Тэмдэг нэр

авчуу [тэмдэг нэр] бариу, давчуу авчуу давчуу (хоршоо үг) (давчуу жижиг).
авьяаслаг [тэмдэг нэр] авьяас сайтай, авьяас бүхий авьяаслаг дуучин (авьяастай дуучин).
аг [тэмдэг нэр] цав цагаан аг цагаан сахалтай (цав цагаан сахалтай) цал буурал.
аг [тэмдэг нэр] бариу, давчуу аг барих (хөдөлгөөнгүй барих) наалдан, хөтөл хөлдөх зэргээр барьцалдан хөлдөх аг барилдан хөлдөх (барьцалдан хөлдөх).
агадуу [тэмдэг нэр] яаруу, адгуу тэвдүү агадуу өвчтэй (яаруу сандруу өвчтэй), агадуу эхнэр (тэвдүү эхнэр).
агдам [тэмдэг нэр] сэтгэл санаа тайван, үнэнч, найдвартай агдам сэтгэл (үнэнч сэтгэл).
агдам [тэмдэг нэр] чийрэг, хүдэр, хүчтэй агдам том (хоршоо үг) (хүдэр том).
агдар [тэмдэг нэр] пагдгар, багахан хураангуй.
агдгар [тэмдэг нэр] хүн, амьтны биеийн тагдгар богино буюу юмны охор байдал агдгар биетэй (тагдгар намхан биетэй) агдгар тагдгар (хоршоо үг) (хүний бүдүүвтэр бөгөөд намхан тагдгар байдал).
агдуун [тэмдэг нэр] бузгай, сайн, зан сайтай агдуун морь (сайн морь), агдуун хүү (бузгай хүү) чанга, лав, бодтой.
агзгар [тэмдэг нэр] бие богино, агдгар, биеэ хураасан байдал агзгар амьтан (агдгар богинохон амьтан).
агир [тэмдэг нэр] хуурай, хатуу.
агирам [тэмдэг нэр] ус чийгтэй юм уу уян зөөлөн юмны дангинатал хөлдөх байдал агирам хатуу (дангинасан хатуу), агирам ягирам (хоршоо үг) (а.тэс хөлдүү байдал б.юмны мод болтлоо хатаж хуурайшсан байдал) аливаа юм хуурайшин хатаж хатуу болох нь.
агируу [тэмдэг нэр] хатуу тэс хөлдүү.
агируун [тэмдэг нэр] хатуувтар юмны тэс хөлдсөн байдал.
аглаг [тэмдэг нэр] хүний хөл, хөдөлгөөнөөс зайдуу, буйд аглаг бэлчээр (холын бэлчээр), аглаг газар (хүн амьтангүй хол зэлүүд газар) алс хол аглаг газар суух (алс зэлүүд газар суух), аглаг хол (хоршоо үг) (алс хол).
аглиун [тэмдэг нэр] агшуун, өтгөн, аргуун аглиун шавар (агшуун шавар), аглиун яглиун (хоршоо үг) (агшуун, аргуун), нялуунаас шулуун нь дээр, нялцгайгаас аглиун нь дээр (зүйр үг) (аливаа юманд шулуун шударга байх нь дээр).
аглиус [тэмдэг нэр] нэлээд өтгөн, агшуун аглиус болох (агшуурах).
аглуун [тэмдэг нэр] аглиун.
агсага [тэмдэг нэр] уналганд зүдэрч бөгсөн бие хөндүүр болох нь хүнд ажил хийж бие зүдрэн булрах нь.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.