A. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, АН АГНУУР

 • 01. Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, ан агнуур болон түүнд холбогдох туслах үйл ажиллагаа
 • 011. Нэг наст ургамлын тариалалт
 •      0111. Yр тариа (цагаан будааг оруулахгүйгээр), буурцагт болон тосны ургамал тариалалт      0112. Цагаан будаа тариалалт      0113. Хүнсний ногоо болон амтат гуа, үндэст болон булцуут ургамал тариалалт      0114. Чихрийн нишингэ тариалалт      0115. Тамхины ургамал тариалалт      0116. Хөвөнгийн ургамал тариалалт      0119. Нэг наст бусад төрлийн ургамал тариалалт
 • 012. Олон наст ургамал тариалалт
 •      0121. Усан үзэм тариалалт      0122. Халуун, дулаан орны жимсний ургамал тариалалт      0123. Жүржийн төрлийн жимсний тариалалт      0124. Яст болон үрт жимсний тариалалт      0125. Жимсний ургамал, жимсний сөөг, самар болон бусад жимс тариалалт      0126. Тослог жимс тариалалт      0127. Ундааны ургамал тариалалт      0128. Үнэр, амт оруулагч болон эм, эмчилгээний ургамал тариалалт      0129. Олон наст бусад ургамал тариалалт
 • 013. Ургамал тарих, ургуулах үйл ажиллагаа
 •      0130. Ургамал тарих, ургуулах үйл ажиллагаа
 • 015. Газар тариалан, мал амьтны ашиг шимийг авах үйл ажиллагааг хослон эрхэлдэг аж ахуйн үйл ажиллагаа
 •      0150. Газар тариалан, мал амьтны ашиг шимийг авах үйл ажиллагааг хослон эрхэлдэг аж ахуйн үйл ажиллагаа
 • 016. Хөдөө аж ахуй болон ургац хураалтын дараах шатны үйл ажиллагааг дэмжсэн туслах үйл ажиллагаа
 •      0161. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн туслах үйл ажиллагаа      0162. Мал, амьтны ашиг шимийг авахад туслах үйл ажиллагаа      0163. Ургац хураалтын үйл ажиллагаа      0164. Үрсэлгээний үр боловсруулах үйл ажиллагаа
 • 017. Ан агнуур, түүнд холбогдох үйл ажиллагаа
 •      0170. Ан агнуур, түүнд холбогдох үйл ажиллагаа
 • 02. Ойн аж ахуй, мод бэлтгэл
 • 021. Мод тарих болон ойн аж ахуй бусад үйл ажиллагаа
 •      0210. Мод тарих болон ойн аж ахуй бусад үйл ажиллагаа
 • 022. Мод бэлтгэл
 •      0220. Мод бэлтгэл
 • 023. Ойн дагалт нөөцийг түүх үйл ажиллагаа
 •      0230. Ойн дагалт нөөцийг түүх үйл ажиллагаа
 • 024. Ойн аж ахуйн туслах үйл ажиллагаа
 •      0240. Ойн аж ахуйн туслах үйл ажиллагаа
 • 03. Загас барих, үржүүлэх
 • 031. Загас барих
 •      0311. Далайн загас барих      0312. Цэнгэг усны загас барих
 • 032. Загас үржүүлэг
 •      0321. Далайн загас үржүүлэг      0322. Цэнгэг усны загас үржүүлэг

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.