Бичгийн хэлний үг

агшлага [бичгийн хэлний үг] монгол бичгийн чанга эгшигтэй үгэнд холбон орсон га дэвсгэр.
айсах [бичгийн хэлний үг] айсуй морилон айсах (морилон ирэх).
алимад [бичгийн хэлний үг] аливаа, бүх.
арам [бичгийн хэлний үг] арам үсэг.
ацаг [бичгийн хэлний үг] монгол бичгийн шүд ацаг бичих (шүд бичих), ацаг тавих (шүд тавих), ацаг шүд (хоршоо үг) (монгол бичгийн өргөс, шүд).
бирга [бичгийн хэлний үг] гар бичмэл, судар, номын бүлгийн эхэнд тавьдаг ном ба багшийн дүрс, тэмдэг эгчим бярга номын бирга (номын титэм тэмдэг). бирд (нэр үг)(шашны нэр томьёо) гурван муу заяаны хоёрдугаарх өлөн чөтгөр том гэдэстэй, зүүний сүвэгч шиг нарийхан хоолойтой авч үргэлж идэхийг мөрөөдөж байдаг амьтан хадарган чөтгөр (шилжсэн утга) маш ховдог, шунахай, харамч бирдийн нүдэнд далай харам (зүйр үг) (харамч хүнд юм бүхэн хайран).
гингэр [бичгийн хэлний үг] монгол бичгийн заахын тийн ялгалын дагаврын (нэр үг)
гулир [бичгийн хэлний үг] гурил.
гүнхэр [бичгийн хэлний үг] монгол бичгийн зурлага, хүнхэр.
зартиг [бичгийн хэлний үг] монгол бичгийн галиг үсгийн нэг үсгийн зэтэр.
инхэлэг [бичгийн хэлний үг] монгол бичигт хэлний хойгуурх, урдуурх н авиануудыг тэмдэглэсэн үсгүүдийн нэр их инхэлэг (хэлний хойгуурх н авиа үсгийн нэр), бага инхэлэг (хэлний урдуурх н авиа үсгийн нэр).
ниг [бичгийн хэлний үг] өтгөн шигүү, нягт ниг сормуус (өтгөн сормуус).
сацаг [бичгийн хэлний үг] цацаг.
сацаглах [бичгийн хэлний үг] цацаглах.
сацагт [бичгийн хэлний үг] цацагт.
сацал [бичгийн хэлний үг] цацал.
сацах [бичгийн хэлний үг] цацах.
сацлага [бичгийн хэлний үг] цацлага.
сацлах [бичгийн хэлний үг] цацлах.
сацраг [бичгийн хэлний үг] цацраг.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.