Мэргэн үг

[мэргэн үг] хэрэг явдлыг оновчтой шийдвэрлэж чаддаг цэцэн цэлмэг, ухаантай байдал (мэргэн үг) үг (онож хэлсэн үг), (мэргэн үг) ухаан (цэцэн цэлмэг ухаан), (мэргэн үг) санаа сэдэх (оновчтой санаа төрөх), (мэргэн үг) хүн (ухаантай хүн), номч (мэргэн үг) (номд нэвтэрсэн ухаантан), (мэргэн үг) гэгээн (хоршоо үг) (цэцэн, сэргэлэн), (мэргэн үг) цэцэн (хоршоо үг) (хэрэг явдлыг үнэн зөв шийдвэрлэх чадвартай ухаалаг байдал), (мэргэн үг) хүнд мэдлэг эрдэнэ, мунхаг хүнд эд эрдэнэ (зүйр үг) (эрдэм мэдлэг хамгаас чухал), (мэргэн үг) хүн галаа харна, мунхаг хүн тогоо харна (зүйр үг) (ухаантай хүн ажлын эхлэлийг мэдэх, тэнэг зөвхөн үр дүнг хүлээх) харвах намнахдаа сайн, чадамгай (мэргэн үг) бууч (буудахдаа сайн хүн), (мэргэн үг) харваач (онилсон зүйлээ алдалгүй онодог харваач), харваагүй байхад (мэргэн үг) олон, барилдаагүй байхад бөх олон (зүйр үг) (хэлэхдээ олон боловч хийж гүйцэтгэхдээ сайн нь цөөн) харваж намнахдаа сайн хүнд гавьяаг нь үнэлэн олгох цол (мэргэн үг) бууч (сайн бууддаг хүнд олгох цол), улсын (мэргэн үг) харваач (харвахдаа сайн учраас олгодог цол) мэсний хамгийн хурц, нарийн ир бүхий хэсэг жадны (мэргэн үг) үзүүр (жадны үзүүрийн торгон ир).
гэ [мэргэн үг] хуйсчуур, үсчимтгий, ааш муутай үглээ, яншаа.
хуучир. [мэргэн үг] төлгө үзэн, тааварлан зөгнөж хэлэгч (мэргэн үг) хүн (өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг таан хэлэх хүн), (мэргэн үг) түргэн (хоршоо үг) (мэргэч).
ши [мэргэн үг] ши(мэргэн үг) цас (холим цас, туйлаадас).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.