Анагаах ухаан

ларингит [анагаах ухаан] хоолой, төвөнх үрэвсэх өвчин.
маажуур [анагаах ухаан] арьс загатнах эмгэг загатнуур, өвчний үед гөвдрүү гарч, хүчтэй загатнана маажуур загатнах (өвчин туссан хэсэгт бие ирвэгнэх), маажуур тусах (загатнуур өвчин тусах).
маажууртах [анагаах ухаан] маажуур өвчин тусах, маажууртай болох хүүхэд маажууртах (хүүхдэд маажуур өвчин тусах) маажуур өвчний шинж тэмдэг илрэх.
микроб [анагаах ухаан] өчүүхэн жижиг, бичил биетэн өвчний микроб (өвчин үүсгэгч).
моом [анагаах ухаан] тарваган тахал, тэм бүү, сүрьеэ зэрэг өвчний улмаас суга цавь хөндүүрлэн, томрон үрэвссэн тунгалагийн булчирхай.
мөөгөнцөртөх [анагаах ухаан] мөөгөнцөрөөр өвчлөх.
мэнгэр [анагаах ухаан] уушгины цагаан гуурснуудын салст бүрхэвч үрэвсэж өвчлөх өвчин мэнгэр тусах (бүгшүүлэн ханиах), архаг мэнгэр (бүгтрэн ханиах өвчин), цэр мэнгэр (хоршоо үг) (нус цэр).
мэнэн [анагаах ухаан] тархины зөөлөн хальс үрэвсэж гэмтэх эмгэг агаар дуслын замаар халддаг цочмог халдварт өвчин өвчний улмаас аль нэг эрхтэн мэдээгүй болсон байдал хөл, гар мэнэн болох (хөл, гар мэдээгүй болох) (шилжсэн утга) дүйнгэ, гөлрөө мэнэнгийн тал (нүд алдам өргөн уудам тал).
наалданги [анагаах ухаан] эмгэгийн улмаас хоорондоо барьцалдан наалдаж, холбогдох эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа хямрах эмгэг хам шинж.
намарс [анагаах ухаан] арьсны дээд хоёр давхрыг хамран өвчлүүлдэг шүүдэст үрэвсэл.
наркоз [анагаах ухаан] эм, тарианы нөлөөллөөс болж ухамсар, мэдрэхүйгээ алдан гүн нойронд автсан
нойргүйдэл [анагаах ухаан] нойр хулжих эмгэг.
нөлөө [анагаах ухаан] булчин агшиж, хөдөлж чадахаа болих нэгэн төрлийн саа гараг өвчин нөлөө дайрах (нөлөө өвчтэй болох).
нян [анагаах ухаан] нүдэнд үл үзэгдэх бичил махбод өвчин тараадаг нян тархах (ямар нэгэн өвчнийг цаашид түгээн дэлгэрүүлэх боломжит бичил махбод тархах), өвчний нян (тухайн өвчнийг тараах чадал бүхий нүдэнд үл үзэгдэх бичил махбод).
нярайн татран [анагаах ухаан] (төрөөд удаагүй хүүхэд хүйгээрээ нянгийн халдвар авснаас татаж үхэх өвчин).
олигтох [анагаах ухаан] олиг өвчин тусах настан олигтох (настан олиг өвчин тусах).
өвдөг [анагаах ухаан] сормуусны сурвалжийн тослог булчирхай үрэвсэж идээт гөвдрүү гарах өвчин өвдөг гарах (нүдний аньсага эсвэл сормуусны ойролцоо идээт гөвдрүү гарах).
өмөн [анагаах ухаан] хорт хавдар ходоодны өмөн (ходоодны хорт хавдар), өмөн үү (хорт хавдрын нэг төрөл).
өмөнжих [анагаах ухаан] хоргүй хавдар хорт хавдар болж хувирах.
саа [анагаах ухаан] мэдрэлийн эрхтэнд бүтцийн өөрчлөлт орсноос аль нэг эрхтний хөдөлгөөн, үйл ажиллагаа алдагдах өвчин саагийн гэм (саа өвчин туссаны улмаас аль нэг эрхтний хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж мэдрэлгүйжих эмгэг), саа дайрахсаа тусах (саа өвчин хүрэх).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.