Аймаг/Нийслэл

Архангай аймгийн ЗДТГ Архангай аймгийн ИТХ Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ Баян-Өлгий аймгийн ИТХ Баянхонгор аймгийн ЗДТГ Баянхонгор аймгийн ИТХ Булган аймгийн ЗДТГ Булган аймгийн ИТХ Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ Говь-Алтай аймгийн ИТХ Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ Говьсүмбэр аймгийн ИТХ Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ Дархан-Уул аймгийн ИТХ Дорноговь аймгийн ЗДТГ Дорноговь аймгийн ИТХ Дорнод аймгийн ЗДТГ Дорнод аймгийн ИТХ Дундговь аймгийн ЗДТГ Дундговь аймгийн ИТХ Завхан аймгийн ЗДТГ Завхан аймгийн ИТХ Нийслэлийн ЗДТГ Нийслэлийн ИТХ Орхон аймгийн ЗДТГ Орхон аймгийн ИТХ Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ Өвөрхангай аймгийн ИТХ Өмнөговь аймгийн ЗДТГ Өмнөговь аймгийн ИТХ Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ Сүхбаатар аймгийн ИТХ Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ Сэлэнгэ аймгийн ИТХ Төв аймгийн ЗДТГ Төв аймгийн ИТХ Увс аймгийн ЗДТГ Увс аймгийн ИТХ Ховд аймгийн ЗДТГ Ховд аймгийн ИТХ Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ Хөвсгөл аймгийн ИТХ Хэнтий аймгийн ЗДТГ Хэнтий аймгийн ИТХ

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.