Дайвар үг

аяар [дайвар үг] алгуур, аажуу, яаралгүй алгуур аяар (хоршоо үг) (аяар аажим) дараа, жаахан хожим.
аяар [дайвар үг] аясаар, зөнгөөр, зоргоор хүний аяар (хүний аясыг даган), салхины аяар (а.салхины чиг дагуу б.(шилжсэн утга) хүний аясаар).
аяархан [дайвар үг] нэлээд аяар, зөөлхөн, намдуухан аяархан илэх (зөөлхөн илэх), аяархан цохих (зөөлхөн цохих) (шилжсэн утга) барагтайхан, тааруухан ажлаараа аяархан хүн (ажилдаа тааруухан хүн) (шилжсэн утга) амархан тийм ч аяархан хүн биш (амаргүй хүн).
аяархан [дайвар үг] яаралгүйхэн, аажуух(ангийн нэр томьёо)
аяндаа [дайвар үг] хөндлөнгийн оролцоо нөлөөгүй, өөрөө яваандаа, зөндөө аяндаа болох (яваандаа болох), аяндаа ирэх (яваандаа ирэх), нурууг нь л хугалчихвал, нугас нь аяндаа тасарна (цэцэн үг) (эв нь олдвол юм аяндаа бүтнэ).
баарцаг [дайвар үг] багширсан, овоорч шавааралдсан байдал баарцаг болох (шавааралдах) (шилжсэн утга) холион бант(ангийн нэр томьёо)
багт [дайвар үг] орчим, хэр, үе арван цагийн багт (арван цагийн орчимд).
багт хуучир. [дайвар үг] нэвт, шувт багт жадлах (нэвт жадлах).
баймбагай [дайвар үг] баймгай аажимдаа бодож байгаад, алгуур, аандаа.
баймгай [дайвар үг] аажуу, удаан баймгай ярилцах (удаан ярилцах). баймж (тэмдэг нэр)(хэл шинжлэл)өгүүлэн үнэлэгч эзэн биеэс тухайн бодот байдалд хандах харьцаа болон уг өгүүлэмжийн агуулгаар ирэх мэдээллийн үнэн магадлалыг илэрхийлсэн үүрэгутга зүйн ай баймж утга (өгүүлэн үнэлэгч эзэн биеэс тухайн бодот байдалд хандах харьцаа болон уг өгүүлэмжийн агуулгаар ирэх мэдээллийн үнэн магадлалыг илэрхийлсэн утга), баймж үг (баймж утга илэрхийлсэн үг).
байнга [дайвар үг] үргэлж, ямагт, хэзээд, дандаа, тогтмол байнга ажиллах (үргэлж ажиллах), байнга суух (дандаа суух), байнгын байр (үргэлж байх газар), баян гэгч байнга биш, баатар гэгч үргэлж биш (зүйр үг) (юм үргэлж хувирч өөрчлөгдөж байдаг).
байран [дайвар үг] байнга, суурин, үргэлж байран амьдрах (суурин амьдрах), байран суух (байнга суух),
балба [дайвар үг] хэмх, бут балба цохих (юмыг хэмхлэн бутлах, хэмх цохих), балба татах (хэмх татах),
бамбагас [дайвар үг] бамбагар зөөлөн юмны огцом хөдлөх байдал бамбагас бамбагас хийх (бамбагар юмны байн байн хөдлөх), бамбагас хийх (бамбагар юмны нэгэнтээ огцом хөдлөх).
бараг [дайвар үг] юмны их багыг барагцаалан тоймлох санааг илэрхийлэх үг, ойролцоогоор, лав бус баргийн юм дийлэхгүй (а.хэр тааруу юм дийлэхгүй, хүч ихтэй б.ир муутай в.нягт хатуу), бараг төлөв (тойм төлөв) (ярианы үг, хэллэг) ямар нэг юм болоход тун ойртсныг заана бараг шөнө болов (шөнөд ойртов), ажлыг бараг дуусгах (гүйцээгүй ажлыг дуусгахад дөхөх) (шилжсэн утга) гавихгүй тэр ч бараг даа (гавихгүй гэж чамласан санаа).
баралгүй [дайвар үг] дуусалгүй, гүйцээлгүй.
бардаа [дайвар үг] зорьсон хэргээ лавтай чадна хийнэ гэж биедээ эрдэх явдал бардаа алдах (өөртөө эрдэх) баттай ноттой бардаагаар хийх (лавтай хийх), бардаагаар мадлах (лавтай дуугүй болгох), бардаагаар өгөх (лавтай өгөх).
бариут [дайвар үг] даруйд, барь барьсаар.
баруунтаа [дайвар үг] нар шингэх зүгт баруунтаа байгаа (баруун талд байгаа), баруунтаа харах (нар шингэх зүг рүү харах).
баруунш [дайвар үг] баруун тийш баруунш зүглэх (баруун тийшээ явах), баруунш явах гээд зүүнш явах,

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.