Дуу чимээ дуурайсан үг

ар [дуу чимээ дуурайсан үг] араатны хэдэрлэхэд гарах дуу чимээг дууриасан үг.
бийд [дуу чимээ дуурайсан үг] зарим үлээвэр хөгжмийн дуу бийд биад (хоршоо үг) (бишгүүр бяларын дуу).
вааг [дуу чимээ дуурайсан үг] (авиа дууриасан үг) мэлхийн дуугарах дуу чимээг дууриасан үг вааг вааг дуугарах (мэлхий вааглах) мэлхийн дууг дууриан дуугарах аялга үг.
дан [дуу чимээ дуурайсан үг] хатуу юм, төмөрлөгийн зүйл харшилснаас юмуу, хөгжим зэргээс гарах дуу чимээ дан хийх (дан гэж дуугарах), дүн дандон дан (хоршоо үг) (хатуу нягт зүйлийн дуугарах дуу), ая дан (хоршоо үг) (а.хөг аялгуу б.үгээ зөөж ядан, уянгалан ярих байдал) сайтар хүлж, баглах.
данги [дуу чимээ дуурайсан үг] хөндий төмрийн хангинан дуугарах дуу ханги данги хийх (нимгэн төмөрлөг зүйлийн дуугарах).
дүн [дуу чимээ дуурайсан үг] нүргэлэх дуу чимээ дүн дан дуугарах (бүдүүн дууны тодорч бүдгэрч сонстох), дүн дүн (хэнгэрэг цохих адил дуу чимээ жигд үргэлжлэх байдал).
дүнгэр [дуу чимээ дуурайсан үг] алсаас бүдэгхэн сонсогдох дуу дүнгэр дангар (жигд намуухнаар ярих, хууч хөөрөх).
дүр [дуу чимээ дуурайсан үг] бага галын гэнэт ноцох, жижиг шувууд гэнэт нисэх зэргийн дуу (дуу чимээ дуурайсан үг)
жага [дуу чимээ дуурайсан үг] хүн, амьтан хэлээ тагнайд хүргэхэд хамжин шүргэж гарах дуу чимээ жага дуугарах (тагнай таших, хавшин дуугарах).
жид [дуу чимээ дуурайсан үг] шавж, жижиг шувуу, мэрэгч амьтны гаргах авиа, (дуу чимээ дуурайсан үг)
жингэр [дуу чимээ дуурайсан үг] төмөрлөг эдлэлийн харшсанаас гарах дуу чимээ жингэр жингэр дуугарах (жижиг төмөр унжлага, хонх зэргийн харшин дуугарах), жингэр жингэр хийх (жижиг төмөрлөг эдлэлийн харшин дуугарч байх), хангир жингэр (хоршоо үг) (олон жижиг төмөр эдлэлийн харшилдан хангинах дуу), хонгир жингэр (хоршоо үг) (хангир жингэр).
жинжиг [дуу чимээ дуурайсан үг] хавар ирэх шувуудын дуу.
за [дуу чимээ дуурайсан үг] шуугисан чаргаг дуу за за (бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу), за зи (олон хүний шуугилдах дуу).
лүн [дуу чимээ дуурайсан үг] том нүсэр биетэй амьтны алхах, доргиох чимээний байдал хүчтэй тэсрэх, газар хүчтэй доргих дуу чимээний байдал лүн хийх (юмны тэсрэх дуу чимээ).
няд [дуу чимээ дуурайсан үг] хуурай гишүү мөчир зэрэг зүйлийн хугарахад гарах дуу чимээ няд буулгах (хүчтэй цохиж хугалах).
ой [дуу чимээ дуурайсан үг] сандран бачимдах үед гарах дуу авиа.
орд [дуу чимээ дуурайсан үг] огиж огших чимээ барс гэнэт дуугарахад сонсогдох огцом дуу авиа.
орь [дуу чимээ дуурайсан үг] шаналал зовлон тохиолдсоноос хашгиран бархирах дуу чимээ орь дуу тавихорь дуу алдах (энэлж шаналан чангаар уйлах), орь дуу (хоршоо үг) (энэлэн орилох дуу чимээ).
өөг [дуу чимээ дуурайсан үг] бух шувууны дуутай адил дуу чимээний байдал тэмээг үргэхээс болгоомжлон аяархан дуугарах аялга хөөе өөг, чи наашаа ирээч (ярианы үг, хэллэг)
падан [дуу чимээ дуурайсан үг] хөлд орж байгаа хүүхэд адил ул, тавхайгаараа газар алгадан гүйхэд гарах дуу (дуу чимээ дуурайсан үг)

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.