Түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо

анги [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] ойрадын тайж нарын хамжлага албат.
ахан [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголын эртний нэгэн аймгийн (нэр үг)
баргуужин [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монгол овог аймаг.
барлаг [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монгол угсааны нэг аймаг.
баруунтан [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] барууны хөрөнгөжих үзлийг баримтлагч.
басараг [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] нэгэн үе болсон боол.
бэсүд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] х зууны үед тайчуудын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан аймаг.
вайлан [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] дунд зэргийн түшмэл, бичээч хотын дарга, захирагч.
ванлиг [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] ван тэргүүтэй жижиг улс.
гамин [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] монголд түрэмгийлэн халдаж байсан хятад цэргийн ерөнхий нэр гамин цэрэг (хятад цэрэг).
гиуруу [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] зургаан овгийн ач нар.
горлос [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] нууц товчоо, судрын чуулганд нэр нь тэмдэглэгдсэн монгол язгуурын аймгийн нэг.
гүн [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] манж чин улсын хэтэрхий дөрвөн хэргэмийн дөтгөөр дотроо улсын түшээ гүн, улсад туслагч гүн, гүнгийн зэрэг засаг тэргүүн зэрэг тайж гэж гурван зэрэг байжээ феодлын байгууллын таван хэргэмийн тэргүүн зэрэг.
гэрэгүд [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монголын нэгэн аймаг.
дайван [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эрхэлсэн түшмэлээс доор, дөрөв, тавдугаар зэргийн түшмэл.
дарлигин [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] эртний монгол аймгийн нэр дээрх аймгаас одоо үлдэж хоцорсон овог говьалтай, дорнод аймгийн зарим сумдад бий.
дун ху [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] манжуурын баруун өмнөд талаар нүүдэллэн амьдарч байсан монгол угсааны аймаг.
дуут [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] манжийн үед нэр шагнагдсан сүмд байваас зохих лам нарын тоо, нэгж дуут нь дөчин дуут, наян дуут гэж хоёр ялгаатай дөчин дуут (нэг ахлагчтай дөчин нэгэн лам), наян дуут (нэг ахлагчтай наян нэгэн лам).
ёншгой [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] өрлөг жанжин ёншгой толгойт зоос (хятадын жанжны дүрс бүхий зоос).
ёншгойт [түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо] ёншгой бүхий онд манжийн ноёрхлыг унагааж, юан ши кай дундад иргэн улсын төрийн тэргүүн суусны дараа онд түүний толгойн дүрс бүхий долоон цэнгийн мөнгөн төгрөг гаргасныг ярианы хэлэнд ийнхүү нэрлэж байжээ.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.