түүний зөв в.юмны хир хэмжээ таарсан нь), тэр чигээрээ (а.байсан янзаараа б.бүхэлдээ).
тэрхүү [төлөөний үг] өмнө дурдсан тэр хүн, юм тэрхүү хүн (өмнө дурдсан тэр хүн).
үүнчлэн [төлөөний үг] энэчлэн, энэ мэтчилэн, үүн шиг үүнчлэн түүнчлэн (хоршоо үг) (энэ мэтчилэн).
хаана [төлөөний үг] аль, ямар газар оршихыг тодорхойлон асуусан үг хаана оршдог (аль газар оршдог, хаа оршдог), хаана байна (аль газар байна, хаа байна), хаана хүрэхийг дарга мэднэ, хаагуур явахыг жолооч мэднэ (зүйр үг) (хүн бүхэн хариуцсан ажлаа мэддэг).
хэдий [төлөөний үг] юмны тоо хэмжээ, хугацааг асуух төлөөний үг хэдий чинээн юм бэ (хичнээн тоотой юм бэ), хэдийд ирэх вэ (хэзээ ирэх юм бэ), эндээс хэдий хол вэ (эндээс хэр зэрэг хол вэ) дурдсан юмны мөн чанарыг зааж, утгыг илэрхийлэхэд хэрэглэх үг давс хэдий шорвог ч болов идээнд найралтай, найр наадам хэдий цэнгэлтэй боловч ажилд саадтай (зүйр үг) (юмны хэр хэмжээг тохируулж байх хэрэгтэй), хэдийвээр (юмыг заагаад тайлбарлан эсэргүүцэхэд хэлэх үг), хэдийгээр (а.хэзээ ингэхэд ус ер нь хэдийгээр татрах бол яриа б.хэдийвээр), та хэдийгээр явах вэ (та хэзээ явах вэ), хэдийд (ямар нэгэн үйл явдлын болсон буюу болох цагийг асуух төлөөний үг) нэлээд би түүний захисан зүйлийг хэдий ирээд олж чадсангүй. (ярианы үг, хэллэг)
хэзээ [төлөөний үг] ямар нэгэн үйл явдлын болсон болон болох цагийг асуух төлөөний үг хэзээ ирэв хэзээ явах вэ, хэзээ хэзээгүй (мөдхөн, удалгүй), хэзээ хэзээнээс (а.эрт урьдаас, эртнээс б.туйлаас), хэзээний (аль хэдийн өнгөрсөн) тодорхой бус цагийг заах утга хэзээ мөдгүй (нэгэн цагт), хэзээ нэг (аль нэгэн цаг, аль нэгэн үе), хэзээ хойно (хэрэг явдал аль хэдийн өнгөрсөн хойно), хэзээ ямагт (үргэлжид), хэзээ язааны (аль эртний), хэзээ ирэхийг зочин мэднэ, хэдийд буцаахыг эзэн мэднэ (зүйр үг) (зочин тухайн айлд хэр зэрэг удах нь гэрийнхэний зан аашнаас шалтгаална).
хэн [төлөөний үг] гагцхүү хүний нэрийг асуух төлөөний үг хэн хэн (хэд хэдэн хүний нэрийг асуух төлөөний үг), хэнийх (а.хэний харьяаны болохыг лавлах үг б.ямар хүний гэр болохыг асуух үг түүгээр чинь хэний хэнийх байдаг билээ гэж бадарч өвгөнөөс лавлан асуув. п.хорлоо. багш), хэн засав гэхээс биш, хэдэн өдөр засав гэдэггүй (цэцэн үг) (юмыг хийхэд цаг хугацаа чухал биш, хийсэн чанар нь чухал) хүнийг тэр энэ гэж тодорхой ялган нэрлэхгүйгээр заах үг хэн бүхэн (цөмөөрөө, бүгд), хэн маань (өгүүлэгч, сонсогч хоёр этгээдийг хамран заах үг), хэн мэдэх вэ (мэдэхгүй гэж баахан уцаарлах үг), хэн нэгэн (үл мэдэх нэг хүн), хэн тэгш (ялгаваргүй адил), хэн хүн (ямарваа нэгэн хүн), хэн хүнгүй (хэн хэнгүй, бүх хүн), хэн хэнгүй (өгүүлэгч биеэ бусадтай адил байрт тавьж хамран заах үг, бид бүгд), хэн хэндээ (бие биедээ), хэн ч (ямарч хүн байсан), хэн ч гэсэн (хүн бүр),

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.