Бичгийн хэлний үг

сацрал [бичгийн хэлний үг] цацрал.
сацрах [бичгийн хэлний үг] цацрах.
сацуу [бичгийн хэлний үг] чацуу.
сацуур [бичгийн хэлний үг] цацуур.
сэцэн [бичгийн хэлний үг] (цэцэн үг)
таамнал [бичгийн хэлний үг] таавар, таамаг таамнал төрөх (сэжиг, таавар төрөх) юмс үзэгдлийн зүй тогтолт (шалтгаант) холбооны тухай тааварласан шинжлэх ухаан хөгжих нэгэн хэлбэр.
таамнах [бичгийн хэлний үг] тааж бодох, тааварлах, таамаглах таамнаж хэлэх (тухайн зүйлийн талаар таамагласнаа хэлэх, сэжиглэснээ хэлэх).
умартах [бичгийн хэлний үг] мартах, эс санах хүний тусыг умартах (хүний тусыг эс санах), умартсаныг сануулах, унтсаныг сэрээх (зүйр үг) (чин үнэнчээр туслах, дэмжих).
умартуулагч [бичгийн хэлний үг] умартуулах хүчин зүйл, мартуулагч.
үлэгдэл [бичгийн хэлний үг] үлдсэн юм, үлдэгдэл үлэгдэл бараа (үлдсэн бараа).
үлэгдэлт [бичгийн хэлний үг] үлэгдэл бүхий үлэгдэлт үг хуучир. (өгүүлбэрийн дотор утга эс төгсгөсөн үг).
харамнах [бичгийн хэлний үг] харамлах, гамнах харамнах сэтгэл (харамлах, зөвхөн өөртөө байлгах сэтгэл).
хилэнлэл [бичгийн хэлний үг] хилэнлэх үйлийн (нэр үг)
хилэнлэх [бичгийн хэлний үг] хилэн төрөх, уурлах, хилэгнэх.
хилэнт [бичгийн хэлний үг] хилэн бүхий хилэнт бослого (уур хорсол агуулсан бослого).
хуланс [бичгийн хэлний үг] хулмас.
хумбих [бичгийн хэлний үг] хумих, хумхих, хураах.
хуудамнах [бичгийн хэлний үг] хуудамлах хуудам зан байдал гаргах.
хүмүүн [бичгийн хэлний үг] хүн хүмүүн төрөлхтөн (хүн төрөлхтөн, оюун ухаатан).
хүмүүнлэг [бичгийн хэлний үг] хүнлэг, энэрэнгүй хүмүүнлэг ёс (хүнлэг энэрэнгүй ёс), хүмүүнлэгийн ухаан (энэрэнгүй ёсны ухаан).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.