Хоршоо үг

[хоршоо үг] (зэвүү хүрч өш санах), нүд хорсох (үзэн ядах).
[хоршоо үг] (ажил хөдөлмөр хийж авах мөнгөн хөлс), хөлс мөнгө (хоршоо үг) (хийсэн ажлын төлбөр), хөдөлбөл хөлс, зогсвол зогис (зүйр үг) (ажил хийсэн хүнд мөнгө олдох) бусдын эд юмыг хэрэглэсний хариуд өгөх ацаг, төлөөс хөлсний тэрэг (хөлсийг нь төлөөд очих газраа хүргүүлдэг машин, такси), хөлсөөр ажиллах (үнэ мөнгөө харилцан тохиролцож ажил хийх), хөлсөөр хэрэглүүлэх (ацаглаж хэрэглүүлэх), байшингийн хөлс (байшин хөлслүүлсний ацаг), замын хөлс (замын зардал, замд хэрэглэх юмны үнэ), морины хөлс (морио эдлүүлсний ацаг), ацаг хөлс (хоршоо үг) (эд юмаа хэрэглүүлсний үнэ), үнэ хөлс (хоршоо үг) (юмны үнэ цэнэ, хүний хийсэн хөдөлмөрийг мөнгөөр үнэлсэн хувь).
[хоршоо үг] (сэтгэл баясан хөхөн хөөрөх нь), хөөр бах (хоршоо үг) (баяр цэнгэлтэй сэтгэл дүүрэн байдал), хөөр баясал (хоршоо үг) (инээд баясал, наадам цэнгээн, хөл хөөр), хөл хөөр (хоршоо үг) (олны ихэд баясан цэнгэх явдал).
[хоршоо үг] (зайлуулан явуулах) ямар нэгэн юманд шунан хөөцөлдөх зугаа цэнгэл хөөхжаргал цэнгэл хөөх (зөвхөн жаргаж цэнгэхийг бодон бусад зүйлийг үл ойшоох), яргуй хөөсөн ямаа шиг (ямар нэг сайхан юмны араас шунан хөөцөлдөх) өөр өөрийн ажил төрлөө гүйцэтгэх мөр мөрөө хөөх (тус тусын ажил төрлөө эрхлэн амьдрах), зам мөрөө хөөх (мөр мөрөө хөөх), замаа хөөх (а.замд гарах б.аян замаа үргэлжлүүлэх), мөр хөөх (нэг зүйлд бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж амьдрах), сургууль хөөх (сургууль дамжин суралцах) (шилжсэн утга) огцруулах, эрхийг нь хасах намаас хөөх (намаас зайлуулах, намын гишүүнээс хасах), сургуулиас хөөх (сургуульд сурах эрхийг нь хасах) (шилжсэн утга) сарниулах, бутаргах, алга болгох бодол хөөх (бодол сарниулах, алга болгох), үүл хөөх (салхи гарч үүл сарниулах) (шилжсэн утга) эр амьтны ороо орж, эм амьтныг дагах бух үнээ хөөх (бухны ороо орж үнээ дагах), ухна ямаа хөөх (ухны ороо орж эм ямааны араас хөөцөлдөх) (шилжсэн утга) шаардах, хэрэглэх, нэхэж авах улаа хөөх (улаа нэхэх, улаа хэрэглэх).
[хоршоо үг] (мал болон бусад өмч хөрөнгө), хөрөнгө хогшил (хоршоо үг) (бүхий л өмч, хөрөнгө юм, эд хогшил), өмч хөрөнгө (хоршоо үг) (амьдрал ахуйн хэрэгцээний бүхий л зүйл), эд хөрөнгө
[хоршоо үг] (эд зүйл, биет зүйл), өв хөрөнгө (хоршоо үг) (уламжлан ирсэн эд зүйл) хүний хийгээд улс нийгэмд хамаарагдах өмч, үнэ бүхий зүйлийн нийт нэр амины хөрөнгө (хувь хүний амины өмч), сүм хийдийн хөрөнгө (сүм хийдийн данстай өмч), улсын хөрөнгө (улсын өмч), хувийн хөрөнгө (хувь хүний өмч), хувь нийлүүлсэн хөрөнгө (хувь хуралдуулан бий болгосон өмч, хөрөнгө), хөрөнгө чинээ (хоршоо үг) (хурааж хуримтлуулсан өмч хөрөнгө, бэл бэнчин), хөрөнгө чинээгүй (бэл бэнчингүй), хөрөнгө чинээ сайтай (бэл чинээ сайтай), бэл
[хоршоо үг] (хүн, амьтны биеийн гадуурх бүрхэвч), үс хөрс (хоршоо үг) (малын арьсны үс болон суурь гадар).
[хоршоо үг] (инээд баясал), найр хөөр (хоршоо үг) (олон нийтээр цэнгэлдэн баясах нь), инээд хөөр
[хоршоо үг] (юмны хонхойж хотойсон байдал), хонхор хотгор газар (хонхойж хотойсон газар).
[хоршоо үг] (айл саахалт), хот хороо (хоршоо үг) (хамтын хөдөлмөрөө нэгтгэн хэд хэдээрээ аж төрөх айл өрх болон тэдгээрийн үхэр малын хашаа хороо), хот саахалт (хоршоо үг) (а.хэд хэдээр хамт буусан өрх айл б.хот хороо), айл хот (хоршоо үг) (а.гэр орон б.хөрш, зэргэлдээ), айл хотны хүмүүс (хөрш зэргэлдээ хүмүүс).
[хоршоо үг] (хүүхэд шуухад) хүү, эрэгтэй хүүхэд манай хөвүүн (манай хүү).
[хоршоо үг] (ихэд тэчъяадан шаралхах нь).
[хоршоо үг] (хор уршиг, уршиг болох зүйл), гэм хорлол (хоршоо үг) (ёс зүйгээс ангид хийсэн үйлдэл болон бусдад учруулсан хөнөөл).
[хоршоо үг] (хорио), саад хориг (хоршоо үг) (ажил хэрэг явуулахад тээг садаа болох зүйл) дархлан онголсон газар их хориг (дээдсийг онголж дархалсан газар) дутагдал, муу тал, гэмт явдал хоригийг нь уудлах (гэмт явдлыг нь гаргаж ирэх, муу муухайг нь илрүүлэх) саад, тотгор эдийн засгийн хориг (эдийн засгийн хяхалт, эдийн засгийн хорио), саад хоригхориг саад (хоршоо үг) (а.иухайн зүйлийг үл зөвшөөрөн эсэргүүцэх байдал, хүндрэл бэрхшээл б.хорио).
[хоршоо үг] (бидний амьдарч буй дэлхий ертөнц), хорвоо дэлхий (хоршоо үг) (бидний амьдарч буй гараг ертөнц), сансар хорвоо (хоршоо үг) (дэлхийн бөмбөрцөг хийгээд бусад одон гарагсийг багтаасан хязгааргүй огторгуй), өнгөрсөн хорвоо (бүтэхгүй болсон, бүтэхээсээ нэгэнт өнгөрсөн ажил хэрэг), хорвоо арвин гээд хоёр зуу насладаггүй, хоолой урт гээд олс дээс залгидаггүй (зүйр үг) (юмс үзэгдэл тогтсон хэм хэмжээтэй) хүний ертөнц, хүний нийгэм хорвоо өнгөрөххорвоо нөгчих (хүний нэг насны амьдрал дуусах), өнгөрсөн хорвоо (бүтэхгүй юм), хорвоогүй хүн байхгүй, хормойгүй дээл байхгүй (зүйр үг) (юм бүхэн учиртай, учир зүйгээс гажих аргагүй).
[хоршоо үг] (хонхор, хотгор).
[хоршоо үг] (яр, шарханд тогтсон хааж).
[хоршоо үг] (элбэг биш), хомс тарчиг (хоршоо үг) (идэх уух, эдэлж хэрэглэх зүйлээр ховор).
[хоршоо үг] (тухайн газраас нэлээд зайтай), алс холх (хоршоо үг) (алс холын, алс холд байгаа), холх саднаас ойрх нөхөр дээр (цэцэн үг) (муу саднаас сайн нөхөр дээр).
[хоршоо үг] (юмны харилцаа хамаарал, сүлбээ), холбоо сүлбээ (хоршоо үг) (ажил төрлийн хэлхээ, хань хамсаа), уялдаа холбоо (хоршоо үг) (юмын харилцан нөхцөлдсөн, холбогдсон байдал) шүлэг холбоо хэлэх (а.шүлэг зохиож урнаар хэлэх б.нэгийг нөгөөтэй холбогдолтой болгож хэлэх) монгол үндэстний дуулалт урлагийн нэгэн зүйл, өөрөө хуурдахын сацуу зохион

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.