Түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо

жадаран [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монгол аймгийн (нэр үг)
жалайд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монгол аймгийн нэг жалайр.
жалайр [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монгол аймгийн нэг жалайр иргэн (жалайр аймгийн харъяат хүн).
жарчиуд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монголын овгийн нэг жарчиуд аданхан урианхай (эртний монгол овог).
жонгоор [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголын нэгэн овог архангай аймгийн цэцэрлэг суманд бий.
жужан [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монгол угсаатан аймаг, улсын (нэр үг)
жүрхи [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монголын овгийн нэг.
жүрхин [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монголын нэгэн аймгийн (нэр үг)
жүрчид [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] уссури, хар мөрний орчим нутаглаж байсан манж нарын дээдэс, зүрчид.
жэүрэд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монгол овгийн нэг.
зайсан [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] юань гүрний үед ордонд алба хааж байсан ноёны зэрэг тушаал мин улсын үеэс чин улсыг мөхөх хүртэл хэрэглэгдэж байсан нэгэн зүйл хэргэм цол хааны зарлиг бичгийг орчуулах, хянах, ном судар зохиох ажлыг хариуцсан түшмэлийн үүрэг гүйцэтгэж байжээ ноён суугаагүй, зэрэг тушаалгүй баян чинээлэг хүн төр мэдэхгүй ноёноос, төвшин явсан зайсан дээр (зүйр үг) (засаг төрийг удирдахад туршлага хэрэгтэй) монголын нэг овог аймгийн нэр зайсан овгийн хүн (зайсан овогт төрсөн хүн).
залайд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] өвөр монголын хянган аймагт оршин суух монгол яст(ангийн нэр томьёо)
зарууд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголын нэгэн аймгийн нэр жарууд өнөөгийн өвөр монголын нэгэн хошуу.
зөрчин [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] зөрчид зөрчин хэл (манж төрөл хэл).
зүбү [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] аравдугаар зууны үеийн монгол аймгуудын холбоо хятан улсын хаан онд хэрлэнгээс урагш, алтайгаас зүүн тийших газар нутгийг эзэлж, гурван хэсэг болгоод ийн нэрлэжээ.
икирас [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголын эртний нэгэн овог аймгийн нэр икирас овгийн хүн (икирас овогт харъяалагддаг хүн).
илдурких [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголын хуучны овог, аймгийн (нэр үг)
илдэн [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] хэргэм цол.
илжигин [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголын нэг овгийн нэр, илжигин овог, мэө зууны үед түүнээс ч өмнө байсан ба монголын хонгирад аймгаас гаралтай, угаас монгол угсааны аймаг бөгөөд халхын бүрэлдэхүүнд орсон овог, одоо ч байгаа.
импер [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] улсыг хаан захиран суух хаант ёс бүхий улс.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.