Этгээд үг хэллэг

гахай [этгээд үг хэллэг] ганзагын наймаачдын бараагаа хийж зөөдөг томоохон хэмжээний сав, цүнх гахай чирэх (томоохон сав чирэх). гахайлаг (амьтан судлал) зэрлэг гахайн нэр, хүзүү гуянд ургасан хялгас нь цагаан, сүрэглэн явдаг гахай янзтай.
дэлбээ [этгээд үг хэллэг] нэгжлэг, шалгалт дэлбээ хийх (нэгжлэг хийх).
дэлбээлэх [этгээд үг хэллэг] хулгайлах, бусдын гэр орныг ухаж төнхөх.
ёоёо [этгээд үг хэллэг] солио өвчин ёоёотой хөгшин (ухаан санаа эрүүлгүй хөгшин).
контрольдох [этгээд үг хэллэг] биеэ сэрэмжлэх, өөрийгөө хянах.
чихчин [этгээд үг хэллэг] том хэмжээний наймаа болон ажилд оролцох их гарын зуучлагч.
шаг [этгээд үг хэллэг] шил архи (шилжсэн утга) дамын наймаа, дамын юм шагийн архи (дамын архи) өндөр үнэтэй юм шагийн бараа (өндөр үнэтэй бараа).
шаглах [этгээд үг хэллэг] дамлаж өндөр үнээр зарах архи шаглах (архи дамлан өндөр үнээр зарах), тасалбар шаглах (тасалбарыг өндөр үнээр зарах).
шомбодогч [этгээд үг хэллэг] олон юмны дотроос авч завшигч.
шомбодох [этгээд үг хэллэг] хүний юмыг ёс бусаар шүүрэн авах, их юмны дундаас завшин авах.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.