Ярианы үг, хэллэг

аажаа [ярианы үг, хэллэг] аажий. аажий (нэр үг)(нутгийн аялгуу) аав, ээж төрөл садны ахмад эмэгтэйчүүд (цээрлэн нэрлэх) лам ахынхаа нэрийг цээрлэсэн үг. аажим тэм алгуур, удаан, яаралгүй, тайван аажим алхах (а.яаралгүй алхах б.явах хараахан болоогүй), аажим явах (удаан явах), аажим уужим (хоршоо үг) (яаралгүй тайван) яваандаа, сүүлд дараа аажимдаа бүтэх (яваандаа болох).
ааяа [ярианы үг, хэллэг] (хуучир.) эгчмэд хүнийг хүндэтгэн дуудах үг авга эгчийг авгайлах үг.
агсан [ярианы үг, хэллэг] агсам.
адиа [ярианы үг, хэллэг] төрөл садны ахмад настны нэрийг цээрлэн дуудах үг.
адсагалах [ярианы үг, хэллэг] адсага дэвсэх арьс ширийг адсага болгох.
ажаа [ярианы үг, хэллэг] аажий, төрсөн эгчийг авгайлах үг.
ажилгүйчүүл [ярианы үг, хэллэг] ажилгүйчүүд.
айхтар [ярианы үг, хэллэг] айхавтар.
алдууш [ярианы үг, хэллэг] алдаа, хүндэтгэвэл зохих зүйлийг хайхраагүй алдаа хилэнц, алдас алдууш алдах (алдас алдах).
алхдал [ярианы үг, хэллэг] алхаа, явдал алхдал бага (нэг гишгэдэл хоорондох зай бага, алхаа бага), алхдал сайт хээр (алхаа сайтай хээр морь).
амгавчлах [ярианы үг, хэллэг] амгайвчлах.
ана [ярианы үг, хэллэг] арга чарга нэг ана байна (нэг арга байна).
андуу [ярианы үг, хэллэг] төвд андуу нарын гудамж (төвдүүдийн оршин суудаг гудамж).
анжгай [ярианы үг, хэллэг] ахмад хүнийг хүндэтгэх үг үеийн нөхөд бие биеэ дуудах үг анжгай минь (нөхөр минь), хашир анжгай (мань нөхөр).
аниа [ярианы үг, хэллэг] ураг төрлийн доторх эгчмэд хүмүүсийг дуудах үг.
ансгар [ярианы үг, хэллэг] нэлээд их дэрэвгэр, ансайс(ангийн нэр томьёо)
арваан [ярианы үг, хэллэг] аалз.
армаг [ярианы үг, хэллэг] аргамаг.
ахарчлах [ярианы үг, хэллэг] уурлах, уцаарлах, унтууцах.
ахлуу [ярианы үг, хэллэг] насаар илүүдүү, ахимагдуу ахлуу хүн (насаар ах хүн) дийлэхгүй, хүч хүрэхгүй, чадахгүй.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.