G. БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, МОТОЦИКЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • 43. Барилгын тусгай үйл ажиллагаа
 • 45. Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар үйлчилгээ
 • 451. Моторт тээврийн хэрэгслийн худалдаа
 •      4510. Моторт тээврийн хэрэгслийн худалдаа
 • 452. Моторт тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ
 •      4520. Моторт тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ
 • 453. Моторт тээврийн хэрэгслийн сэлбэг, эд ангийн худалдаа
 •      4530. Моторт тээврийн хэрэгслийн сэлбэг, эд ангийн худалдаа
 • 454. Мотоцикл, түүний эд анги, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа, засвар, үйлчилгээ
 •      4540. Мотоцикл, түүний эд анги, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа, засвар, үйлчилгээ
 • 46. Машин, мотоциклээс бусад барааны бөөний худалдаа
 • 461. Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа
 •      4610. Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа
 • 462. Хөдөө аж ахуйн түүхий эд болон мал, амьтдын бөөний худалдаа
 •      4620. Хөдөө аж ахуйн түүхий эд болон мал, амьтдын бөөний худалдаа
 • 463. Хүнс, ундаа, тамхины бөөний худалдаа
 •      4630. Хүнс, ундаа, тамхины бөөний худалдаа
 • 464. Гэр ахуйн барааны бөөний худалдаа
 •      4641. Нэхмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн, гутал, хувцасны бөөний худалдаа      4649. Гэр ахуйн бусад барааны бөөний худалдаа
 • 465. Машин, тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн дагалдах хэрэгсэл төхөөрөмжийн бөөний худалдаа
 •      4651. Компьютер, түүний дагалдах тоног төхөөрөмж ба програм хангамжийн бөөний худалдаа      4652. Электрон ба холбооны тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн сэлбэг хэрэгслийн бөөний худалдаа      4653. Хөдөө аж ахуйн машин, тоног төхөөрөмж, түүнд дагалдах тоног төхөөрөмжийн бөөний худалдаа      4659. Машин, тоног төхөөрөмжийн бусад бөөний худалдаа
 • 466. Tусгайлсан бусад бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа
 •      4661. Хатуу, шингэн, хийн түлш, түүнтэй адил төстэй бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа      4662. Төмөр, төмрийн хүдрийн бөөний худалдаа      4663. Барилгын материал, техник, сантехник, халаалт, ус түгээх төхөөрөмж болон тэдгээрийн туслах төхөөрөмжийн бөөний худалдаа      4669. Хог, хаягдал болон өөр ангид ороогүй бусад бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа
 • 469. Төрөлжсөн бус барааны бөөний худалдаа
 •      4690. Төрөлжсөн бус барааны бөөний худалдаа
 • 47. Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа
 • 471. Төрөлжсөн бус барааны жижиглэн худалдаа
 •      4711. Хүнс, ундаа, тамхи голлосон төрөлжсөн бус барааны жижиглэн худалдаа      4719. Төрөлжсөн бус барааны бусад дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 • 472. Хүнс, ундаа, тамхины төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 •      4721. Хүнсний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4722. Ундааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4723. Тамхины төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 • 473. Шатахууны жижиглэн худалдаа
 •      4730. Шатахууны жижиглэн худалдаа
 • 474. Мэдээлэл, холбооны тоног төхөөрөмжийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 •      4741. Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл, програм хангамж, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4742. Аудио, видео төхөөрөмжийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 • 475. Гэр ахуйн бусад тоног төхөөрөмжийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 •      4751. Даавуу, бөс барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн бөөний худалдаа      4752. Төхөөрөмж, зураг, шилний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4753. Хивс, хивсэнцэр, ханын цаас, шалны бүрээсний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4759. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, гэрийн тавилга, гэрэлтүүлэх төхөөрөмж болон гэр ахуйн бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 • 476. Соёл, амралтын барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 •      4761. Ном, сонин болон бичиг хэрэгслийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4762. Хөгжим, видео бичлэгийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4763. Спортын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4764. Тоглоомны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 • 477. Бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа
 •      4771. Хувцас, гутал, савхин болон эсгий эдлэлийн төрөлжсөн барааны жижиглэн худалдаа      4772. Эм, гоо сайхан, ариун цэврийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4773. Шинэ бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа      4774. Хуучин барааны жижиглэн худалдаа
 • 478. Захиалга, загвар танилцуулгаар хийдэг жижиглэн худалдаа
 •      4781. Захиалга, загвар танилцуулгаар хийгддэг хүнс, ундаа, тамхины жижиглэн худалдаа      4782. Захиалга, загвар танилцуулгаар хийгддэг нэхмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн хувцас, гутлын жижиглэн худалдаа      4789. Захиалга, загвар танилцуулгаар хийгддэг бусад барааны жижиглэн худалдаа
 • 479. Дэлгүүр, их дэлгүүр, захаар дамжин хийгддэггүй жижиглэн худалдаа
 •      4791. Шуудан болон интернэтийн захиалгаар хийгддэг жижиглэн худалдаа      4799. Дэлгүүр, их дэлгүүр, захаар дэмжин хийгддэггүй бусад бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдаа

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.