Тэмдэг нэр

авааль [тэмдэг нэр] амьдралаа холбосон анхны хань авааль гэргий (анхны авсан эхнэр), авааль нөхөр (анхны суусан нөхөр).
авангар [тэмдэг нэр] хомхой, хэтэрхий шунахай, олз ашигт ханахыг мэдэхгүй авангар зан (хомхой зан).
авангард [тэмдэг нэр] хувцас загварын өвөрмөц хэбэр.
аварга [тэмдэг нэр] сүрлэг том, хүч чадал ихтэй хүн, амьтан асар том хэмжээ цараа ихтэй юм аварга том (асар том), аварга сар (одон орон судлал) (санчир гарагийг тойрсон есөн гарагийн хамгийн том нь).
авгайрхуу [тэмдэг нэр] наснаасаа илүү овортой.
авгайрхуу [тэмдэг нэр] авгай шинжтэй, авгай шиг байдалтай авгайрхуу байдал (авгай хүн шиг намба байдалтай).
авд [тэмдэг нэр] бичиж тэмдэглэлгүй санаанаасаа зохион туурвих авд зохиол (цээжээр зохиосон зохиол), авд зохиомж хөгжим. (а.хөгжимдөж дуулахдаа аялгууг өөрийн дураар шууд зохиох б.зохиох, дуулах хөгжимдөх үйл явц хамтрах в.дэг журам, хэлбэрт баригдахгүй чөлөөтэй, утгын нарийн зохиомжоор дуулж хөгжимдөх).
авзаа [тэмдэг нэр] бардам, омгорхог, хөөрүү авзаа зан (хөөрүү зан).
авид [тэмдэг нэр] аймшиггүй, зүрхтэй, зоригтой. авидарма (нэр үг)(гүн ухаан) танин мэдэхийн зарчим хийгээд орчлон ертөнцийн мөн чанар үл хувирахыг номлосон гүн ухааны (сургаал үг)
авлагатай [тэмдэг нэр] авлага байгаа, хүнээс авах юмтай, авцаатай авлагатай байгууллага (бусдаас авлага авах ёстой байгууллага).
авмал [тэмдэг нэр] нэгэнт авсан юм авмал мал (авсан мал).
авралт [тэмдэг нэр] аврал бүхий авралт төр (өршөөлт төр).
авсаар [тэмдэг нэр] хялбар, цомхон, хөнгөн, овор бага авсаар эд (хялбар эд).
авсаарга [тэмдэг нэр] авсаар, цомхон, хөнгөн хялбар авсаарга болгох (авсаар болгох, хөнгөн хялбар болгох).
авсаг [тэмдэг нэр] ан ав хийх дуртай, ангийн хорхойтой авсаг хүн (ангийн хорхойтой хүн, ан агнах дуртай хүн).
авто [тэмдэг нэр] өөрөө ажиллах, хөдлөх машин, механизм авто бигнүүр (бага хэмжээний битүү бигнэх цахилгаан төхөөрөмж), авто зам (авто машин зорчих зам).
автомат [тэмдэг нэр] хүний шууд оролцоогүйгээр, тогтоосон горимын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх хэрэгсэл автомат дохио (өөрөө ажиллах дохио), автомат тохируулга (өөрөө тохируулах тохиргоо), автомат хайрцаг (нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчигчид төлбөрөө өөрсдөө хийх тусгай хайрцаг).
автономит [тэмдэг нэр] өөртөө засах эрхтэй автономит засаг (өөртөө засах эрхтэй засаглал), автономит улс (өөртөө засах эрхтэй улс).
авц [тэмдэг нэр] унаа малын газар хороох байдал авц муутай морь (явавч газар хороохдоо муу морь).
авчин [тэмдэг нэр] авын гөрөөчин, авд гарагч анчин авчин (хоршоо үг) (анчин гөрөөчин).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.