Ярианы үг, хэллэг

боов [ярианы үг, хэллэг] эрэгтэй хүний бэлгэ эрхтэн.
боожгой [ярианы үг, хэллэг] эрэгтэй хүүхдийн бэлгэ эрхтнийг өхөөрдсөн (нэр үг)
борцуул [ярианы үг, хэллэг] борчуул.
борчуул [ярианы үг, хэллэг] борчууд.
бөлдөг [ярианы үг, хэллэг] эрэгтэй хүний төмсөг.
бөлжиг [ярианы үг, хэллэг] бөлзөг.
бөлзөг [ярианы үг, хэллэг] хуруунд зүүх чимэг бөгж алтан бөлзөг (алтан бөгж), эрдэнийн бөлзөг (эрдэнийн чулуун шигтгээтэй бөгж) гархи, цагариг бөлзөг хийх (цагариг хийх).
бөөсгий [ярианы үг, хэллэг] эр амьтны төмсөг засаа.
бөөсөг [ярианы үг, хэллэг] бөөсгий.
буйман [ярианы үг, хэллэг] хөзрийн зүрхэн хэлбэрт дүрс, бундан буймангийн тамга (бундангийн тамга).
булай [ярианы үг, хэллэг] маш, тун мөн булай их (маш их), булай сайн (нэн сайн, мөн сайн), булай хүчтэй (маш хүчтэй).
бултлах [ярианы үг, хэллэг] аливаа юмыг булт мултлах, салгах.
булчийх [ярианы үг, хэллэг] булцайх.
бургаас [ярианы үг, хэллэг] бургас.
бүсгүйчүүл [ярианы үг, хэллэг] бүсгүйчүүд.
бүчих [ярианы үг, хэллэг] бөөгнөрөх, бүрхэх, бүслэх, эргэн тойрон шавах хүн бүчих (хүн шавах).
бэлзэг [ярианы үг, хэллэг] бөгж.
бэлэндэх [ярианы үг, хэллэг] уулга алдах, баландах.
галзанч [ярианы үг, хэллэг] халзан гүү, цагаан хоншоортай гүү.
галуухай [ярианы үг, хэллэг] галууны дэгдээхэй.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.