Сансарын нэр томьёо

жингүйдэл [сансарын нэр томьёо] гадаад хүчнүүдийн үйлчлэл биеийн хэсгүүдийн хооронд даралт үүсгэхгүй байх төлөв, татах хүчний оронд бие давших хөдөлгөөн хийхэд жингүйдэл үүсдэг жингүйдэлд байх (тулах цэг үйлчлэхгүй орчинд байх), жингүйдэлд орох (биет зүйл жингүй орчинд хөвж эхлэх).
жингүйдэх [сансарын нэр томьёо] гадаад хүчнүүдийн үйлчлэл биеийн хэсгүүдийн хооронд даралт үүсгэхгүй байх төлөвт орох жингүйдэх байдал (гадаад хүчнүүдийн үйлчлэл биеийн хэсгүүдийн хооронд даралт үүсгэхгүй байх төлөв байдал).
огторгуйн нисгэгч [сансарын нэр томьёо] (сансрын нисгэгч), огторгуйг эзэмших (сансарын нэр томьёо) (сансрын орон зайг эзэмших), сансар огторгуй (хоршоо үг) (агаар мандал), огторгуйд нисэх шувууг барих арга байна, олон хүний амыг барих арга үгүй (зүйр үг) (нисч яваа шувууг барьж болдог бол олон хүний хэл амыг хааж үл чадах), олонд ёр хийж, огторгуйд шороо цацах (зүйр үг) (ёс бус хэрэг үйлдэх), огторгуйд од хэдий олон ч нар сар мэт гэрэлтэхгүй (зүйр үг) (тэнгэрийн од хэдий олон байвч нар сарны гэрлийг гүйцэхгүй) бинтийн ёгт (нэр үг)

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.