Хоршоо үг

яаруу тэвдүү [хоршоо үг] (хурдан түргэн), яаруу шавдуу (хоршоо үг) (хурдан шаламгай), яаруу шамдуу (хоршоо үг) (түргэн шуурхай) сандруу, тэвдүү зантай яаруу хүн (сандруу, тэвдүү зантай хүн), яаруу дааруу (хоршоо үг) (санд мэнд), яаруу давч (хоршоо үг) (цаг бачим тулгам нь), яаруу сандруу (хоршоо үг) (ихэд яарч тэвдэх байдал).
ягирах [хоршоо үг] (юмны хүүршин хэврэгших).
ядаргаа [хоршоо үг] (ядарч зүдрэх нь), ядаргаа зүдэргээ (хоршоо үг) (алжааж ядрах нь).
ядрах цуцах [хоршоо үг] (ажил хөдөлмөр хийж алжааж мохох) (шилжсэн утга) эд хөрөнгө, аж амьдралаар хоосрох доройтох, ядуурах цангаж ядрах (ангаж цангаж бие сульдах).
ялалт амжилт [хоршоо үг] (амжилт ололт).
ямба тушаал [хоршоо үг] (эрх тушаал), ямба хүнд (хоршоо үг) (эрх ямба), ямба хэргэм (хоршоо үг) (эрх тушаал) (шилжсэн утга) биеэ арчлан хайрлаж байгаа байдал ямба янгуу (хоршоо үг) (биеэ хайрлах явдал).
ярдаглах хэвцэглэх [хоршоо үг] (хэвцэг зан гаргах).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.